Moudrost našich předků: Rozdíl mezi skutečnou zbožností a rouháním

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Hlas lidu - 1912, autor R. G. Ingersoll.
Jak správně žít? Nad touto otázkou jistě přemýšlí velké množství lidí. Historický článek z roku 1912 vám to ukáže na řadě zajímavých příkladů, které nám i po více než sto letech mají stále co říct.
Následující text pochází z roku 1912

Co jest zbožnost.

Vykonávati spravedlnost; hájiti právo.

Býti podporou slabému, štítem bezbrannému; pozvednouti padlého, pečovati o mír mezi sousedy a národy. To je nábožnost. Pracovati jest nábožnost. Práce jest nejlepší modlitbou. Mýtiti les, orati zem, kopati v šachtách pro lásku ženy ... To je nábožnost.

Stavěti dům, rozdělati oheň na krbu, naplniti radostí srdce tvé, jež kolébá kolébku s vaším dítětem. To jest nábožnost.

Chudý hoch vstoupí na loď — vrátí se domů a vloží do matčiny ruky tobolku, naplněnou z námořních nebezpečí. To jest nábožnost.

Smutná a plačící žena žije se surovým mužem a snáší jeho urážky k vůli svému dítěti. To jest nábožnost.

Manžel, jemuž žena předčasně sestárla hořem a útrapami, sedí u její postele a drží její vyhublé, zvadlé ruce tak horoucně a líbá je tak něžně, jako když byly plny. To jest nábožnost.

Žena sklání se k svému padlému manželi, zvedá ho z kalu sprostoty a drží na svém srdci tak dlouho, až láska učiní z něho opět muže. To jest nábožnost.

Podnikavý otec, těžce pracující, trpělivá matka, odepírající si vše, aby mohli dobře vychovati své děti — aby je s milující pýchou povznesli výše, než jsou sami. To jest nábožnost.

A stydí-li se takové děti za takové rodiče, protože Jsou prostí a vrásčití a nevědomí — jest to rouhání.

Kdo miluje, jest nábožný.


Původní zdroj historického článku:
Hlas lidu - 1912, autor R. G. Ingersoll.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
6. května 2021


Diskuze k článku „Moudrost našich předků: Rozdíl mezi skutečnou zbožností a rouháním“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.