Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Moudrost našich předků: Rozdíl mezi skutečnou zbožností a rouháním

původně vyšlo: Hlas lidu - 1912, autor R. G. Ingersoll.
Jak správně žít? Nad touto otázkou jistě přemýšlí velké množství lidí. Historický článek z roku 1912 vám to ukáže na řadě zajímavých příkladů, které nám i po více než sto letech mají stále co říct.


Co jest zbožnost.

Vykonávati spravedlnost; hájiti právo.

Býti podporou slabému, štítem bezbrannému; pozvednouti padlého, pečovati o mír mezi sousedy a národy. To je nábožnost. Pracovati jest nábožnost. Práce jest nejlepší modlitbou. Mýtiti les, orati zem, kopati v šachtách pro lásku ženy ... To je nábožnost.

Stavěti dům, rozdělati oheň na krbu, naplniti radostí srdce tvé, jež kolébá kolébku s vaším dítětem. To jest nábožnost.

Chudý hoch vstoupí na loď — vrátí se domů a vloží do matčiny ruky tobolku, naplněnou z námořních nebezpečí. To jest nábožnost.

Smutná a plačící žena žije se surovým mužem a snáší jeho urážky k vůli svému dítěti. To jest nábožnost.

Manžel, jemuž žena předčasně sestárla hořem a útrapami, sedí u její postele a drží její vyhublé, zvadlé ruce tak horoucně a líbá je tak něžně, jako když byly plny. To jest nábožnost.

Žena sklání se k svému padlému manželi, zvedá ho z kalu sprostoty a drží na svém srdci tak dlouho, až láska učiní z něho opět muže. To jest nábožnost.

Podnikavý otec, těžce pracující, trpělivá matka, odepírající si vše, aby mohli dobře vychovati své děti — aby je s milující pýchou povznesli výše, než jsou sami. To jest nábožnost.

A stydí-li se takové děti za takové rodiče, protože Jsou prostí a vrásčití a nevědomí — jest to rouhání.

Kdo miluje, jest nábožný.


Původní zdroj historického článku:
Hlas lidu - 1912, autor R. G. Ingersoll.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
6. května 2021


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2021 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.