Matematika na základní škole v roce 1894: Méně teorie a více počítání s penězi!

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Didaktika obecná - 1894, autor Dr. Xaverius Blanda
Matematika je velmi užitečná věda, která najde své uplatnění téměř všude. Přesto má mnoho lidí oprávněný pocit, že se na základní škole při hodinách matematice musí učit věci, které v dospělém životě už nikdy nepoužijí. Text z roku 1894 vám ukáže, co vše se před více jak jedním a čtvrt stoletím učili žáci prvních až osmých tříd na tehdejších obecných školách.
Následující text pochází z roku 1894

Počty a nauka o tvarech měřických.

Účel: Žáci naučtež se jistě a obratně řešili a to ústně i písemně, praktické úkoly početní; ať dovedou měřiti i vypočítávati plochy a tělesa v obecném životě často se naskytující a nechť poznají základy jednoduchého účetnictví.

První třída.

Čtyři základní způsoby počítání v číselném oboru od 1 do 15 ústně i písemně; peníze, míry a váhy, pokud jejich rozdělení zakládá se na soustavě desetinné. Ústního počítání budiž zvlášť pilně hleděno.

Druhá třída.

Čtyři základní způsoby počítání v číselném oboru od 1 do 100 ústné i písemné. Peníze, míry a váhy, pokud jejich rozdělení zakládá se na soustavě desetinné. Počátky počtů zlomkových. Ústního počítání budiž zvláště pilné hleděno.


Třetí třída.

Čtyři základní způsoby počítání v číselném oboru od 1 do 1000. Pokračování v počátcích počtů zlomkových. Počty sousudkové. Ústního počítání budiž dále zvláště pilně hleděno.

Čtvrtá třída.

Čtyři základní způsoby počítání celistvými čísly i desetinnými zlomky. Pokračování v nauce o penězích, měrách a vahách. Počítání čísly vícejmennými a obyčejnými zlomky, často se naskytujícími. Počty sousudkové. Ústní počítání.

Pátá třída.

Dělitelnost čísel. Proměňování obyčejných zlomků v desetinné a desetinných v obyčejné. Proměňování vícejmenných čísel ve zlomky obyčejné nebo desetinné a opáčně zlomků v čísla vícejmenná.

— Čtyři základní způsoby počítání celistvými čísly i zlomky, čísly pojmenovanými i bezejmennými. Počty sousudkové. Ústní počítání.

Šestá třída.

Pokračování v počítání celými čísly, zlomky desetinnými i obyčejnými, při čemž užíváno budiž nejobvyklejších výhod početních. Zkrácené násobení. Počty sousudkové. Měření a vypočítávání ploch. Ústní počítání.

Sedmá třída.

Druhá mocnina a druhá odmocnina. Počet úrokový, rabattový a lhůtový. Počet spolkový. Pokračování v měření a vypočítání ploch. Měření a vypočítávání těles. Ústní počítání.

Osmá třída.

Počet řetězový. Počet procentový, a kterak se ho užívá při vypočítávání cen zboží. Redukce mincí a vypočítávati diskont směnečný. Základové jednoduchého účetnictví v praktických příkladech. Pokračování v měření a vypočítávání ploch a těles. Ústní počítání.

Na školách dívčích budiž obzvláště přihlíženo ku potřebám domácnosti.


Původní zdroj historického článku:
Didaktika obecná - 1894, autor Dr. Xaverius Blanda


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
4. ledna 2024


Diskuze k článku „Matematika na základní škole v roce 1894: Méně teorie a více počítání s penězi!“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.