Kateřina Schrattová, oficiální milenka císaře Františka Josefa I.

původně vyšlo: Národní listy - 1928, autor neuveden.
I dnes můžeme vidět, jak někteří stárnoucí vlivní muži po svém boku potřebují mladou ženu, aby jim dodávala sílu a elán do života. Ve své době to kupodivu platilo i na samotného císaře Rakousko-uherské monarchie. Článek z roku 1928 vám milenku Františka Josefa I. podrobně představí.


Jaká byla přítelkyně Františka Josefa, Kateřina Schrattová.

„N. W. J.“ přináší z chystaných memoirů Maria Fumagalliho stať, v níž je líčena osobnost herečky Kateřiny Schrattové, vtipné, duchaplné ženy, která svou krásou a veselostí dovedla plašit chmury s čela rakousko-uherského panovníka.

Jak známo, byla to sama císařovna Alžběta, jež seznámila svého chotě se Schrattovou, aby nepostrádal ženské něžnosti, když ona sama byla na cestách. A Schrattová zůstala věrna svému příteli až do jeho smrti.

Celá rodina ji přijímala a navštěvovala, ale když císař zemřel odepřeli jí přístup k jeho mrtvole. Tehdy právě přišel také do hradu Karel se Zitou a slyše, oč jde, a vida Schrattovou všechnu zhroucenu, nabídl jí rámě a sám ji zavedl k mrtvému příteli.

Jaká byla Schrattová?

Mario Fumagalli ji líčí jako rozkošnou zlatovlásku s modrýma očima a živým výrazem obličeje, jako Palas Athénu s úsměvem, připomínajícím Venuši. Její zjev okouzloval.

Hovořiti se Schrattovou znamenalo: naslouchati zvukům flétny, pití z jasného pramene, procházeti se po kvetoucí louce za slunečného jarního rána. Komu bylo dopřáno štěstí poznati ji, tomu nesmazatelně utkvěla v paměti její veselá, srdečná osobnost.

Schrattová měla cosi dětsky prostého a bezstarostného. Z tohoto rysu její povahy vyplývaly patrně také časté peněžní starosti. Měla dobré srdce a nedovedla počítat Sama o sobě říkávala: Chudák Käthi je zadluženější než rakouský major. — Když už nevěděla kudy kam, zbyla jí jediná cesta: k císařovu důvěrníku hraběti Paarovi.

Císař, dověděv se o nesnázích své přítelkyně, byl všecek zaražen: — Kam ta nešťastná ženská dává tolik peněz? — Ale potom se zasmál a dal desetkrát tolik, oč byl požádán. Přece však opět se k tomu vracel: — Když si pomyslím, že já kromě za své viržinky nevím ani zač bych vydal peníze. — Zapomínal, že jeho Käthi má také syna, o kterého se musí starat manželského syna, kterého zbožňovala. Byl z jejího manželství s mužem, jenž byl tehdy konsulem v Tunisu.

Ať byl císař ve Vídni nebo v Ischlu, denně věnoval své přítelkyni dvě hodiny od 5—7. Přicházel s vojenskou přesností Schrattová mu uvařila kávu a mazala chlebíčky jako pečlivá hospodyňka, hovořila o všem možném, smála se, povídala anekdoty a klípky až se mocnářovo zachmuřené čelo vyjasnilo.

Byla císaři — jak praví Fumagalli — vonnou oasou v poušti, kde vždy našel příjemné místečko u zurčícího pramene.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1928, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
18. října 2022


Diskuze k článku „Kateřina Schrattová, oficiální milenka císaře Františka Josefa I.“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.