Jaký byl v roce 1902 vztah mezi chodci a cyklisty? K toleranci měl daleko, občas šlo cyklistům o zdraví!

rubrika: historické články / sport, původně vyšlo: Národní listy - 1902, autor neuveden.
Využíváte teplé počasí k projížďkám na kole? Potom to jistě znáte: řada motoristů má pocit, že jim cyklisté zabírají „jejich“ silnici a zbytečně jim překáží v jízdě. Článek z roku 1902 vám ukáže, že s podobnými problémy se setkávali i první cyklisté v dobách, kdy auta byla pouhou kuriozitou.
Následující text pochází z roku 1902

Cyklisté a pěší obecenstvo.

Je to kormutlivá kapitola. Nenáleží do rubriky sportovní, nýbrž do denní kroniky, tam, kde jsou nyní v tak hojné míře uváděny zprávy o srážkách cyklistů s pěším obecenstvem. Klame se, kdo sumárně obviňuje cyklisty ze všech pouličních a silničních srážkových příhod. Nepřátelství ke sportu cyklistickému u nás se rozšířilo a vžilo se nejen mezi drobotinu, ale i mezi dospělé.

Jen cyklista ví, s jak nesmírnými musí zápasiti obtížemi, sotva že vyjede za brány města. Silnice v okolí Prahy pro jízdu na kole nejsou nikterak znamenité, ba mnohé cesty jsou tak bídné, že cyklista musí stroj několik kilometrů vésti.

Cyklista jede na kole, které má cenu značnější než některý vychrtlý tahoun, před nimž pěšáci v uctivé vzdálenosti se vyhýbají. Nelze mysliti, že by některý cyklista svévolně vrhal se do nebezpečí srážky, neboť tím uvádí do nebezpečí nejen sebe, ale i kolo, které nárazem na překážku může být poškozeno tak, že oprava vyžaduje značnějšího nákladu.

Cyklista při jízdě pracuje nohama, jimiž kolo do pohybu uvádí, jeho ruce jsou rovněž v činnosti, neboť řídí směr kola a také zrak jeho neustále jest napjatý. On se musí vyhýbat překážkám přírodním, nahodilým i zúmyslným.

V jak nevýslovné výhodě naproti cyklistovi jest chodec, který veškerého tohoto napjetí jest zbaven a jemuž cyklista jest nenáviděným tvorem. Ujíždí-li cyklista a nezvoní, poněvadž má cestu volnou, pěšáci láteří, že je leká. Zvoní-li bez přestání, označují ho za potrhlého.

Výletní obecenstvo ve příčině nepřátelství proti cyklistům ještě předčí venkovany. Cyklisté dojista nechtějí výhradně právo ulice a silnice, ty náležejí veškeré komunikaci, přejí si jen přátelskou shodu, které při dobré vůli pěšího obecenstva lze docílit.

Cyklistika rozmohla se u nás tak značně, že přestala být výhradně sportem, nýbrž stala se potřebou užitkovou. Je v užívání u post; vojsk; obchodních závodů a pod. Požadavek volné, mírné jízdy jest illusorní, neboť kolo slouží v první řadě k tomu, aby se cyklista dostal rychle ku předu.

— Z obecenstva se nám píše: Vyčítá se prostým venkovanům zášť a zlomyslnost vůči cyklistům. Příhoda, jež udála se v Černošicích dne 22. t. m. svědčí o tom, že i mnohé kruhy intelligence velkoměstské chovají se vůči cyklistům nevraživě.

Onoho dne jeli po blátivé a štěrkované silnici od Vráže do Černošic tři cyklisté. U hotelu „Slánky“ setkali se s výletníky pražskými, kteří ubírali se banketem vzhůru do vrchu. Napřed jedoucí cyklista zazvonil, dávaje výstražné znamení, by chodci trochu z cesty ustoupili (šli ve trojstupu).

Než tito větším rozstupem vytísnili jej do štěrku a dáma z malého onoho hloučku, když cyklista přijel, ozvala se: „To se máme vyhýbat?“ Tento odvětil „ano“ a v okamžiku seskočil s kola a ve vzdálenosti as 30—40 kroků od výletníků očekával příjezd ostatních dvou cyklistů za ním jedoucích.

Na ty obořil se pán z Prahy slovy: „Kluku, vyhneš se nebo tě praštím!“ a napřáhl také hůl, jíž chtěl cyklistu udeřili. Tento se ráně uhnul, zabočiv až na druhou stranu silnice a málem by byl leknutím sletěl s kola. Pán, jenž cyklisty ohrožuje holí a uvádí je tak v nebezpečí úrazu, ano i smrti, jest majitel domu na Poříčí J. K.; bude naň učiněno trestní oznámení.

Jest skutečně smutným faktem, že u nás musí si cyklistický sport klestiti cestu pomocí soudů a možno právem říci i revolverem.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1902, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
29. května 2023


Diskuze k článku „Jaký byl v roce 1902 vztah mezi chodci a cyklisty? K toleranci měl daleko, občas šlo cyklistům o zdraví!“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.