Jaké bylo postavení služky v domácnosti před 100 lety

původně vyšlo: Česká hospodyně - 1919, autor neuveden.
Dnes je služka v domácnosti věcí téměř neznámou, před sto lety byla ale služebná běžnou součástí většiny městských domácností. Článek z roku 1919 vám přiblíží, jak to se služkami v domácnosti tehdy bylo.


Paní a služka.

Otázka služebných je prastará. Míti dobré služebné, je jistě jedna z největších výhod, ale je také nutno, uměti si dobré služebné vychovati.

Proto třeba si také všimnouti, jaké přání služebné mají. Mezi tato počítáme na prvém místě touhu po spravedlivém odpočinku po některých chvilkách, o kterých by si služebná říci mohla: Tyto chvíle patří plně mně. Tento požadavek se snažili už leckde vzájemnou dohodou luštiti.

Tak v Ml. Boleslavi sestaven hospodyněmi a pomocnicemi v domácnostech společně řád obsahující 12 bodů a řešící důkladně všecky sporné otázky: pracovní dobu denní, vycházky, dovolenou, vánoční odměnu, mzdu a nemocenské pojištění.

V německých městech je podobný řád vypracován do všech podrobností. V Berlině na př. trvá pracovní doba od 7. hod. ranní do 8 hod. več. s dvouhodinovou polední přestávkou.

Ovšem, že hodiny pracovní jsou vyplněny prací a nikoliv lelkováním a zase jest . uvážili, že se vyskytnou okolnosti v domácnostech, pro které nelze vždycky řád vyměřený zachovati.

Ona svoboda, projevující se také v prázdnu, není všecko ještě. Však i služebné nutno pomysliti, že možná dosti brzo se provdá a pak ze zaměstnané se stane snad zaměstnavatelka, která bude za své peníze žádati také práci.

Tedy vzájemná dohoda a důvěra je hlavní podmínkou soužití mezi paní a služebnou. A tu je zajímavé, co muži o tomto poměru někdy dosti zkaleném soudí. Jistý rozšafný občan se vyjádřil, že celý rámus mezi paničkou a služebnou mívá svůj důvod v tom, že dnešní paničky mnohdy neumějí zacházeli se svými podřízenými, zkrátka nedovedou je vychovávati a nedovedou jim ani poroučeti.

Jiný zase tvrdil, že nedorozumění taková vyplývají z toho, že mnohé služebné dneska jsou vzdělanější nežli některé jejich milostpaní. Zvláště válka zvrátila u nás hospodářské poměry tak, že z mnohých chudáků se stali povýšenci, kteří zapomněli, že ještě před nedávnem sloužili sami.

Bohužel, že tito povýšenci nebývají vždy nejlepšími prácedárci. Bylo by s užitkem, kdyby všichni, služebné i zaměstnavatelé, si přečetli zajímavou stať z Holečkových „Našich“, pojednávající postavení služek u bývalých Čechů!


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně - 1919, autor neuveden.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
8. dubna 2020


Diskuze k článku „Jaké bylo postavení služky v domácnosti před 100 lety“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.