Jak získal své jméno a jak fungoval první pásový Caterpillar

rubrika: historické články / automobily a motocykly, původně vyšlo: Epocha 1909, autor V. H.
Stavební stroje Caterpillar dnes najdete na každé stavbě. Článek z roku 1909 vám podrobně popíše fungování a výkony prvního stroje tohoto jména. Součástí článku je i původní historické video z testů.
Následující text pochází z roku 1909

Nový nákladní automobil pro vojenské účely.

Při lonských anglických manévrech konaných za přítomnosti prince Walesského v táboře Aldershotském byl předveden nový stroj vyzkoušený vojenskými úřady, jehož konstrukce má zvláště za účel překonávat jednoduchým způsobem nesnáze krajiny nerovné, rozervané, pahorkovité neb i bažinaté a tudiž nejisté.

Od jiných automobilů se liší tím, že jeho kola neběží po zemi, nýbrž po nekonečném řetěze vinoucím se po kolech; představuje tedy zcela nový typ tažných strojů.

Podstata a činnost stroje spočívá, abychom tak řekli, v tom, že krok za krokem kráčí neb leze po zemi pomocí jistého počtu tlap, jež jsou umístěny na obvodu dvou těžkých postranních řetězů běžících po předních a zadních kolách.

Při otáčení se těchto řetězů — neboť jsou uváděny v pohyb — přicházejí nohy postupně jedna po druhé ve styk se zemí, čímž pohybují strojem vpřed nebo vzad.

Pro jeho zvláštní pohyby jej vojáci posádky v Aldershotu, kde se ho užívá na pokusy, pokřtili „The caterpillar“ (housenka).

Stroj byl zbudován ve strojírně Horse-ově a je vynálezem inženýra Davida Roberts-a; pohnutkou k jeho sestrojení byly obtíže, jež se naskytly při dopravě těžkých děl v jihoafrické válce.

Stroje, jichž bylo upotřebováno na tahání děl, setkávaly se totiž pro nedostatek způsobilých cest při svém pohybu se značnými nesnázemi. Země, kde se odehrávaly vojenské operace, je z největší části kamenitá nebo písečná, kola lokomotiv a jiných tažných strojů se bořila až po nápravu a jen s největší námahou mohla zas být vytahována.

Také četné potoky překážely postupu. Vzhledem na obmezenou působivost obvyklých tažných strojů učinilo tudiž ministerstvo války vyzvání o návrh nového vlečného stroje, jemuž by jakékoli špatné cesty nebyly nijakou překážkou.

Vyobrazený motor je výsledkem těchto pokusů; s pozoruhodným úspěchem překonával snadno a rychle pahorky, náspy, bažinatou, písečnou i kamenitou půdu, jakož i příkopy a jiné překážky. Poněvač pak je břemeno rozděleno po větší ploše, čelil stroj účinně i zaboření se do měkké půdy.

Stroj přijatý ministerstvem války disponuje bezmála 40 HP. Vojenští inženýři prováděli se strojem četné obtížné pokusné jízdy s těžkými děly, zavazadly atd. v písečných i bažinatých cestách kraje Aldershotského, a byli s výsledky velmi spokojeni.

Řetěz je na vnějším svém povrchu opatřen jistým počtem botek pobitých gummou nebo dřevem a spojených jednotlivými články; tyto spojovací články napínají část řetězu, která se dotýká země, kdežto dovnitř jsou ohebné, takže otáčejí oběma koly umístěnými na koncích oblouku.

Zadnější z nich je kolo hnací, které táhnouc řetěz pohání celý stroj. Horní část řetězu tažena hnacím kolem se pohybuje vpřed, přední kolo pak řídí. Vůz může ještě jezdit bezpečně i tam, kde by to už nebylo možno žádnému tahounu, neboť nohy řetězu se daleko více zachycují půdy než kola obyčejná.

Je-li třeba se otočit, vypne se jeden řetěz, kdežto druhý pracuje sám. V souhlasu se zvětšením povrchu je rozdělena po větší prostoře nejen váha, nýbrž dosaženo i větší adhaese.

Pokusy konané s vozem byly velmi přísné. Tak byl jednou nákladní vůz zatížený 3000 kg zavlečen pěti koni do bahna, kde se zaboril až po nápravy a koni už nemohl být vytažen. Naproti tomu vytáhl „Caterpillar“ náklad zcela snadno.

Aby byla ukázána větší působnost kol tažených řetězy, byli před smykače, který měl celkovou váhu 3700 kg, zapřažení dva koně, načež byl stroj vypjat, aby se řetěz mohl volně pohybovat sám o sobě, a byl náklad bahniskem snadno tažen anižby byli koně s nákladem zůstali stát.

Stroj vyvinul i zvláštní schopnosti v překonávání překážek.

Nehledě ani na povahu půdy vykonává stroj velmi mnoho při stoupání; hliněný násep výšky 6 m přejel rychle a bez námahy. Ani sníh a led mu nejsou na překážku, a při největším nákladu vyjížděl na kopce pokryté ledem aniž se smekal, ač nebylo užito nijakých pomůcek, aby byla zvýšena adhaese, jako písku, bodců a p.

Při nej těžších zdvihacích pracích, jako na př. dopravě válečných děl v horských krajinách b stoupání až do 50%, používá se následujícího způsobu: Smykač vyjede nejdřív na návrší zanechávaje za sebou ocelový kabel, na němž se zavěšen jiný povoz.

Rozvinul-li se celý kabel, smykač se pevně zaklínuje, a povoz s dělem a j. vytahuje se vzhůru vijadlem ke smykači. Pak se zase vůz pevně zaklínuje a smykač jede dál, až se častějším opětováním těchto operací dosáhne vrcholu výšiny.

Pokusy měly výsledky tak dalece příznivé, že vynálezce postavil druhý takový tažný stroj pro 20 HP a konečně stroj pro 30 až 35 koňový s gasolinovým motorem a vlečným vozem, aby demonstroval upotřebitelnost gasolinového motoru pro takovéto účely.

Pokud se týče rychlosti, nemůže „Caterpillar“, jak přirozeno, závodit s jinými automobily; zato však utáhne mnohem větší náklady a bude se hodit nejen pro účely vojenské, nýbrž i jiné.

A již nyní se pracuje o tom, aby byla tato řetězová soustava užita i na obyčejných vozech s tahouny, kteří pak zdolávají všechny nesnáze území mnohem snáze a rychleji.


Původní zdroj historického článku:
Epocha 1909, autor V. H.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
30. října 2019


Diskuze k článku „Jak získal své jméno a jak fungoval první pásový Caterpillar“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.