Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Jak správně komunikovat? Rady z roku 1899 vám pomohou i dnes

původně vyšlo: Bon ton pro dámy a pány - 1899, autor Karel Bochovský.
Asi nikdy v minulosti jsme tak často nekomunikovali s cizími lidmi, jako se to díky internetu, sociálním sítím a epidemii covidu děje dnes. Jak to ale dělat správně a slušně? Užitečné rady z roku 1899 se samozřejmě původně netýkaly Facebooku či Twitteru, ale přesto vám poradí i dnes.


O řeči.

Dle spůsobu, kterak mluvíme a dle toho, kterak mocni jsme jazyka, jímž se vyjadřujeme, posuzuje se naše vzdělání.

Jesti tedy velmi důležito toho dbáti, bychom hovořili mluvnicky správně, v logické souvislosti dle pravidel správného slohu. Vypravovati zajímavě a poutavě, objasňovati srozumitelně spletité připady, míti hovory duchaplné, — to není každému dáno; každý však má snažiti se, aby dosáhl co největší správnosti jazykové.

Ptáče zpívá, jak mu zobáček narostl a dle vzoru starých. I nám nejmilejší jest hovor, jak slýcháme jej ve svém domově. Poněvadž však stýkáme se s lidmi ze všech končin naší drahé vlasti, musíme mluviti řečí správnou a čistou beze všech zvláštností dialektických.


Vyjadřuj se správně, dobře dříve promysli, co chceš říci. Vol vždycky vhodná slova a mluv v souvislých větách.

Mluv zřetelně a jasně, nemluv příliš hlasitě ani šeptem; za řeči nepolykej slabiky a některé hlásky.

Hleď, aby mluva tvá byla přirozená beze všech titěrných ozdob a zvláštností.

Zanechej všelikých cizích slov a rčení; nemíchej a nepřekrucuj jednotlivá slova. Řeč tvoje budiž jasná a určitá.

Neužívej často všelikých citátů, frásí a přísloví, vůbec všelikých rčení, jež pokládáš za vtipné a duchaplné a jichž sám nejsi původcem. Užívej správných přídavných jmen a vystříhej se přehánění: „báječně krásné“, „hrozitánsky a ukrutně šeredné“ a j.

Vyjadřuj se opatrně. Zvolání jako: „můj Bože“, „jemináčku“, „u čerta“, „no víte“ atd. neuslyšíš nikdy z úst lidí vzdělaných. Obchodní spůsob vyjadřovati se nepatří do společnosti. Zbytečno jest užívati na potvrzení svých slov těchto rčení: „na mou duši“, „na mou čest“, „Pán Bůh ví“ a pod.

Mnohý pochybuje o pravdivosti některé výpovědi a zvolá: „to není pravda“, „to je lež“ atd. Pochybování takové je urážlivé. Můžeme nejvýš říci: „snad se mýlíte?“, „je-li možná?“ — Rovněž jest neslušné někomu říci: „tomu nerozumíte“, „to je nesmysl“ atd.

Neužívej nikdy sprostých výrazů: „mně je zle“, „potím se“, „běží jako švec“; místo nich můžeme říci: „není mně dobře“, „mne je horko, teplo“, „má na spěch“.

Mluvíš-li o někom, jmenuj jej vždycky jménem, aby každý věděl, o kom mluvíš. Nesluší se říkati: „on to povídal“, ale „pan N. to povídal“, nebo „viděl jsem ji“, ale „viděl jsem paní M.“

Užívej správně pojmenování: pán, paní, dáma, slečna; vyžadujeť toho slušnost a dobrý takt.

Starším osobám i při zábavách a rozmluvách dávej na jevo patřičnou uctivost

Umíš-li mluviti cizími jazyky, užívej jich za hovoru se sobě rovnými a stejně smýšlejícími. Nevtírej se cizojazyčným hovorem nikomu a nepoužívej nevědomosti jiných, abys vynikl svými vědomostmi jazykovými.


Původní zdroj historického článku:
Bon ton pro dámy a pány - 1899, autor Karel Bochovský.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
22. června 2021


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2021 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.