Jak se v roce 1919 žilo českým dělníkům v Kyjevě? Varovali nás před ruským komunismem

původně vyšlo: Pozor - 1919, autor neuveden.
Šikovní čeští dělníci našli své uplatnění na celém světě - včetně Ruska. Jak se jim tam žilo v době, kdy ruští bolševici, slibující blahobyt pro všechny dělníky a rolníky, převzali moc? Prohlášení českých dělníků, kteří v roce 1919 chtěli Československo před komunisty varovat, dává jasnou odpověď.


Varování českých dělníků před komunisty.

České dělnictvo v Rusku varuje své soudruhy v Československé republice před bolševictvím.

V ruském Kijevě konal se dne 8. října t. r. tábor českého dělnictva. V přijaté resoluci, která byla nyní doručena „Nár. Listům“, se uvádí:

„Vláda sovětů, vydávající se za vládu dělníku a rolníků, zanechala v nás tu nejsmutnější vzpomínku.

Nezaměstnanost, nouzí, hlad, chlad, surové potlačování svobody osobní, svobody tisku a slova, prohlídky, zatýkání, věznění a na konec i popravy, jež jsme tu v plné míře přežili, nejsou v žádném souhlasu s těmi tužbami a ideály, jichž splnění jsme mohli od ní, jakožto vlády proletářské, očekávati.

Udavačství, inspirované oficielně, represse a násilí stíhaly nejen buržoazii a inteligenci, ale i každého ve svém smýšlení neodvislého dělníka. Prohlašujeme všem i každému, že ze všech vládních soustav, námi zde přežitých, vláda sovětů byla tou nejhorší. Vše, co se zde dělo, dá se porovnati jen s tou nejtemnější dobou carského absolutismu.

Ze všech ideálů, jimiž se organisované dělnictvo povznášelo: bratrstvím, rovností, svobodou a spravedlností - bolševictví neuskutečnilo ani jeden! Na místo starého byrokratismu nastoupilo papírové carstvo a chaos v kancelářích neopeřených mladíčků-komisařu. Úplatnost a protekci nejen, že se nestarali odstraniti, nýbrž vypěstovali do obrovských rozměru.

Místo obchodu vzkvetlo to nejnesvědomitější spekulantství. Poměrný hospodářsky blahobyt a žaludková sytost starého režimu byly zaměněny hladem, chladem a epidemickými nemocemi, místo spokojené price — nezaměstnanost, nervosita, úžas, strach i násilí.

Jako Čechové protestujeme to nejrozhodněji proti řádění českých komunistu v Kijevě, na jichž udání byla celá řada našich rodáků vězněna a popravena. Sdělujíce tyto své smutné zkušenosti dělnické veřejnosti v Československé republice, varujeme své soudruhy před cestou, nastoupenou komunisty v Rusku a zvláště pak českými komunisty v Kijevě.“


Původní zdroj historického článku:
Pozor - 1919, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
25. února 2022


Diskuze k článku „Jak se v roce 1919 žilo českým dělníkům v Kyjevě? Varovali nás před ruským komunismem“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.