Jak se u nás trestala urážka císaře Františka Josefa

původně vyšlo: Národní listy - 1895, autor neuveden.
Jaké důsledky přinášelo v dobách Rakousko-uherské monarchie obvinění z urážky císaře a krále Františka Josefa? Jak vám při takovém obvinění pomohlo, že jste bývalý četník, nebo že obvinění pochází od zcela nedůvěryhodné osoby? To vám prozradí článek z roku 1895.


Bývalý četník obžalován ze zločinu uražení J. V. císaře.

(Před soudem čtyřčlenným.)

V »Šustrově ohradě« na Král. Vinohradech bydlela A. Kelzová. V měsíci květnu obdržela od do mácího pána Františka Šustra výpověď a poněvadž se hned nestěhovala, byla násilím vystěhována, ač měla nájemné ještě na celý měsíc zaplacené.

Ketzová odebrala se na vinohradské policejní komisařství, kde si na domácího stěžovala.

»Což pak ten, podotkla jaksi mimovolně, ten nedá pokoj nikomu, ani císaři pánu . . .«

Tázali se jí, co to napověděla a tu zvěděli, že se domácí dopustil zločinu dle § 63. tr. zák.

Manželé Antonín a Marie Šustrovi v Nuslích věděli prý o tom více a ti byli neprodleně k výslechu předvoláni. Antonín Šustr, bratranec domácího pána Františka Šustra, vzdal se svědectví, ale choť jeho po zákonu tak učiniti nemohla. Vypověděla, že asi v měsíci listopadu 1893 přišel k nim bratranec na návštěvu, právě v ten okamžik, když její manžel na stole přepočítával peníze.

František Šustr přistoupil ku stolu, vzal jeden zlatník a při tom pronesl několik slov, zahrnujících v sobě zločin v § 63. tr. zák. naznačený.

Slova ta opakoval dne 20. dubna 1895 u přítomnosti Ketzové, Kramářové a Veselé ve své ohradě.

Včera dopoledne octl se Šustr před čtyřčlenným soudem, jemuž předsedal rada p. dr. Kaplan, aby se ze zločinu toho zodpovídal.

František Šustr, 60letý vdovec, majitel povozů a realit, bývalý četník, »vícekráte vyšetřovaný pro maličkosti« (jak při výslechu svém udal), popíral, že zločinu toho se dopustil. »Jsou to lidé zkažení — pravil — nutili do mne 18letou dceru, nechal jsem je na svém hospodařit, ale oni mne ošidili.

A potom ještě na mne zahořeli pomstou a vyhrožovali mně, že mne připravějí na 4 roky do kriminálu. Doufám v boha, že jsem to neřekl! Byl bych padlý, kdybych jako bývalý četník něco takového pronesl! To je msta, která se nerovná světu !«

Výslechem svědků nabyl však soud přesvědčení o tom, že Šustr dopustil se zločinu v žalobě uvedeného a odsoudil jej do těžkého žaláře na 4 měsíce, 2 posty měsíčně zostřeného.

Žalobu zastával náměstek p. Krutina, obžalovaného hájil p. dr. Zítek.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1895, autor neuveden.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
27. září 2020


Diskuze k článku „Jak se u nás trestala urážka císaře Františka Josefa“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.