Jak obsluhovat parní lokomobilu? Máme pro vás návod

původně vyšlo: Český mechanik - 1900, autor neuveden.
Nastartovat dnešní automobily je snadné, za pár let už je ani nebudeme muset řídit. Dříve to byla ale práce, který vyžadovala kvalifikované odborníky. Článek z roku 1900 vám popíše, co vše bylo potřeba udělat pro uvedení parní lokomobily do provozu.


Jak obsluhovati máme lokomobily

Poněvadž bylo nás z mnoha stran zvláště od topičů, dotazováno a žádáno o malý návod, tak jej zde podáváme jak nám byl odborníkem zaslán k uveřejnění.

Před každým obsluhováním stroje jest třeba prohlédnouti veškeré části armatury umístěné jak na kotli tak na stroji samém. Roury, je-li kotel trubkový pročistiti a před zatopením prozkoumati, zda-li v kotli dosti vody. Aby pak při zatápěni pára najednou se nevyvinula, jest třeba volně přikládati a oheň neustále v pravidelném stupni udržovati.

Uhlí, jímž se zatápí, má býti známo co do výhřevnosti, tak i do své spekavosti. Palivo, kteréž stejnoměrně kladem na rošt, musí býti občasně načechráváno pohrabáčem, by vzduch neustále dostatečného přístupu měl, ale naproti tomu nesmí býti části roštu pokryta neb tím by mnoho vzduchu studeného vnikalo pod kotel a ten jen zbavovalo jeho výhřevností.

Aby uhlí čerstvé nepřicházelo úplně studené na oheň, jest třeba toto vždy na straně roštu nechati ležeti a pak volně do ohně shrabovati. Topeniště není radno zbytečně otevírati neb studený vzduch jest na ujmu žáru i soustavy kotelní. V tom případě jest vždy dobře, když na tu chvíli zavřeme plameník.

Abychom kotel neustále čistý od nečistot jako jest kotelní kámen měli, jest třeba tento jednou měsíčně proliti řádně vodou a kámen odklepati. Mazati stroj sluší pravidelně a vždy olejem k tomu se hodícím; olej v tomto případě má býti co možná čistý a laciný. Veškeré šrouby jak u ložisek, ucpávek, exentrů a tyčí olejničních buďtež před puštěním stroje náležitě prohlédnuty a utaženy. Šrouby u regulátoru musí miti dvojité matky (contramatky).

Před spuštěním stroje budiž veškeré kohoutky u válce otevřeny, by vcházející pára předehřála celý válec a tím kon-densování vody co možno z počátku zabráněno bylo. Vidíme-li, že stroj již žádanou rychlostí se pohybuje a vyfukuje kohoutky suchá pára, můžeme tyto uzavřití. Regulátor musí býti pozorován, aby stroj šel pravidelně a pára stojnoměrně vyfukovala.

Výfukovou páru jest dobře sváděti do nějaké nádoby s vodou napájecí, není-li u stroje kondensátor. Při pracující lokomobile v měsících zimních neb v chladných místnostech, jest záhodným, by veškeré roury vedoucí páru, dále parní válec a čerpací napáječka obaleny byly hmotou chránící neb slamou. Hmoty různých sloučenin podáváme v minulém ročníku skorem v každém čísle našeho listu.

Po ukončení práce jest třeba oheň odstraniti a páru z kotle nechati uniknouti. Veškeré části armatury buďtež pak náležitě očistěny.


Původní zdroj historického článku:
Český mechanik - 1900, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
25. února 2020


Diskuze k článku „Jak obsluhovat parní lokomobilu? Máme pro vás návod“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.