Jak Hitler už v roce 1934 plánoval obsadit Prahu a s ní celou Evropu

rubrika: historické články / válka, zbraně a vojenství, původně vyšlo: Národní listy - 1934, autor vm.
Hitlerovy snahy o zabrání naší republiky nebylo nic, co do začalo zajímat až při jednání o Mnichovské dohodě. Historický článek z roku 1934 vám ukáže, že plány na obsazení Evropy měl Adolf Hitler už dřív. Tehdy ale takové německé invazní plány připadaly českým novinářům jako nepovedený vtip.
Následující text pochází z roku 1934

Praha v záboru Třetí říše.

V roce 1935 prý udeří historická hodina německého národa.

Ne sice v oficiosním orgánu Hitlerovi „Völkischer Beobachter", ale v nesčetných krajinských listech hakenkrajclerských v sousední říši byla v těchto dnech publikována mapa příští Třetí říše. Říše, která se má uskutečniti již v roce 1935. Mapa je tak úžasná, přímo groteskní, že uskutečnění Třetí říše ve vyznačených hranicích předpokládá válku, válku naprosto vítěznou.

Každý z našich čtenářů má jistě tolik zeměpisných znalostí, že se můžeme omezit na pouhý popis hranic oné famosní Třetí říše, která je, bohudík, dosud jen zbožným přáním teutonských duší a hříčkou germánské obrazivosti.

Hranice začíná se tam, kde v Belgii vallonský živel končí a začíná se živel vlámský, t. j. germánský. Hlavní město Belgie Brusel je arci anektováno pro Německo.

Potom běží hranice k jihu podél Argonu, odkrojuje ze Švýcarska německou část s hlavním městem Bernem a končí se v Italii, u moře Jaderského nad Benátkami. Terst a Istrie zabírají se pro Třetí říši.

Válečný přístav Pulje anektuje se rovněž pro Německo. Jugoslavii se náhradou ponechává Rjeka, kterou po převratu přivtělil k Italii svým kozáckým kouskem D'Annunzio.

Na sever pak probíhá hranice vysněné Třetí říše asi tam, kde poslední výběžky Karavanek končí v maďarské nížině, směřuje k Vídni, zabírá Burgenland a pak podél Malých a Bílých Karpat směřuje k Těšínu.

Krakov je milostivě ponechán Polsku, Varšava zůstává na dohození kamene od německých hranic, které se končí u Baltického pobřeží nad Klajpedou. Brusel, Bern, Terst, Vídeň, Praha a Poznaň zůstávají hluboko v německém území. Germánský apetit hakenkrajclerů polkl ještě větší sousta.

Tak celé Holandsko, větší část Belgie, celé Luxembursko, značnou část Dánska a z naší republiky celé Čechy, Moravu a Slezsko. Slovensko se ponechává na rozdělení mezi Maďarsko a Polsko. Toto se odškodňuje mezi jiným tím, že se mu ponechává volná ruka k anexi celé Ukrajiny...

Hle, takový je ideál Hitlerovy Třetí říše! A miliony teutonských mozků a srdcí jsou přesvědčeny, že se uskuteční. A to brzy!

Výklady k mapě jsou nadpisovány výmluvným titulem: V roce 1935 uhodí historická hodina pro německý národ! Již v příštím roce očekává německý národ válku a s její pomocí splnění tužeb, rozbujelých hakenkrajclerskou agitací do fantastických rozměrů.

Můžeme se klidně dívati na tyto bláznivé přeludy německé fantasie, na tyto konfusní hříčky germánských zbožných přání. Třetí říše v hranicích, nahoře načrtnutých, patří k dokumentům, které mají živou podobnost s dokumenty, vzniklými v ústavě pro duševně choré.

Nicméně mapa, reprodukovaná s příslušným výkladem v celých stovkách hitlerovských listů, je příznačným dokladem, v jakém směru a v jakých ideách je za nynějšího režimu v říši vychováván německý národ.

S národem, takto denně duchovně živeným výbojnými choutkami a odkájeným nejbrutálnější imperialistickou ideologií, bude vskutku těžké soužití všem ostatním evropským národům!


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1934, autor vm.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
12. září 2022


Diskuze k článku „Jak Hitler už v roce 1934 plánoval obsadit Prahu a s ní celou Evropu“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.