Jak dívkám škodil zákaz společného učení i hraní s chlapci

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Věstník obchodnické omladiny českoslovanské - 1905, autor neuveden.
Kdysi bylo společná výuka ve škole nebo dokonce i pouhé hraní holčiček s kluky něčím zcela nemyslitelným a společensky nepřijatelným. Článek z roku 1905 vám popíše, jaké škody tato přísná pravidla později mladým ženám v jejich dospělém životě způsobovala.
Následující text pochází z roku 1905

K výchově.

Přihlížíme-li k řádné výchově dívek, musíme poukázati k tomu, že ta již od útlého věku provádí se zvráceně.

To úzkostlivé separování hochů od dívek, jak ve škole tak i v domácnosti, při hrách i skotačení, jest přirozenému vývoji obého pohlaví na škodu a mravnost, z ohledu na kterou snad bylo tak činěno, to naprosto nezveličilo.

Stýkání se dítek obého pohlaví od mladosti má veliký význam mravní i společenský. Dívka postupně dovede chápati a rozeznávati dobré i špatné vlastnosti muže, ztrácí svoji falešnou ostýchavost v chování a bezmýšlenkovitost v mluvě, kteréžto pochybené vlastnosti tak často dospělou dívku ve společnosti kompromitují a zhusta ji i společnost znemožňují.

Právě tímto obapolným stykem obou pohlaví od mladosti ustupuje moment smyslnosti do pozadí a ostřeji se objevuje moment krasochuti a moment etický. Byla-li dívka do 16. a více roků úzkostlivě od muže oddalována a každý styk hlídán okem Argusovým, jest lehce vysvětlitelným, že první volnější sblížení obou není nikdy tak přirozené, jak by bylo, kdyby obě pohlaví stýkala se již od mládi.

Tento názor uznaly již před lety státy v kulturním poslání vyspělejší a tak Belgie, Dánsko, Amerika a pod. zavádějí opětně vyučováni do škol pro obě pohlaví pohromadě a sice i do škol vyšších. Účinky této výchovy pozná blahodárně na sobě příští generace tamních žen a poslouží také k správnému pochopení ženské emancipace, která se musí vyvinouti individuelně a nikoliv kopií po stavu druhém.

Veliký význam má podobná výchova pro ženy živnostensky zaměstnané a hlavně pro obchodní pomocnice.

Není-li přístup dívky z domácnosti neb ze školy do obchodu přímou ironii na dnešní náš názor vychovatelský? Až do posledního okamžiku ukrývá se dívka před mužem, každý její krok provází hlídač a ve společnosti upravuje se rozhovor tak, by její ženskost nebyla v ničem dotknuta.

Ve škole pak sleduje se každé její hnuti, školy dívčí jsou odloučeny úzkostlivě od škol mužských, pravidelně opatřeny jinými vchody a určeny jiné přestávky ve vyučování, než ve škole chlapecké. Tak jest ještě dnes.

A zítra? Dívka vstoupí bez jakéhokoliv průvodu a dohledu do obchodu, do života praktického, vejde bez přípravy v přímý styk s mužem, který byl pro ni až do této doby „zemí neznámou“.

Neví o něm víc, než co románovou, ji přístupnou lekturou získala. Jak přirozeno, že tento náhlý krok z dívčích snů a touh po ideálech dokonalosti a princích z pohádky, má na duševní život její vliv často velice zhoubný. Setkává se s něčím jiným, než co čekala.

A proč to vše? Poněvadž jak výchova její tak i výchova muže není tak správnou, jak by býti měla a jakou by byla, kdyby byla společnou s dívkou. Tento společný styk musil by blahodárně působiti na jeho mysl, názory i mluvu, musil by celou jeho individualitu zjemniti.


Původní zdroj historického článku:
Věstník obchodnické omladiny českoslovanské - 1905, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
29. dubna 2020


Diskuze k článku „Jak dívkám škodil zákaz společného učení i hraní s chlapci“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.