Naše projekty: originální samolepky na stěnu Pieris.czmagazín Příroda.czobchod s plastikovými modely Plastikáče.czefektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz

Co ženám chybí a v čem mají ženy oproti mužům naopak výhodu

původně vyšlo: Hvězda čsl paní a dívek 1929, autorka F. Š.
Zajímá vás, jak se před 90 lety v dámském časopise popisovaly nevýhody a výhody žen ve srovnání s muži? Historický článek z roku 1929 vám to podrobně přiblíží. Posuďte sami, zda se dá s takovým popisem souhlasit i dnes.


Které smysly chybějí ženám.

Ženy snaží se dnes ve všem vyrovnati se mužům, ale nedá se popřiti, že jsou jisté tělesné rozdíly mezi obojím pohlavím.

Sem náleží, podle tvrzeni anglického profesora fysiologie dra Harrise, především slabší schopnost některých smyslů.

Dle výzkumu tohoto učence jest to především čich. Zálibu v dobrém jídle přičítati sluší na prvním místě výbornému čichu.

Avšak pravé labužníky najdeme jen u mužských a nikoliv u žen. Mistrové v kuchařském umění jsou skoro vždy mužského pohlaví.

Žena, ačkoliv jest kuchyně odedávna jejím polem působnosti, nevyšine se nikdy v přípravě jídel na takový stupeň dokonalosti jako muž-kuchař, protože má slabší schopnost čichovou. Jiným důkazem pro slabší vývin tohoto smyslu jest přílišné užívání voňavek, jejichž vůně ženám jest příjemnou, ale muže přímo zaráží.

Jiný smysl, který se jeví u ženy v menši míře, je tak zvaný smysl svalový, působící pohyby a odpor svalů při namáhavé práci. Při tomto „šestém smyslu”, jak se dříve nazýval, ví každý na příklad, jak silně má udeřiti, když zatlouká hřebík, jaké síly má použiti při otáčeni šroubů, při tlaku na péro, při otočení klíčem atd.

Četnými pokusy na ženách a na mužích se zjistilo, že jest ženské pohlaví při všech těchto pracích méně obratnější než mužské. Proto se zdá, že jest svalový smysl u žen slaběji vyvinut.

Třetí a poslední smysl, jenž je na újmu vývoje žen, jest pocit zimy. Muži jsou daleko choulostivější proti průvanu, než ženy. I lehčí šaty, do nichž se odívá žena i v kruté zimě, dá se vysvětliti tím, že zima tak na ni nepůsobí.

Dříve se mělo za to, že jest žena větší vrstvou tuku chráněna proti změnám povětrnosti, ale v novější době štíhlá linie ženy dokázala, že zima na ženu tak silně neúčinkuje jako na muže.

Všeobecně se též uznává, že ženy lépe snášejí bolesti než muži a tím zároveň se vysvětluje méně vyvinutý smysl pro zimu, neboť zima a bolest jsou pocity příbuzné.


Původní zdroj historického článku:
Hvězda čsl paní a dívek 1929, autorka F. Š.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
3. listopadu 2019


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Novinka: kniha Bejvávalo

Kniha Bejvávalo Vám nabízí 111 zajímavých historických článků ze všech oborů, doplněných o původní fotografie, ilustrace, dobové reklamy a kreslené vtipy. K zakoupení v každém dobrém knihkupectví.
Debata k článku Co ženám chybí a v čem mají ženy oproti mužům naopak výhodu


Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty: