Byl nalezen hrob Jana Amose Komenského? Čeští vědci hlásí úspěch, Holanďané nález zpochybňují

rubrika: historické články / významné osobnosti, původně vyšlo: Lidové noviny - 1929, autor neuveden.
Patříte mezi fanoušky díla českého velikána Járy Cimrmana? V tom případě jistě znáte postavu profesora Ericha Fiedlera z Vídně, který úspěchy českých cimrmanologů zpochybňoval. Jak vám ale ukáže článek z roku 1929, tak svého „profesora Fiedlera“ měli i skuteční čeští výzkumníci, zkoumající život Jana Amose Komenského.
Následující text pochází z roku 1929

K objevu hrobu Komenského.

Zpráva o nálezech v Naardenu ve schůzi České Akademie.

Profesor dr. Jindřich Matiegka, rektor Karlovy university v Praze, a inženýr St. Sochor, přednosta Památkového úřadu v Brně, kterým bylo ministerstvem školství uloženo provésti místní pátrání ve valonském kostelíku v Naardenu po hrobě Komenského, a kteří úkol ten v červenci tohoto roku provedli, podali v dnešní schůzi II. třídy České Akademie věd a umění zprávu o výsledku svého pátrání.

Pátrání bylo založeno nu základě zachovaného rejstříku hrobů, do něhož byly pro každý rok odděleně zanášeny pohřby. Z úhrnného počtu hrobů (51). byl hrob Komenského vyznačen tím, že ležel poblíž kazatelny, mezi prvními osmi hroby (v tak zvaném parketu), a to u zdi a že jedině v něm byli pochováni tři mužové.

Inženýrovi Sochorovi se podařilo přesně stanovit polohu kazatelny. Vedle ní byly dva hroby, v druhé řadě pak ostatních osm. Když obsah hrobu u jižní zdi nesouhlasil se zápisem v rejstříku, byla obrácena pozornost na hrob u severní zdi.

Zde byly nalezeny kostry tří mužů, jak rejstřík udává. Nejnižší kostra byla uznána za kostru Komenského.

Bylo ovšem hned na to poukázáno, že nejvyšší kostra pochází od mladého muže, ačkoli měla náležet »kapitánu« a »staršímu církve«.

Tato okolnost, která se dá vysvětlit chybným zápisem do rejstříku i v jiných věcech nepřesného, zavdala dru Oesterhuysovi a profesoru Waterinkovi příčinu prohlásit nález českých odborníků za mylný a vysvětlit nález jiným číslováním hrobů.

Oba čeští odborníci dokazují však, že úsudek holandských autorů vychází z neúplné informace, a jest tudíž nesprávný.


Poznámka Bejvávalo.cz:
Je zajímavé, že dnešní prameny potvrzují český nález hrobu Komenského v Naardenu v roce 1929 a o tehdejším zpochybňování nálezu holandskými odborníky mlčí.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1929, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
11. prosince 2023


Diskuze k článku „Byl nalezen hrob Jana Amose Komenského? Čeští vědci hlásí úspěch, Holanďané nález zpochybňují“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.