Ženy a první světová válka: V čem jim zlepšila život?

rubrika: historické články / válka, zbraně a vojenství, původně vyšlo: Pozor - 1931, autor neuveden.
Boje první světové války stály život miliony vojáků i civilistů a způsobily tak ohromný žal u všech pozůstalých žen i dětí. Přes to ale válka ženám přinesla i důležitou změnu k lepšímu - získaly díky ní do té doby nevídanou svobodu. Více se o vlivu války na život žen dozvíte v článku z roku 1931.
Následující text pochází z roku 1931

Moderní žena

Moderní žena jest produktem války, která sjednotila všechny ženy a matky. Jejich dcery navázaly na tuto tradici vzájemné pomoci, užitečné práce, morálního i tělesného ozdravění, čímž se změnil ženský typ v úplně nový, a to neméně půvabný než dřívější.

První a hlavní vlastností moderní ženy jest její touha po veřejné a výdělečné činnosti. Všechny ženy, ať bohaté nebo chudé pracují; moderní život nivelisoval společenské rozdíly.

Ženy skromného původu zaujímají vedoucí místa ve velkých podnicích, zatím co ženy šlechtického rodu jsou často pouhými prodavačkami, všechny však chtějí se vyrovnati mužům v jejich snaze jíti vpřed, ba namnoze je i předčí.

Vedle svých pracovních hodin nalézají ještě možnosti k pěstování sportu: turistika, tennis, lyžování, plování, golf a všechny jiné sportovní výkony jsou nejmilejší zábavou žen nynější epochy a nejsou tu jen pouhými diváky, ale zúčastní se pro udržení své linie a zdatnosti.

Zajisté, že tu padly za oběť mnohé rodinné zvyklosti a systém hospodaření se částečně nebo docela změnil. Při neustálé racionalisaci práce není to ani jinak možno. Netřeba však prolévati nad tím slzy. Muž za to získal ve své družce dobrého kamaráda, se kterým může hovořiti o všech událostech denního života a nemusí vyhledávati kavárenské rozhovory.

Žena netrpí více migrénou, nemá více času, aby se zabývala vymyšlenými bolestmi a muži neztrácejí zbytečně čas tím, že musí svoji ženu utěšovati, nýbrž s ní mohou sdíleti všechny své starosti i radosti, umělecké zájmy i plány. Jest stále veselou a odolnou družkou při všech nepohodách, která se divá zítřku s důvěrou vstříc. Kdyby měli voliti mezi starým a novým typem ženy, nebyli by asi na rozpacích.


Původní zdroj historického článku:
Pozor - 1931, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
16. února 2022


Diskuze k článku „Ženy a první světová válka: V čem jim zlepšila život?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.