Třicetiletá válka: Jak odvážní řezníci zachránili Prahu

rubrika: historické články / válka, zbraně a vojenství, původně vyšlo: Lidové noviny - 1924, autor rč.
Válku nevyhrávají jen generálové a vojáci. Protože když není co jíst, tak vám ani ten nejlepší plán nemusí přinést vítězství. Problém s hladem měli při obléhání Prahy za časů třicetileté války i Pražané. Článek z roku 1924 vám ale prozradí odvážný plán řezníků, kteří pomohl situaci vyřešit.
Následující text pochází z roku 1924

Žert pražských řezníků.

Bylo to za třicetileté války, kdy za více než tříměsíčního obléhání a dobývání Starého i Nového města pražského bylo obyvatelstvo odloučeno od ostatního světa a trpělo nedostatkem zásob potravních.

Zejména hovězího masa se nedostávalo pražským, za to Švédové měli ho v hojnosti, neboť sháněli veškeren dobytek z dalekého okolí do Prahy. Stáda ze severních Čech přihnaná stála na planině u Holešovic, takže s druhého břehu, kde byla pražská posádka, bylo jej viděti.

Na valech při Vltavě u ostrova Štvanice měli stanovisko řezníci, jakožto obránci Prahy. S těžkými srdcem pohlíželi na pasoucí se stáda na druhém břehu.

Tu jeden měl šťastnou myšlenku, jak snadno a lacino by se mohl zmocniti několika kusů. Sdělil se o svůj nápad s ostatními druhy, kteří s ním ihned souhlasili a slíbili, že mu pomohou plén provésti.

Když také vojenský velitel Colloredo dal k tomu svolení, v noci, přede dnem sv. Václava, čtyři řezníci staroměstští se přeplavili v lodičce na ostrov Štvanici a přebrodili se dále až na břeh u Buben. Náhoda jim přála, že nedaleko břehu, kde Švédové neměli žádných stráží, přišli na krávu právě otelenou, jíž vzali hned tele a spěchali zpátky.

Kráva počala po teleti bučeli, a když se jí tele ozvalo, pustila se brodem za ním. Ostatní dobytek, sveden jejím bučením, dal se za ní do řeky, načež jej řezníci. aby se nemohl na břeh u Buben vrátili, od zadu na ostrov Štvanici hnali a pak úžlabím dopravili až na své stanoviště. Tam jim již pomohli ostatní druhové a tak dostali ve svou moc přes půl třetího sta kusů dobytka, který přišel obleženým Pražanům velmi vhod.

Švédové dověděli se o tomto smělém kousku teprve, když bylo po všem a marně vyslali na řezníky několik ran z děl. Ostatní dobytek přepravili ihned s planiny u Buben a Holešovic do obezděné obory u Ovence, aby obležení nemohli tento podařený lup opakovati.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1924, autor rč.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
12. listopadu 2021


Diskuze k článku „Třicetiletá válka: Jak odvážní řezníci zachránili Prahu“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.