Třicetiletá válka: Jak odvážní řezníci zachránili Prahu

původně vyšlo: Lidové noviny - 1924, autor rč.
Válku nevyhrávají jen generálové a vojáci. Protože když není co jíst, tak vám ani ten nejlepší plán nemusí přinést vítězství. Problém s hladem měli při obléhání Prahy za časů třicetileté války i Pražané. Článek z roku 1924 vám ale prozradí odvážný plán řezníků, kteří pomohl situaci vyřešit.


Žert pražských řezníků.

Bylo to za třicetileté války, kdy za více než tříměsíčního obléhání a dobývání Starého i Nového města pražského bylo obyvatelstvo odloučeno od ostatního světa a trpělo nedostatkem zásob potravních.

Zejména hovězího masa se nedostávalo pražským, za to Švédové měli ho v hojnosti, neboť sháněli veškeren dobytek z dalekého okolí do Prahy. Stáda ze severních Čech přihnaná stála na planině u Holešovic, takže s druhého břehu, kde byla pražská posádka, bylo jej viděti.

Na valech při Vltavě u ostrova Štvanice měli stanovisko řezníci, jakožto obránci Prahy. S těžkými srdcem pohlíželi na pasoucí se stáda na druhém břehu.

Tu jeden měl šťastnou myšlenku, jak snadno a lacino by se mohl zmocniti několika kusů. Sdělil se o svůj nápad s ostatními druhy, kteří s ním ihned souhlasili a slíbili, že mu pomohou plén provésti.

Když také vojenský velitel Colloredo dal k tomu svolení, v noci, přede dnem sv. Václava, čtyři řezníci staroměstští se přeplavili v lodičce na ostrov Štvanici a přebrodili se dále až na břeh u Buben. Náhoda jim přála, že nedaleko břehu, kde Švédové neměli žádných stráží, přišli na krávu právě otelenou, jíž vzali hned tele a spěchali zpátky.

Kráva počala po teleti bučeli, a když se jí tele ozvalo, pustila se brodem za ním. Ostatní dobytek, sveden jejím bučením, dal se za ní do řeky, načež jej řezníci. aby se nemohl na břeh u Buben vrátili, od zadu na ostrov Štvanici hnali a pak úžlabím dopravili až na své stanoviště. Tam jim již pomohli ostatní druhové a tak dostali ve svou moc přes půl třetího sta kusů dobytka, který přišel obleženým Pražanům velmi vhod.

Švédové dověděli se o tomto smělém kousku teprve, když bylo po všem a marně vyslali na řezníky několik ran z děl. Ostatní dobytek přepravili ihned s planiny u Buben a Holešovic do obezděné obory u Ovence, aby obležení nemohli tento podařený lup opakovati.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1924, autor rč.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
12. listopadu 2021


Diskuze k článku „Třicetiletá válka: Jak odvážní řezníci zachránili Prahu“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.