Svěřenský fond

článek je inzerce, nejde o historický text
Relativně bizarní myšlenka, vzdám se svého majetku, abych ho ochránil/a. Přitom je tak elegantní. Svěřenský fond je anonymní, zakladatel do něj vloží určité jmění, určí správce a jelikož fond nemá majitele, je nedotknutelný například pro otravné věřitele. Jednoduchá varianta pro uchovávaní a snadnou správu jakékoliv formy majetku bohužel v Čechách nemá tradici, díky své efektivnosti se ale pomalu dostává na výslunní.

Co je svěřenský fond?

Svěřenský fond neboli trust je forma anonymní správy majetku. Je institucí, kterou vytvoří zakladatel s určitým záměrem a dále již v jeho fungování nemusí figurovat. Jmenuje správce, kterému je svěřena plná správa fondu. V případě, že je více správců, musí všichni jednat společně. Zakladatel dále určí i obmyšlené (beneficienty), kteří mohou těžit z fondu nějaký prospekt – například plat.


Výhody svěřenského fondu

Vlastnická práva svěřenského fondu pod nikoho nespadají, zakladatel je neznámí, v registruje je zapsán jen správce. Identita vlastníka je kryta a nehrozí tak ztráta majetku. Benefitem je i snížení daňového základu a je-li fond až posmrtný zamezí dědickému boji o pozůstalost a případnou ztrátu majetku.


Typy svěřenského fondu

Svěřenský fond může založit jakékoliv osoba fyzická, ale i právnická. Záměr založení je buď soukromý nebo veřejný, rozlišuje se i svěřenský fond inter vivos a mortis causa. Tedy buď fond, který vznikne za života zakladatele, nebo až po jeho smrti. Jelikož se smysl fondu uvádí při jeho zakládání, musí zakladatel dopředu určit, o jaký fond se bude jednat.

1. Osobní svěřenský fond

Fond, který vzniká pro osobní účely jedné osoby. Jelikož zakladatel majetek ve svěřenském fondu nevlastní, nemůže o něj přijít. Brání jednotlivce před osobním krachem po neúspěšném podnikání nebo před materiální ztrátou při rozvodovém řízení. Ve zkratce je svěřenský osobní fond sdružením veškerého majetku za účelem efektivní správy a ochrany.

2. Rodinný svěřenský fond

Rodinný svěřenský fond taktéž sdružuje veškeré finance. Zakladatel určí správce a vytvoří se taková „rodinná banka“, která chrání další pokolení před ztrátou majetku, jeho roztříštěním při dědickém řízení a umožňuje jednoduchou správu. Zakladatel může zároveň zůstat správcem. Obmyšlení pak mohou zacházet s kapitálem, správce má ale o všem přehled a disponuje posledním slovem.

3. Obchodní svěřenský fond

Obchodní svěřenský fond je antonymem předešlých alternativ. Nesdružuje veškeré jmění, ale jeho cílem je naopak oddělit firemní aktiva od rodinného majetku. Účelem je ochrana soukromého majetku, když hrozí například insolvence.

4. Charitativní svěřenský fond

Charitativní svěřenský fond sbírá aktiva, která slouží k dárcovství. Je vhodným způsobem, jak naložit s majetkem pro lidi bez dědiců. V rodinách zase vytváří společnou filantropii.

5. Investiční svěřenský fond

Investiční svěřenský fond, jak už vyplývá z jeho názvu, slouží ke sdružení majetku za účelem jeho dalšího investování. Výhodu je, že je na něm nižší sazba na daních, majitel fondu tak může ušetřit.


Vznik svěřenského fondu

Zakladatel fondu musí hned na počátku určit jeho status, tedy účel, za kterým ho vytváří. Když si ujasní, proč chce fond založit a vyčlení jmění, které do něj hodlá vložit, může fond vytvořit. Prvním krokem je konzultace s odborníkem. Specialista vyhodnotí, který druh je pro zakladatelovi potřeby nejlepší volbou. Pomůže s vymezením parametrů, podmínek pro plnění a uvede beneficienty. Když už jsou hotové všechny podklady, přichází na řadu právní dokumentace a notářský zápis. V posledních letech je povinné svěřenský fond zaevidovat do rejstříku ministerstva spravedlnosti.Článek není historický text a informace v něm uvedené nemusí vyjadřovat názory redakce.


datum vydání:
19. února 2022


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.