Šokující čísla o pohlavním životě mladých dívek v dobách první republiky

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Cestou k prostituci - 1928, autor Jan Schneider.
Myslíte si, že doba první republiky byla dobou cudnosti a sexuální zdrženlivosti? Text z roku 1928 vám na přesných číslech dokáže váš omyl. Intimní život tehdejších dívek totiž někdy začínal už v osmi letech.
Následující text pochází z roku 1928

Pohlavní život a prostituce

Doba dospívání našich děvčat jest zvláště důležitým mezníkem v jejich životě.

Odtud zpravidla můžeme zjistiti změny v povaze, v touhách a chování. Doba dospívání u mládeže nervově slabé a duševně zaostalé neplyne jak známo klidně a mírně, nýbrž bouřlivě a končí často úplnou změnou povahy.

Dobré vlastnosti ustupují do pozadí, špatné nabývají vrchu. Menstruace našich děvčat počíná kol 11 let, do 14 mělo menstruaci 29%, do 15 let již téměř 64% děvčat.

První koitus zaznamenáváme již po 8. roce.

Ačkoliv trestní zákon stíhá jako zločin zneužití děvčat do 14 let, mělo do tohoto věku již intimní styky s muži 17½ % našich děvčat.

Do 16 let, kdy podle zákona o potírání chorob pohlavních trestá se svádění k smilstvu osob mladších 16 let, činí tento počet již 56, do 17 let již 81½ %.

První koitus je v několika případech násilným smilstvem, v ostatních případech dobrovolný. Jen v ojedinělých případech spadá koitus v jedno s počátkem prostituce, obyčejně prostituci předcházela známost s více muži.

Počátek prostituce nalézáme prvně po 9. roce. Do 14 let se prostituovalo 7% procent děvčat, do 16 let 35 proc., do 17 let 61½ proc., do 18 let téměř 88 procent.

Ruku v ruce s prostitucí kráčejí pohlavní choroby, které dříve či později postihnou každé děvče. První pozorujeme mezi 9—10 r., pak případy ojedinělé, po 14 r. případů přibývá, do 16 r. onemocnělo 17 proc., do 18 r. 70 proc. děvčat.


Poznámka redakce Bejvávalo.cz:
Údaje ve výše uvedeném dobovém textu vycházejí z informací o téměř 700 ženách provozujících prostituci, která zaznamenalo tehdejší oddělení pro sociální péči u policejního ředitelství v Praze.


Původní zdroj historického článku:
Cestou k prostituci - 1928, autor Jan Schneider.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
30. července 2020


Diskuze k článku „Šokující čísla o pohlavním životě mladých dívek v dobách první republiky“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.