Škola, která z mladých dívek vychovávala dokonalé hospodyňky

původně vyšlo: Hvězda čsl. paní a dívek 1926, autorka — ru.
Ani za dob našich prababiček neplatilo, že každá mladá dívka uměla skvěle vařit a zvládala péči o rodinu a domácnost. Článek z roku 1926 vám představí speciální školu, kde se to tehdejší mladé slečny mohly naučit.


Moderní hospodyňská škola.

V každém oboru práce nutno pokračovat s dobou. A je to i práce domácí, jež nesmí nehybně spočívati v základech, »jak to dělávaly naše babičky«.

Rozumná hospodyňka staví na jejich zkušenostech nové poznatky a doplňujíc je praktickými moderními vymoženostmi, vede svoji domácnost tak, aby v každém směru vyhovovala duchu času a požadavkům hygieny.

Nemusíme snad zvláště zdůrazňovat, jaký význam pro účelné a moderní vedení domácnosti má dobrá hospodyňská škola. Tam se dívky naučí všemu, co v životě budou potřebovat.

Práce domácí, k níž je často maminky nemohou dostat, se jim zde jeví v docela jiném, zajímavějším rouše a s láskou vykonávají všecko, nad čím dříve ohrnovaly nosíky.

Naučí se vážit si práce, přilnou k ní — a to je nejlepším věnem, jakého se jim do života může dostat. V hospodyňských školách se však nevyučuje pouze vaření, praní a žehlení.

To vše je sice velmi důležité, ale samo o sobě pro příští hospodyni, manželku a matku nestačí.

Tyto základní vědomosti jsou doplňovány sterými odbornými znalostmi. Malé kuchařky se naučí rozeznávat a cenit potraviny nejen podle chuti, ale i výživnosti.

Naučí se, co je lidskému organismu zdrávo, co škodlivo, osvojí si vědomosti o potřebných kvantitách určitých druhů potravin pro tělo těch, kdož později budou jejich kuchařskému umění svěřeni a nebudou přecpávat žaludky svého muže a dětí pokrmy těžce stravitelnými jen proto, že »všichni to tak rádi jedí«.

Pak přijde hodina praní prádla, kde zase se nepřestane jen na tom, že se prádlo namočí do necek a pere a pere. Žačkám se dostane poučení o tom, že každá tkanina vyžaduje určitého způsobu praní a žehlení, jinak len a bavlna, jinak vlna, hedvábí a pod. a osvojí si schopnosti rozeznat dobré prací přípravky od špatných.

Dále se učí chovanky šít prádlo i šaty, jsou jím vštěpovány i nejnutnější základní pravidla zacházení s malým robátkem, jeho výchovy, ba dokonce jsou v ručních pracích zahrnuty i hodiny, jak z ničeho, krabiček, dřívek, odstřižku, zhotovit milé, pěkné hračky.

Právě, že hospodyňské školy, jsou-li opravdu dobře řízeny, učí vše nejen teoreticky, ale i prakticky, při čemž toto praktické vyučování je svěřeno rukám zkušených odborníků, vycházejí z nich dívky dokonale pro život vyzbrojené.

Naše obrázky ukazují život v takové hospodyňské škole. Je z nich vidět, že se tam děvčátkům dobře vede a že pracují ráda.


Původní zdroj historického článku:
Hvězda čsl. paní a dívek 1926, autorka — ru.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
20. listopadu 2019


Diskuze k článku „Škola, která z mladých dívek vychovávala dokonalé hospodyňky“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.