Rok 1937: Až 70% žáků v SSSR propadá! Proti zoufalému stavu školství v Rusku zasáhl sám Stalin

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: České slovo - 1937, autor -H-
Nové vedení Sovětského svazu potřebovalo pro rozvoj své země co nejdříve získat velké množství vzdělaných lidí a proto se snažilo radikálně pozvednout úroveň ruského školství. Jak vám ale ukáže článek z roku 1937, tak ani dvacet let po bolševické revoluci se tento ambiciózní plán moc nedařil.
Následující text pochází z roku 1937

Kazy školské politiky SSSR

Na některých školách propadá až 70 procent žactva

Tak jako všude jinde, i v Sovětech se dělá po první konferenci čtvrtletní bilance práce a úspěchů, která v některých oblastech vyzněla velmi smutně. V Sovětském svazu vyrostly statisíce nových škol. Požadavek vzdělání přešel sovětským lidem do krve a proto na školy je obrovský nával.

Zatím co po prázdninách bylo otevřeno několik desítek tisíc nových tříd, ukázalo se, že to byla práce předčasná. Mnohde musili obyvatelé čekati s přestěhováním z nevyhovujících bytů do novostaveb, protože veškeré stavební dělnictvo bylo nakomandováno na stavby škol všechny jiné stavby byly přerušeny. Vyvstaly tisíce nových budov, přihlásily se desetitisíce nových žáků, ale jásot byl předčasný.

Špatná administrativa

V novém školním roce je pociťován v mnohých krajích obrovský nedostatek učitelů. Jen v kijevské oblasti se jich nedostává na 2500. Na některých školách se nevyučuje některým předmětům, mnohde i mateřskému jazyku, někde je vyučování zkráceno denně o hodinu i více.

Ukázalo se, že sovětské učitelské ústavy nepřipravily dostatek učitelského dorostu. Místo předepsaného počtu žáků bylo přijato jen několik následkem toho, že se úřady nepostaraly, aby studenti byli po čas studií materiálně zajištěni.

Podivné znalosti

Sovětský orgán Izvěstija se široce rozepisuje o této nepředvídané krisi školství a zmiňuje se mezi jiným též o tom, jak někteří kandidáti jsou špatně připraveni. Tak na příklad při zkoušce ze zeměpisu jedna kandidátka v odpovědi na otázku po poloostrovech ve Středozemním moři uvedla poloostrov Balkánský a Skandinávský, jiný student neznal jediného hlavního města v evropských státech nebo jména hlavních ruských klasiků a představitelů světové literatury.

Brak ve školách

Sovětské noviny, což je příznačné pro život v Sovětech, nezatajují žádného stinného zjevu a zabývají se značnou měrou druhým zjevem, který je s to, aby ohrozil řádný běh vyučování.

Po první konferenci se totiž ukázalo, že část žactva — a na mnohých ústavech značná — neprospívá. Na některých školách dosahuje tento počet závratného čísla 70 procent. Zajímavá je klasifikace z jazyka mateřského. Čím vyšší třída, tím více žactva propadá.

Učitelé jsou vinni

Jako všude jinde, tak i v Sovětech se neprospěch žactva svalil přirozeně na učitele, kteří škole nevěnují předepsané péče. Zejména sovětské noviny vytýkají vedlejší zaměstnání.

Tak na příklad tři biologové jedné střední školy, jichž je ve SSSR velký nedostatek, si nabrali měsíčně na 200 hodin, takže se nemohli věnovati řádně vyučování.

Stěhování žáků

Většina neprospívajících žáků byla ihned po konferenci přeřaděna do nižších odděleni anebo na některý jiný ústav, kde požadavky následkem všeobecné úrovně žáků nebyly tak vysoké. Nové školy se tomu přirozeně brání, protože tím práce učitelů je ztížena.

Nedostatky sovětského školství

Většina kritik se shoduje v tom, že neúspěchy žáků jsou vinny nejvyšší orgány státu. Učebný program je strašně vysoký, takže na jedné straně nemohou se žáci řádně naučiti tomu, co se ve škole vykládá, na druhé straně pak učitelé s nimi nemohou učivo zopakovati, protože podle osnov se nemohou zdržovati při některé látce a musejí jiti dále.

Je však ještě jeden zjev, který v Sovětech zavinil tuto katastrofu, nad níž sovětské noviny bijí na poplach. Přestože letošním rokem bylo vystavěno mnoho škol, v samotné Moskvě na příklad přes 170 středních škol, projevuje se všude citelný jich nedostatek.

Je to ještě následek starého režimu, kdy se školního vzdělání dostávalo jen privilegovaným, a pak vlivem všeobecného hladu po vzdělání, který je pro SSSR příznačný. Proto se ještě na mnohých školách učí žactvo na dvě nebo na tři směny. A následek? Přetížení žactva i učitelstva.

Dělá se pořádek

S otevřeností v Sovětech vlastní byl nyní zahájen boj o dobrou školu. Hledají se vinníci na všech stranách a do boje zasáhl přirozeně i Stalin svou výzvou, aby v krátké době bylo odstraněno vše, co dosud mrzačilo sovětskou školní práci.

Ovšem bude ještě dlouho trvati, než se školství v Sovětech dostane do pravidelných kolejí. Sovětským tempem lze odstraniti citelný nedostatek budov a postaviti spoustu nových.

Ale půjde poměrně velmi těžko v krátké době připraviti dostatek kvalifikovaných sil, které by mohly nahraditi uvedené mezery ve školství. Sovětům záleží na to, aby duševní úroveň obyvatelstva byla co nejdříve zvýšena a aby stát měl co nejvíc inteligence.

Proto ten neobvyklý poplach a starosti.


Původní zdroj historického článku:
České slovo - 1937, autor -H-


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
30. listopadu 2022


Diskuze k článku „Rok 1937: Až 70% žáků v SSSR propadá! Proti zoufalému stavu školství v Rusku zasáhl sám Stalin“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.