Rok 1932: Stávka horníků, která díky komunistům skončila zastřeleným horníkem

původně vyšlo: Lidové noviny - 1932, autor la.
Práce v dolech je mimořádně těžké, ale také odpovědné povolání - což v době před 90 lety jistě platilo dvojnásob. Proto také horníci někdy neváhají vyjít do ulic a bojovat za svá práva. Článek z roku 1932 vám ale popíše stávku na Karvinsku, kdy komunisté zneužívali hornické protesty k vlastním cílům.


Krvavá srážka na Ostravsku

Horník zabit — Strážník těžce zraněn

Mor. Ostrava 31. března

Veřejnost, která s velkými sympatiemi sledovala společný obranný postup hornictva ostravsko-karvinského revíru proti úmyslu těžařů propustit naráz 12.000 horníků tím spíše, že všichni pracující horníci střídáním směn byli ochotni k řešení sporu, kterým sami by byli značně postiženi, nemohla potlačit pocitu politováni, že byli to opět komunisté, kteří první porušili solidaritu hornictva.

Neklid, který komunisté způsobili v celém revíru částečnými stávkami na dolech, v jejichž závodních výborech mají většinu, vyvrcholil zásluhou komunistů včera dopoledne krvavou srážkou demonstrujících horníků se stráží v Horní Suché v okrese fryštátském.

Tam se o 9. hodině, jak podrobně oznamují již ranní Lidové Noviny, shromáždilo v lese za měšťanskou školou asi 2000 osob, aby uspořádaly nedovolený tábor místo zakázané schůze v Dělnickém domě v Horní Suché.

Proti bezpečnostní stráži, která se snažila demonstranty přimět k rozchodu, házeli demonstranti kamením a útočili také tyčkami vytrhanými z plotů. Před kolonií Hraběcí osada byly z řad demonstrantů vystřeleny proti stráži tři rány, při čemž byl těžce zraněn nadstrážník Pokorný, načež asi 500 osob se vrhlo na stráž postupující ve dvou skupinách.

Pravá skupina stráže, vedená policejním úředníkem, ve které zraněný nadstrážník Pokorný po zranění užit sám v sebeobraně služební pistole, byla demonstranty tísněna, dokud se nedostavila větší četnická a policejní pohotovost.

V té chvíli padly výstřely také z levé skupiny stráže, aniž byl dán rozkaz k palbě. Z demonstrantů bylo raněno pět osob, z nich 24letý ženatý horník Ladislav Karvínský z Horní Suché, jemuž byly prostřeleny plíce, odpoledne v závodní nemocnici Báňské a hutní společnosti v Karvinné zemřel. Ze strážníků vedle nadstrážníka Pokorného bylo lehčeji zraněno ještě šest osob.

Dnes v noci i ráno byl na Karvínsku a na Slezské Ostravě všude klid. Už časně ráno na celém Karvínsko byly obsazeny silnými hlídkami četnictva a policie všechny hornické kolonie, aby obyvatelstvo se nemohlo shlukovat.

Přes to však se strhly ojediněle opět menší srážky s násilnostmi na hornících, kteří šli do práce. Byli zejména strháváni s kol a zamezován jim přistup k dolům. Dopoledne budou hlídky, které obsadily kolonii, ještě značně zesíleny. Na Karvínsku je mnoho komunistických vůdců, kteří stále agitují a rozeštvávají obyvatelstvo. Mnoho lidí bylo zatčeno.

Na Wilczkových dolech ve Slezské Ostravě se dnes již pracuje zcela normálně.

Stav na dolech na Karvínsku: Gabriela stav 554 horníků, stávkuje 365, Hohenegger 550, stávkuje 445, Nová jáma 794, stávkuje 443, jáma Žofie 651, stávkuje 263, jáma Suchá 647, stávkuje 434, jáma Jan Karel 498, stávkuje 390, jáma Františka 270, stávkuje 70, jáma Hlubina 332, stávkuje 10, Jindřich 337, stávkuje 160, František v Horní Suché 266, stávkuje 226, Trojice 436, stávkuje 70.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1932, autor la.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
12. května 2022


Diskuze k článku „Rok 1932: Stávka horníků, která díky komunistům skončila zastřeleným horníkem“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!

Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.