Rok 1930: Jak čeští komunisté zneužívali těžký stav nezaměstnaných dělníků

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Hlas lidu - 1930, autor neuveden.
Často se říká, že o spokojený život dělníků v dobách první republiky se starali pouze tehdejší komunisté. Článek z roku 1930 vám ukáže, že to ve skutečnosti bylo někdy právě naopak.
Následující text pochází z roku 1930

Komunisté kupčí s bídou nezaměstnaných.

Komunistické Polbýro nařídilo všem členům obecních zastupitelstev, že musí v samosprávě působit rozkladně a za každou cenu znemožnit kladnou politiku sociálních demokratů.

Poslušní tohoto příkazu podali prostějovští komunisté v pátek minulého týdne ve schůzi obecního zastupitelstva návrh na podporování nezaměstnaných dělníků. Komunistický radní Mazouch, kterému musí býti známa všechna opatření, jež byla ve prospěch nezaměstnaných učiněna, tváří se nevědomým a vypočítává požadavky této strany, ač tyto jsou již dávno městskou radou akceptovány a činí se rychlé přípravy k jejich realisaci.

Pomíjíme ty, zřejmě demagogické návrhy, které ke cti p. Mazoucha nejsou výplodem jeho hlavy. Byly mu prostě zaslány k přečtení, což p. Mazouch ochotně učiní. Je to věc jeho cti a jeho duševní vyspělosti, podává-li návrhy neúplné, ledabyle vypracované nebo neproveditelné.

Nemá však práva, aby nutil své posluchače k potlesku, stejně jako p. Dolák není oprávněn spílat členům zastupitelstva, jestliže se právem pozastaví nad ledabylostí návrhu a když kupčení s bídou nezaměstnaných právem odsoudí.

Demagogie komunistů velmi vhodně odsoudil předseda naší odborové rady s. Sejkora. Pravil: »Stát krisi předvídal a totéž bylo známo i dělníkům. Gentský systém vyplácení podpor v nezaměstnání, zlepšený ministrem soudr. Czechem, má uchrániti nezaměstnaného dělníka před příšerou hladu.

Komunistická strana, místo, aby doporučovala dělníkům členství v odborových organisacích, aby takto se pro případ nezaměstnanosti zajistili, proti odborovým organisacím a gentskému systému bezuzdně štve.

To proto, že hospodářství komun. odborových organisací se nachází v naprostém rozvratu a finančním krachu. Poněvadž tyto jejich organisace příspěvky svých členů promrhaly, nemohou nyní splnili jejich nároky. Proto snaží se povinnosti, ke kterým se zavázali, přenésti na stát a obce.

V řadě míst vyplácejí nezaměstnaným pouze státní příspěvek, organisační příspěvky nevyplácejí, neboť nemají peněz. I vyplácení státního příspěvku je pochybným, jak o tom svědčí případ šumperský, ve kterém dosud není sjednáno úplné jasno.«

Je přirozeno, že s Sejkora byl stále přerušován křikem komunistů. Ale v každém případě byla tato schůze pro komunisty velkým fiaskem a nepomohl ani takový argument, jako je neslušné kritisování p. presidenta republiky radním p. Dolákem.

Ostatní p. Mazouchovi se dobře mluví. Dosud nebyl ani hodinu bez práce a proto nedovede význam organisační podpory v nezaměstnání oceniti. A pan Dolák? Proč by nekřičel pro odstranění gentského systému, když nejsa členem Rudých odborů, má tuto podporu pro sebe zajištěnu?

Poznámka Bejvávalo.cz
Gentský systém byl tehdejší způsob podpory v nezaměstnanosti. Podporu vyplácely odborové organizace, dotované státem. Na peněžitou podporu v nezaměstnanosti měli národ jen pracující, zapojení v odborech.


Původní zdroj historického článku:
Hlas lidu - 1930, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
16. října 2020


Diskuze k článku „Rok 1930: Jak čeští komunisté zneužívali těžký stav nezaměstnaných dělníků“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.