Rok 1930: Jak čeští komunisté zneužívali těžký stav nezaměstnaných dělníků

původně vyšlo: Hlas lidu - 1930, autor neuveden.
Často se říká, že o spokojený život dělníků v dobách první republiky se starali pouze tehdejší komunisté. Článek z roku 1930 vám ukáže, že to ve skutečnosti bylo někdy právě naopak.


Komunisté kupčí s bídou nezaměstnaných.

Komunistické Polbýro nařídilo všem členům obecních zastupitelstev, že musí v samosprávě působit rozkladně a za každou cenu znemožnit kladnou politiku sociálních demokratů.

Poslušní tohoto příkazu podali prostějovští komunisté v pátek minulého týdne ve schůzi obecního zastupitelstva návrh na podporování nezaměstnaných dělníků. Komunistický radní Mazouch, kterému musí býti známa všechna opatření, jež byla ve prospěch nezaměstnaných učiněna, tváří se nevědomým a vypočítává požadavky této strany, ač tyto jsou již dávno městskou radou akceptovány a činí se rychlé přípravy k jejich realisaci.

Pomíjíme ty, zřejmě demagogické návrhy, které ke cti p. Mazoucha nejsou výplodem jeho hlavy. Byly mu prostě zaslány k přečtení, což p. Mazouch ochotně učiní. Je to věc jeho cti a jeho duševní vyspělosti, podává-li návrhy neúplné, ledabyle vypracované nebo neproveditelné.

Nemá však práva, aby nutil své posluchače k potlesku, stejně jako p. Dolák není oprávněn spílat členům zastupitelstva, jestliže se právem pozastaví nad ledabylostí návrhu a když kupčení s bídou nezaměstnaných právem odsoudí.

Demagogie komunistů velmi vhodně odsoudil předseda naší odborové rady s. Sejkora. Pravil: »Stát krisi předvídal a totéž bylo známo i dělníkům. Gentský systém vyplácení podpor v nezaměstnání, zlepšený ministrem soudr. Czechem, má uchrániti nezaměstnaného dělníka před příšerou hladu.

Komunistická strana, místo, aby doporučovala dělníkům členství v odborových organisacích, aby takto se pro případ nezaměstnanosti zajistili, proti odborovým organisacím a gentskému systému bezuzdně štve.

To proto, že hospodářství komun. odborových organisací se nachází v naprostém rozvratu a finančním krachu. Poněvadž tyto jejich organisace příspěvky svých členů promrhaly, nemohou nyní splnili jejich nároky. Proto snaží se povinnosti, ke kterým se zavázali, přenésti na stát a obce.

V řadě míst vyplácejí nezaměstnaným pouze státní příspěvek, organisační příspěvky nevyplácejí, neboť nemají peněz. I vyplácení státního příspěvku je pochybným, jak o tom svědčí případ šumperský, ve kterém dosud není sjednáno úplné jasno.«

Je přirozeno, že s Sejkora byl stále přerušován křikem komunistů. Ale v každém případě byla tato schůze pro komunisty velkým fiaskem a nepomohl ani takový argument, jako je neslušné kritisování p. presidenta republiky radním p. Dolákem.

Ostatní p. Mazouchovi se dobře mluví. Dosud nebyl ani hodinu bez práce a proto nedovede význam organisační podpory v nezaměstnání oceniti. A pan Dolák? Proč by nekřičel pro odstranění gentského systému, když nejsa členem Rudých odborů, má tuto podporu pro sebe zajištěnu?

Poznámka Bejvávalo.cz
Gentský systém byl tehdejší způsob podpory v nezaměstnanosti. Podporu vyplácely odborové organizace, dotované státem. Na peněžitou podporu v nezaměstnanosti měli národ jen pracující, zapojení v odborech.


Původní zdroj historického článku:
Hlas lidu - 1930, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
16. října 2020


Diskuze k článku „Rok 1930: Jak čeští komunisté zneužívali těžký stav nezaměstnaných dělníků“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.