Rok 1929: Ilegální vtipy, které Rusům pomáhaly žít ve smutné zemi bez úsměvu

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Národní listy - 1929, autor neuveden.
Nejen Češi mají schopnost lépe snášet těžké životní podmínky pomocí humoru. Článek z roku 1929 vám ukáže, jak se se změnami ve své zemi po převzetí moci bolševiky pomocí humoru vyrovnávali běžní Rusové. Za podobné vtipy jim ale tedy hrozila jednosměrná cesta do Gulagu.
Následující text pochází z roku 1929

Vzácné koření humoru v „zemi bez úsměvu“.

Bolševický režim v pokřiveném zrcadle lidového vtipu a satiry.

Přes všechno neštěstí, které s nastolením bolševické tyranie postihlo Rusko a přes všechny nesnesitelné útrapy nepozbyl ruský lid vrozené slovanské vlastnosti — humoru. Smích je často sžíravý a trpký, avšak přece jenom pomáhá mu přežiti všechny hrůzy sovětského raje.

Lid politicky mlčí, avšak své duši dává pookřáti aspoň v satirických šlehách a v anekdotách, které jsou v jistém smyslu sžíravou kritikou bolševického režimu. Přinášíme tu hrstku tohoto vzácného koření z ruské země:

★ ★ ★

— Po „geniální“ reformě kalendaře s přechodem k pětidennímu týdnu, Stalin přikročil k reformě abecedy. Především bude zrušeno písmeno m jako docela zbytečné, neboť m-ouky není, m-ásla není, m-annoj (krupice) není, m-akaronu není, m-asa také není a M-oskva brzy umře hlady.

Je pravda, že je M-ikojan (lidový komisař obchodu a zásobovaní), že jsou různí m-erzavci (t. j. darebáci), ale to sotva asi bude překážkou zamýšlené reformy abecedy.

★ ★ ★

— Heslo „pryč se soukromým obchodníkem, kupujte jen u státních orgánů“, proniklo konečně do nepoddajné venkovské massy, bránící se socialisaci. Jakýsi, propagandou zpracovaný rolník, jemuž cestou z vesnice do města praskly opratě (rusky vožži), rozhodl se koupiti je ve státní prodejně.

Uviděv obchod s firmou „Gosizdat” (státní nakladatelství), tázal se prodavače: „Máte vožži (opratě)?“ — „Voždi (t. j. česky vůdce)?“, zaradoval se prodavač.

„Ale ano, kolik chcete. Máme Lenina, Stalina a taky ještě...“

„Ale těch nepotřebuji“, protestuje rolník. „Nepotřebuji takových, kteří visí nebo budou viseti, ale takové, aby jimi bylo možno říditi. A aby byly hodně silné“.

★ ★ ★

— Stojící a zahálející továrny a závody je zjev obyčejný. Ale je přece jeden z nesčetných „prvních státních závodů“ (každý závod je „první“, „druhého" nebo „třetího“ v SSSR, vůbec není), který je zahrnut prací na 7 let napřed a pracuje s dvěma střídami.

Vyrábí smaltované, tabulky s nápisy „Výtah nefunguje“, „Potravin v prodeji není“, „Závod se konservuje“ (.t. j. přestává pracovati).

★ ★ ★

— Jedině proletářský původ opravňuje ke vstupu na universitu. Výjev v kuchyni: bývalá „barynja“ (t. j. „buržujka“), jejíž dcera nebyla přijata na universitu a matka proto pláče, a kuchařka, matka studentky, se raduje.

Kuchařka těší zarmoucenou zaměstnavatelku: „A neplač, v budoucnosti bude všechno obráceně. Tvá dcera se stane kuchařkou, a její děti budou jistě přijaty na universitu. A má dcera, která studuje medicínu, bude nazývána „buržujkou“ a její děti zase půjdou na kuchařství, poněvadž pro buržoasní původ jich do škol nepřijmou“.

★ ★ ★

— Když bolševici uslyšeli, že Lehar složil operetu „Země bez úsměvu“, strašně se polekali, myslili, že se to týče SSSR, kde již dávno umřel smích. Nikdo se neusmívá; to cizinci dávno zpozorovali.

Ale tu najednou kráčí po ulici neznámý občan a zjevně se radostně úsmívá. „Co se vám přihodilo radostného? Dostal jste visum zahraniční?“

— „A to ne, ale právě jsem dostal na lístek 1/16 másla, ale zapomněli mně odstřihnouti kupon, tak mám naději ještě na jednu 1/16 .“

★ ★ ★

— Jakýsi milovník anekdot se tázal svého ruského spolucestujícího v kupé, nezná-li nějakých pěkných nových anekdot. Tázaný se nejdříve plaše ohlédl na všechny strany a pak šeptem odpověděl: „Znám jednu anekdotu. Pojedete-li za hranice, vypravujte ji tam kde komu. Je to anekdota velice krátká.“

Naklonil se k uchu tazatelovu a pošeptal mu jedno slovo: „Pětiletka“ (t. j. známý pětiletý plán, který má z SSSR udělati nejbohatší stát na světě).


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1929, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
7. března 2022


Diskuze k článku „Rok 1929: Ilegální vtipy, které Rusům pomáhaly žít ve smutné zemi bez úsměvu“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.