Rok 1928: Co je ideální dětská hračka a proč by si kluci a holky neměli hrát spolu?

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Brána do štěstí života - 1928, autor Jan Pauly.
Máte už koupené vánoční dárky pro děti? Článek z roku 1928 se vám pokusí poradit v tom, jak vypadá nejlepší hračka pro děti, kolik hraček by dítě mělo mít i jak by to mělo být s jejich uklízením. Jaký pohled zaujmete na údajně nevhodné společné hraní chlapců a dívek, to už necháme na vás.
Následující text pochází z roku 1928

Dětské hry a hraní.

Hry velmi dobře působí na děti; podporuji jejich tvořivost a podnikavost, činnost a obrazotvornost. Čím hračky jsou jednodušší, tím jsou pro děti lepší.

Nejvíce těší dítě hračka, kterou si samo urobilo. Jak dítě těší bič, který si samo upravilo, vozík, který si se značnou námahou sestrojilo, housle, které si vyřezalo a p. Nekupuj dětem hračky drahé; děti se jich bojí dotknouti a pak znehodnocuješ v nich smysl pro jednoduchost.

Kup svým dětem občas nějakou hračku, ale nezasypávej je hračkami! Mnoho hraček děti kazí, působí u nich přesycenost a omrzelost. Mnohé matky chybují, že svým dětem hračky hned uklidí. Tam, kde jsou děti, tam také má býti místo pro jejich hračky.

Písek tvoří velice milý předmět hry pro děti. Proto pusť je často do písku! Sníh, led poskytuje dětem mnoho milých zábav. Hraní míčem pouštění draka a všelijaké jiné hry ve volné přírodě dítě značně vzpruží a obveselí.

Při hře se nejlépe poznává charakter dítěte. Tu prozrazuje svou něžnost i svůj hněv, snášenlivost i nesnášenlivost, dobrotu, lásku, ctižádost, pokoru, povýšenost a pýchu a rodiče mají příležitost dobré vlastnosti v dětech pěstovati a zlých jich varovati.

Mnohé dítě si nerado hraje. Hra je netěší. To bývají děti nespolečenské, zamyšlené a nakloněné k různým škodlivým a nebezpečným melancholickým úvahám. Takové dítě jest dobře ke hře a k zábavě donutiti.

Konečně dlužno se zmíniti o sportu, jako jest bruslení, sáňkování, plování, veslování a p. hry. Sport pro děti jest dobrý, ale ne každý se hodí pro všechny. Sport se řídí dle tělesné konstrukce dětí. Pak dobře jest hleděti k tomu, aby děti nepřekračovaly dovolenou míru, kdy sport stává se škodlivým a osudným.

Při hře jest nutný dozor na děti. Děti musí býti každým okamžikem na to připraveny, že budou překvapeny, nebo že je někdo pozoruje. Než jakkoliv dozor na děti a občasné napomenutí jest záhodné, tož přece jen stálé komandování a opravování je jim protivné, poněvadž zkracuje jejich svobodu a ruší jejich radost ve hře.

Hra nemá býti dětem dovolena vždy a kdy se jim zachce, nýbrž jen jako odpočinek pro vzpružení po vykonané práci a povinnosti. Napřed ať si dítě vyplní svou povinnost a pak teprve ať jest mu hra dovolena, sice jinak ztratí smysl pro povinnou práci a bude pokládati hru za hlavní věc.

Místo, kde si děti hrají, má býti přístupné; netrpme dětem pro hry místa ukrytá, nepřístupná, schovaná, snad docela zavřená, sic tam budou děti dělati jistě věci nepřístojné a snad docela i mravy urážející.

Hoši ať si hrají spolu a děvčata též. Hoch mezi děvčaty změkne, děvče mezi hochy ztvrdne; hoch má podržeti svůj charakter a děvče též svůj.

Hry dětem dovolené mají býti vždy přiměřené a všeho nebezpečenství prosté. Hra v karty, v kostky a p. hry pro děti nejsou.


Původní zdroj historického článku:
Brána do štěstí života - 1928, autor Jan Pauly.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
17. prosince 2021


Diskuze k článku „Rok 1928: Co je ideální dětská hračka a proč by si kluci a holky neměli hrát spolu?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nejčtenější články
za posledních 30 dní

Nákupem na Hapík.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.