Rok 1919: Všechny veřejné domy budou zakázány, bývalé prostitutky stát převychová

původně vyšlo: Hlas lidu - 1919, autor neuveden.
Prostituce je problém, který se na celém světě marně snažila vyřešit už dlouhá řada nejrůznějších státních institucí. Historický článek z roku 1919 vám ukáže, že v mladém a poměrně puritánském Československu se otázkou veřejných domů a prostitutek pokusili vyřešit velmi razantně.


Veřejné domy budou zrušeny.

V úterý byla v Praze konána anketa o prostituci, jejím omezení, případně zákazu a o potírání pohlavních chorob, svolaná soc.-politickým výborem Národního shromáždění.

Ankety se súčastnilo mnoho odborníků-expertů a zásady, těmito odborníky vyslovené, lze shrnouti v jedno: Řádná prostituce budiž vůbec zrušena a prostituce všeobecně potírána.

Důležitý jest odstavec předloženého návrhu, aby nevěstince byly zrušeny. Pro dívky, prostituci propadlé, mají býti zřízeny zvláštní státní ústavy, ve kterých dostalo by se dočasného útulku a příležitosti k nápravě prostitutkám reminentním. Policejní opatření k dozoru nad prostitucí buďtež zrušena.

— Jak z celého jednání ankety bylo zřejmo, přistupuje sociálně-politický výbor k řešení této důležité otázky na podkladě nejmodernějším, nepouštěje se zřetele lidskou přirozenost, stránku humanitní i hygienickou.

Výsledkem včerejší ankety bylo usnesení, podati návrh, aby veřejné prostituční domy byly zrušeny v době co nejkratší a výše jmenovaný poradní sbor aby nejdéle do polovice ledna 1920 vypracoval přesnou osnovu zákona proti prostituci.


Původní zdroj historického článku:
Hlas lidu - 1919, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
9. prosince 2022


Diskuze k článku „Rok 1919: Všechny veřejné domy budou zakázány, bývalé prostitutky stát převychová“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.