Rok 1919: Všechny veřejné domy budou zakázány, bývalé prostitutky stát převychová

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Hlas lidu - 1919, autor neuveden.
Prostituce je problém, který se na celém světě marně snažila vyřešit už dlouhá řada nejrůznějších státních institucí. Historický článek z roku 1919 vám ukáže, že v mladém a poměrně puritánském Československu se otázkou veřejných domů a prostitutek pokusili vyřešit velmi razantně.
Následující text pochází z roku 1919

Veřejné domy budou zrušeny.

V úterý byla v Praze konána anketa o prostituci, jejím omezení, případně zákazu a o potírání pohlavních chorob, svolaná soc.-politickým výborem Národního shromáždění.

Ankety se súčastnilo mnoho odborníků-expertů a zásady, těmito odborníky vyslovené, lze shrnouti v jedno: Řádná prostituce budiž vůbec zrušena a prostituce všeobecně potírána.

Důležitý jest odstavec předloženého návrhu, aby nevěstince byly zrušeny. Pro dívky, prostituci propadlé, mají býti zřízeny zvláštní státní ústavy, ve kterých dostalo by se dočasného útulku a příležitosti k nápravě prostitutkám reminentním. Policejní opatření k dozoru nad prostitucí buďtež zrušena.

— Jak z celého jednání ankety bylo zřejmo, přistupuje sociálně-politický výbor k řešení této důležité otázky na podkladě nejmodernějším, nepouštěje se zřetele lidskou přirozenost, stránku humanitní i hygienickou.

Výsledkem včerejší ankety bylo usnesení, podati návrh, aby veřejné prostituční domy byly zrušeny v době co nejkratší a výše jmenovaný poradní sbor aby nejdéle do polovice ledna 1920 vypracoval přesnou osnovu zákona proti prostituci.


Původní zdroj historického článku:
Hlas lidu - 1919, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
9. prosince 2022


Diskuze k článku „Rok 1919: Všechny veřejné domy budou zakázány, bývalé prostitutky stát převychová“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.