Rok 1914: Pes, jedinečný lidský pomocník za časů války

rubrika: historické články / válka, zbraně a vojenství, původně vyšlo: Lidové noviny - 1914, autor neuveden.
Pes věrně následuje člověka všude tam, kde je to potřeba. Včetně cesty do války. Článek z roku 1914, vydaný krátce po zahájení první světové války, vám podrobně popíše nejrůznější možnosti využití vycvičených armádních psů ve válečných konfliktech.
Následující text pochází z roku 1914

Pes ve válce.

Pes neopouští člověka ani ve válce. Dříve tahal buben, pak používáno ho k hledání raněných a teď konečně ho »asentovali« jako aktivního kombatanta. Angličané totiž užívají psích potahů ke strojním svým puškám.

Ve válečných dějinách vyskytuje se pes již za pradávna. Když Marius porazil Kimbry r. 101 př. Kr., musel prodělati ještě jeden dost těžký boj proti psům, kteří štváni plavovlasými ženami, zuřivě hájili Wagenburg.

Také ve středověku užíval Karel Smělý (r. 1476) na válečném tažení nejen lidí, ale i válečných psů proti Švýcarům. Krvežíznivé smečky měly nésti smrt do řad nepřátel. Ale i Švýcaři měli psy a udatnější, než Karel Smělý, jehož psi byli roztrháni.

Dnes arciť takové služby od psů nežádáme. Za to je s úspěchem možno použiti k vyhledávání raněných. Děje se to tak: Jakmile pes zavětřil raněného, začne »vydávati«. Zůstávaje u zraněného, volá o pomoc. Vida pomoc přicházeti, spěchá jí pes vstříc a vede ji k raněnému.

Uvážíme-li obtížnost a nebezpečí samaritánské služby, pochopíme, jak důležitá a cenná je činnost psů. Neboť pes dovede dobře překonávati nejen všechny psoty počasí, ale i obtíže terénu. Jest dojemno a radostno ho při tom pozorovat, jak skáče, leze, plazí se. Všude se dostane, dík své ohebnosti, pružnosti i bystrým svým smyslům, zejména arciť dík výtečnému čichu a jistotě stopařské.

Ovšem ne každý druh psů se k tomu hodí. Musíť míti zvláštní vlastnosti: výtečný čich, sluch a pochopení pro směr, odkud zvuky přicházejí. V německé armádě užívají zvláštní druh psů, t. zv. ainedal-terriery.

Tato rasa je anglického původu a ve svém domově anglickém je luxusním psem. Už po celá desítiletí zdomácněl v Německu. Zde i v Anglii ho užívají také s úspěchem k honbě na škodnou a dravce. Jiný výborný pes je německý ovčák a jistý druh pinčlů, jichž rozumnost naplňuje úžasem.

Ještě několik druhů je psů, kterých možno úspěšně použiti k samaritánským službám ve válce. Vzhledem k výborným vlastnostem těchto zvířat bylo vždy více a více hlasů, které volaly psy do služeb milosrdenství ve válce a také nešetřeno pílí, aby tato zvířata byla k obtížnému svému úkolu vycvičena a pokusy se také výborné zdařily.

Ovšem, měla věc i své slabiny. Ukazováno k tomu, že k roznášení léku a obvazů pes nevystačí. Najde raněného, ale, je-li tento těžce raněn, to nejdůležitější — vyčistiti ránu a dáti obvaz, pes nemůže. Proto od toho upuštěno.

Jiným úkolem psů bylo roznášení zpráv a rozkazů mezi předními strážemi a předvoji. Byli dokonce vycvičeni v tom, aby do pálících střeleckých řetězů donášeli střelivo. Ale i od toho upuštěno. Nynější válečná technika má hojně prostředků, které užívání psů jako poslů činí zbytečným. Co však zůstalo, to je užívání psů k službám samaritánským.

Jinak ještě může byti psů použito jako bystrých strážců, jako nočních průvodců na pošinutých posicích. Zde spočívá cena psí služby v tom, že bystrými svými smysly podporují stráž a doplňují ji. Italský jeden časopis vojenský svým časem oznámil, že strážím přiděluji vždycky psa. I když člověk jest zemdlen a uhoněn a smysly jeho vypovídají službu, pes zůstává úplně bdělým.

Naskýtá se otázka, máme-li dostatek dobře vyškolených psů, jichž by bylo možno k polní službě použiti. Zajisté! Neboť už od let v Německu, v Rakousku i Švýcarsku je silné hnutí pro užívání psů policejních. Úspěchy, jakých tím bylo docíleno, jsou přímo úžasné.

Ukázalo se, že nejen účelným cvikem, ale i pěstěním mohou býti vlohy psí do takové míry vyvinuty, že by to byl dříve nikdo nepokládal za možné. Pářením jen těch psů, kteří se vyznamenávají zvláštní chytrostí, věrností a rozumností, odvahou a stopařskými vlohami, dociluje se potomstva neobyčejně dokonalého.

Z těchto psů bráni jsou v Německu psi policejní, kteří současně jsou cvičeni tak, že může jich býti použito ihned kdykoli ke službám ve válce. Podobná opatřeni se psy učinila ostatně také Francie i Rusko.

Neníť jistě jen ták pouhou náhodou, že poslední dobu přicházelo z Francie do Německa mnoho dotazů a objednávek německých ovčáckých psů. Ještě před nedávnem bylo možno čisti v La France militaire: »Ministr vojenství nařídil, aby pořízen byl vojenský psí chov, z něhož by vycházeli psi, vhodní k zdravotním vojenským účelům a k hledání raněných.«

Tento vojenský vychovávací ústav psů zařízen byl ve Fontainebleau a postaven pod dozor zkušeného odborníka-důstojníka, kapitána Toleka, který napsal již mnoho odborných pojednání o psech ve službách zdravotnictví. Rozumí se samo sebou, že pes určený k polní službě vojenské, nesmí se báti střelby, jak to zpravidla u psů bývá. Takoví psi jsou k nepotřebě. Zkušenost pak učí dávati přednost fenkám před psy, protože v tomto směru jsou fenky spolehlivější a — statečnější, než »silné pohlaví«.

K službám zdravotnickým ve válce teď. jak už řečeno, přistoupilo použití psů k jiným také účelům — k potahům u strojních pušek. Angličané je zavedli a v Belgii u anglických oddílů už psi statně si vykračovali, zapřažení do svého vražedného břemene. K této službě prý se silnější druhy psů hodí znamenitě.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1914, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
17. března 2022


Diskuze k článku „Rok 1914: Pes, jedinečný lidský pomocník za časů války“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.