Rok 1914: Dívky neví nic o manželství a neumí se postarat o své muže! A jak jsou na tom muži?

původně vyšlo: Lidové noviny - 1914, autor neuveden.
Zdají se vám dnešní mladé ženy a mladí muži dostatečně připravení na vstup do manželství? Myslíte, že by jim prospěla speciální škola pro snoubence, kde by se naučili něco důležitého pro správně fungující manželství? Článek z roku 1914 vám přiblíží školu, která právě něco takového vyučovala.


Škola pro snoubenky.

Že jsou nevěsty často málo připraveny pro povinnosti, jež čekají je v manželství, bylo pocítěno všude a také celá řada zajímavých pokusů v oboru »výchovy pro manželství« byla již podniknuta.

Na příklad kursy pro nevěsty ve vídeňské Uranii. Nyní také podnikají cosi podobného v Americe. Aby se předešlo steskům, muži tak často vyslovovaným, že mladé dámy dneška nemají ani pojmu o povinnostech v manželství, přišli v Americe na myšlenku, zříditi přípravky pro manželství.

První taková škola pro nevěsty zřizuje se právě v Illinois v Americe. Za žačky budou přijímány pouze ty dívky, které se vykáží, že jsou zasnoubeny.

Přednášeti se bude: Jak možno docíliti ideálně harmonického spolužití mezi mužem a ženou, jak dlužno zacházeli s mužem dle jeho povahy, jaká práva a povinnosti v manželství existují, jak dle příjmů dlužno žiti atd.

Dále poučovány budou nevěsty o hygieně v domácnosti, o výchově dětí a jich opatrování. Otázce služebnictva věnována bude také péče, jakož i otázkám právním a správě jmění.

— Jestliže se škola osvědčí, mají býti brzy na to ve všech částech Spojených Států založeny, neboť nejen v Illinoisu, ale všude jinde žalují muži na to, že mladým dívkám schází teď k tomu, aby byly řádnými manželkami, téměř všechno.

Co se pak týče mladých dam, jsou prý s novým tímto zařízením spokojeny a četně jich se již do zmíněné školy přihlásilo, ale žádají současně, aby i podobné školy zřízeny byly pro mladé pány, poněvadž prý tito nestojí teď také — za nic!


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1914, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
17. května 2023


Diskuze k článku „Rok 1914: Dívky neví nic o manželství a neumí se postarat o své muže! A jak jsou na tom muži?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.