Rok 1910: Úspory ve státním rozpočtu, nebo jen divadlo pro opozici?

původně vyšlo: Národní listy - 1910, autor neuveden.
Vlády se rády chlubí velkými úsporami ve státním rozpočtu. Jsou to ale skutečné úspory peněz, nebo jen šikovné účetní operace? Článek z roku 1910 vám popíše situaci, kdy se velkým snížením státního rozpočtu chlubila vláda v Německu.


Státní šetření v Německu.

Německá říšská vláda překvapila veřejnost u příležitosti předložení rozpočtu říšského na r. 1911 škrtnutím 100,000.000 marek, rovným dílem z řádného i mimořádného rozpočtu na vydání státní, čímž umožnila, že pouze na krytí mimořádného rozpočtu bude jí učinili půjčku v obnosu asi 100,000.000 mk.

Tisk vítá, že škrtnutím 100,000.000 marek vyhovuje se všeobecnému přání, aby vydání a příjmy byly uvedeny do rovnováhy a aby stát v dělání dluhů si ukládal největší reservu už s ohledem na peněžní trh, neboť stále se opakující půjčky stlačovaly kursy státních rent a nevnadily kapitalisty k jich kupování.

Škrtání výdajů postihlo prý veškeré resorty státní správy, i tedy rozpočet vojenský a námořní. V tomto smyslu vyslovují se zejména listy více nebo méně konservativní a vládě blízké. Při výbojné politice německé a tradicionálním spoléhání „na železo a olovo“ je přirozeno, že „národní obrana“ vyžaduje z rozpočtených vydání nejvíce a že škrty v rozpočtu, jež konservativní tisk tak nadchly, co nejméně se dotýkají potřeb militaristických.

Tisk pokrokovější vytýká rozpočtu, že právě tak, jako loni a předloni, pokračuje v praktikování zásady, že v řádném vydání z důvodů šetření nezřizují se nová místa úřadnická, nové stavby se nepodnikají a vůbec se podtíná životní nerv státní podnikavosti, což nezůstane bez škodlivého vlivu na rozmanitá odvětví společenského života.

Dokonce se ozývají i takoví kritikové rozpočtových škrtů, kteří tvrdí, že seškrtání výdajů o 100,000.000 marek je vlastně nejlehčí věc na světě, když jednotlivé resorty vládní sestavují rozpočet s takovým přepychem, že pak s lehkým srdcem se může slevit hned celých 100,000.000 marek!

Možná dost, že vychvalované škrtání v rozpočtu a uvádění příjmů a vydání státních do rovnováhy objevilo by se ve světle zcela jiném, kdyby bylo možno stanovit pevně sumu seškrtaných položek potřeby na záležitosti kulturně a sociálně užitečné.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1910, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
14. ledna 2022


Diskuze k článku „Rok 1910: Úspory ve státním rozpočtu, nebo jen divadlo pro opozici?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.