Rok 1909: Čím kdysi chtěly být děti v dospělosti?

původně vyšlo: Národní listy - 1909, autor neuveden.
Dnešní děti často touží být v dospělosti jako jejich oblíbený slavný herec, zpěvák, sportovec nebo samozřejmě youtuber. Čím ale chtěly být v dospělosti děti před více jak sto lety? To se můžete dozvědět z článku z roku 1909, popisující jeden tehdejší výzkum na základních a středních školách.


Komu se chcete podobati?

Belgický psycholog Varendonek dal žákům a žačkám od sedmi do šestnácti let na obecných školách v Ledebergu a střední škole v Gentu zodpověděli otázku: Které osobě, již znáte ze svého styku nebo ze svých studií, chtěli byste se podobali a proč?

Zajímavé odpovědi uveřejnil v Archives des psychologie.

745 odpovědí, jež obdržel, dovoluje nahlédnouti do duše dítěte, jeho tužeb a přání. Ovšem jsou odpovědi namnoze jednotvárné a dají se shrnouti v určité skupiny.

Mnozí hoši, zvláště menší, chtějí se podobati tatínkovi. Zvláštní gusto má již osmiletý hoch, jenž píše: »Chci se podobali panu Paulovi, jenž jest psím lékařem v Gentu, poněvadž se mi to líbí.« Jiný chce býti »setníkem, poněvadž má mnoho peněz a může poroučeti.«

Ideály dvanáctiletého hocha soustředily se úplně na postavu Rothschildovu, jak patrno z jeho odpovědí: »Chtěl bych býti podoben panu Rothschildovi, protože je milionářem, bydlí ve velkém a krásném domě a má mnoho země, polí a zámků. Dům jeho je plný sluhů a služek ; baví se a cestuje. Má automobily, motorová kola, bicykly, bahny, koně a vozy.

Davá-li almužnu, dá 500 franků, to je mu tolik jako dva centimy. Mnozí boháči jsou lakomí a pověrčiví, lidé říkají, že boháče stíhá nejvíce neštěstí. Chtěl bych býti Rothschildem a dávati chudým mnoho peněz.«

Ideálnější tužby má jiný dvanáctiletý hoch, jenž by se chtěl státi básníkem a vidí vzor básníka v hojně čteném lidovém vlámském spisovateli Henriku Conscience.

Chtěl by s »citem tvořili krásná úsloví, seděti u stolu, před sebou velkou otevřenou knihu, čelo opřené o ruku a přemýšleti, co se má dělali. Mohlo by se říci, že takové psaní není nic těžkého, ale ach, k napsání románu, novelly a všech těch různých děl je třeba mnoho času, mnohdy rok nebo dva, než je to hotovo.«

Třináctiletý hoch chtěl by býti jako Jules Verne a udává také důvod. »Vynalezl již věci, které před desíti, dvaceti lety byly neznámy a pokládaly se za nemožné, dnes pak se jich používá všude a každodenně. Seděti tak ve svém pokoji, psáti knihy, vydávati je a býti pak hrdým, že moje jméno i moje knihy jsou známy v celém světě, jako i jiných spisovatelů, na příklad Pierre Loti a Viktora Huga«.

Patnáctiletý hoch chtěl by žíti jako kapitán z Verneova románu »Dvacet tisíc mil pod mořem« a sice proto, aby pocítil stejné úzkosti a zažil stejná nebezpečí. »Chtěl bych pocítili také bolesti nenáhlé smrti udušením a pak v okamžiku, kdy nastává smrt, dýchali opět čerstvý a sílící vzduch.« Tužby mnohých žáků nesou se ještě výše, až k Caesarovi a Napoleonovi.

Zvláště Napoleon se často jmenuje a jeden žák píše o něm: »Tento hrdina byl se svým vojskem stále na pochodu, aby hájil vlast a rozšířil své panství. Za války ho nic neznepokojovalo; často hvízdaly mu kule kolem uší, ale to mu nebylo ničím. Viděl všechny krásy přírody, mezi jiným vrcholy Alp a věčné sněhové pláně Sibiře. Vždy bude se o něm mluviti v nejdálnější budoucnosti.«

Dívky mají ovšem zcela jiné ideály. Menší berou si také za vzor své rodiče, ale jen jedna sedmiletá chce býti podobna otci, »protože pro nás pracuje«; mnoho jiných vidí vzor v matce.

Malá desetiletá slečinka má svůj ideál v učitelce, »protože je šťastna, nemá žádných tělesných chyb a je všemi milována; bydlí v krásném domě a nemůže si na nic stěžovati.«

Také adresu udává maličká přesně, stejně jako jedenáctiletá dívka, která se chce podobali jisté švadleně, »protože je velmi zručná, vydělá mnoho peněz a rodiče její jsou s ní spokojeni«.

Dvanáctiletá žačka zvolila si za vzor známou. »Má zlaté srdce a pomáhá chudým. V zimě, pokrývá-li zemi sníh, stará se o ptáky, kteří nenalézají ani zrnéčka. Jest milá a něžná ke každému. Nařídí-li něco rodiče, poslechne ihned; ve škole se dobře učí.«

Mnohé dívky horuji pro hrdinky básní nebo také pro básníky a chtěly by se jim podobati. Celkem je nápadno, že u starších dětí láska k rodičům a zájem o nejbližší okolí ustupuje vzdálenějším a fantastičtějším ideálům, kdežto u hochů se vyskytují hojně hrdinské a romantické vzory, berou si dívky za vzor ponejvíce dobré, skromné a pracovité ženy.

U odpovědí nutno přihlíželi také k sociálnímu prostředí, poněvadž děti jsou většinou z dělnických tříd. Proto převládají materiální tužby a starost o chléb. Tak píše jedno dítě: »Chtěl bych býti truhlářem, abych si vydělal na živobytí« nebo: »Chtěl bych býti majitelem domu; dostane ročně mnoho peněz a nemá nic na práci než podpisovali kvitance.«

Některé děti by chtěly býti králem Leopoldem, »protože je bohatý«, »protože má krásný palác«, » protože dobře žije«.

Třináctiletý hoch by chtěl býti Edisonem, 40 procent hochů rádo by se stalo železničními úřadníky, protože v jejich čtvrti bydlí mnoho železničních úřadníků, 8 procent má vojenské ideály, ale nikdo nechce býti prostým vojákem, nýbrž hned důstojníkem a generálem.

Dokonce i jedna dívka chtěla by býti generálem...


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1909, autor neuveden.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
10. května 2022


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.