Rok 1904: Děsivé rozšíření erotické a pornografické literatury u nás i ve světě

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Naše doba - 1904, autor Kč.
Zdá se vám, že jsou dnešní filmy a časopisy plné erotiky a sexu? Článek z roku 1904 vám ukáže, jak vnímali rozšíření údajně nemravné literatury tehdejší mravokárci a jak proti tomu hodlali bojovat. Posuďte sami, zda se stav od začátku minulého století zlepšil nebo zhoršil.
Následující text pochází z roku 1904

Mezinárodní kongress proti nemravné literatuře

Mezinárodní kongress proti nemravné literatuře konán byl v říjnu m. r. v Kolíně n. R. Podnět k němu dala všeobecná porada německých »spolků mravnosti«.

Myšlenka svolati kongress ten došla souhlasu v Belgii, v Hollandsku, ve Švýcarsku, v Rakousku, v Italii, v Anglicku, v Dánsku, ve Švédsku, Norsku a ve Spojených státech severoamerických; všechny řečené země vyslaly také na kongress své zástupce. Předsedou kongressu byl farář Weber, muž o vnitřní missie v Německu zasloužilý, jenž jest předsedou tamějších »spolků mravnosti«.

Od vlád těch, kterých došla prohlášení souhlasu; některé také se daly na kongressu zastupovati. Předseda zahajuje kongres pronesl přání a naději, že hlavy státu a vlády propůjčí hnutí proti znemravňování literaturou své pomoci a také své moci, aby byl lid, především však lidový dorost, chráněn před neslýchaným zamořováním a otravováním.

Dle zprávy o rozšíření nemravné literatury v rozličných zemích jest rozšíření to v některých zemích zrovna úžasné. Zejména hrozný jest stav také v Rakousku. Případnou zprávu podával vrchní církevní rada dr. Wity-Oberlin. Zpráva jeho opírala se o data úřední.

Rakousko se zrovna zaplavuje nemravnými romány, vyobrazeními, žertovnými pohlednicemi, fotografiemi, neplechými ohláškami v novinách. Většinou přicházejí věci příslušné sem z Pešti. Zvláště věci perversně nemravné a fotografie, jež představují nemravné jednání s dětmi, docházejí rozšíření vždy většího.

Ve Francouzsku , kteréž ode dávna bývalo hlavním krbem neplechého písemnictví, jest silný protiproud, vzniklý před několika lety. Hlavním předbojcem jeho jest senátor Béranger. Utvořily se tam dvě společnosti na potírání nemravnosti, jež rozvíjejí čilou činnost.

V Anglicku se nastupuje proti této nepleše přísnými tresty. Za zásadu tam platí: Nemravným jest, co škodí mládeži. Ale přes přísné tresty ani tam nemravná literatura dosud nevymizela; ba jest velmi rozšířena.

— Zevrubnou zprávu o poměrech v Německu podával generální sekretář německých spolků mravnosti, pastor Bohn. Ten dovozoval mimo jiné, že jest málo škodlivin, jež působí tak ničivě, jako nemravná literatura. Spisy druhu toho jsou na podiv laciné a dostávají se proto spoustami v ruce nemajetných lidí, jako učňův, studujících, služek atd. Jest věcí velmi nesnadnou, staviti rozšiřování literatury té.

Účastňují se ho houfy kolportérů, četní knihkupci, a především nesvědomití spisovatelé a spisovatelky, již se všichni vší mocí brání proti všemu, což by jejich řemeslu mohlo býti na újmu. Však i ctihodní spisovatelé a umělci hledí na snahy o potírání nemravné literatury s obavou a nedůvěrou. Obávají se, že se tím vytyčují jejich volnému tvoření obtížné ohrady, že se tím brzdí zdravý pokrok v umění, že se má tím zhatiti umělci radost z jeho tvoření.

— Naše hnutí není však namířeno proti mistrovským dílům klassikův, nesmrtelných básníků, malířův a sochařův, ale ovšem proti literatuře, která činí ženu cizoložnicí a pannu nevěstkou, kteráž otravuje jinocha, že jest mu pak plakati, nad ztrátou let své mladosti, která mate jeho mravní jednání, cítění a myšlení, takže se potom své manželce nemůže ani podívati do očí.

Proti tomuto smetí a proti této špině nastupujeme, jež se nám lepí všude na ulici na paty, které nás obkličují všude, kde jsme a dýcháme: u výkladních oken a v knihkupectvích, v holírnách, v knihařských závodech a v trafikách, ba i v prodejnách mýdla a zeleniny, na ulicích a náměstích, na nádražích a ve vozích železničních — a odevšad se nám házej! drzou rukou v obličej.

Ve Spojených státech severoamerických dostoupilo rozšíření nemravných spisův a neplechých obrazů výše k neuvěření. Pornografické výrobky mají odbyt do statisícův exemplářů. V jednom knihkupectví zabaveno 49.000 kuvertů s kluzkými podobiznami; . v jedné dílně 60.000 nemravných brožur, 3.000 nestoudných obrazův a 2000 fotografických negativů necudného druhu. V dílnách těch hotoví neuvěřitelné fotografie — mladé holky!

Názvy takových neplechých spisů bývají částečně tak ohavné, že jich neslušno ani prosloviti. Člověk si může pomysliti nejhorší, aniž dospívá smutné skutečnosti. Zvláště mají tam namířeno na mladé dívky, jimž se zasílají spousty takových hanebných spisův. A děje se tam vše, ač jest v Americe rozšiřovati nemravné knihy a obrazy pod trestem zapověděno.

V Belgii jsou podobné poměry jako v Rakousku.

V Nizozemí, v Norsku a Švýcarech si stěžují, že je tam zaplavuji neplechými knihami, pohlednicemi a obrazy hlavně z Německa; do Švýcarska se mnoho dováží také z Rakouska, Francie a Italie.

V Italii jest literatura pornografická v bujném rozkvětu. Mimo nemravná návěští působí tam nejvíce zkázy populární lékařské spisy (také u nás přetlumočované!). Tato medicínská břídilská literatura jest zrovna morovou hlizou pro politováníhodné obyvatelstvo, jež kupuje takový jed za drahé peníze.

Švýcarský zástupce na kongressu prohlásil, že předseda spolkový má úmysl, svolati r. 1905 politický kongres (zástupců všech vlád) do Bernu, aby se radil o společných prostředcích na potírání takové literatury.


Původní zdroj historického článku:
Naše doba - 1904, autor Kč.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
17. února 2022


Diskuze k článku „Rok 1904: Děsivé rozšíření erotické a pornografické literatury u nás i ve světě“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.