Rok 1903: Češi, buď dáte své děti do německé školy, nebo dostanete výpověď!

původně vyšlo: Národní listy - 1903, autor neuveden.
Za časů Rakousko-uherské monarchie rozhodně nebylo samozřejmé, aby české dítě chodilo do české školy. A nedostatek českých škol byl jen částí problému. Rodiče často také museli čelit nátlaku a vyhrožování, aby děti místo do české školy poslali do německé. Viz následující článek z roku 1903.


Hrozba českým rodičům.

Píše se nám z Nové Kdýně: Již před týdnem viděti bylo, že blíží se zápis do škol. Prápoříští rolníci za věrné služby, prokazované matce Germanii, byli odměňováni novokdynskou přádelnou, tímto protektorem umělého němectví v Prápořišti.

Při poslední výplatě přádelní mistr Lenk dal si zavolali dělníky, kteří posílali, vzdor různým příkořím, děti své do české matičně školy Schnellovy a pohrozil jim, že budou propuštěni z práce, dají-li své děti zapsati do školy české.

Tomuto nátlaku povolilo šest dělníků. Jeden prohlásil, že raději práci opustí, nežli by dal dítě své do německé školy. Z města Kdyně i z okolí množství dětí zapsáno je do německé školy v Prápořišti, jež, jak známo, zázračným se stalo tím, že z německých obcí posílají tam děti, by naučily se česky a české, by naučily se němčině.

Ředitel přádelny v Nové Kdyni, Dehne, jest pravou rukou Schreinerovou. Sám nedal si předvolati české rodiče, ale dal se zastupovati svým podřízeným úřadníkem. To ovšem na věci nic nemění. Schreinerové, Pergrové, Müllerové a němečtí vůdcové z Nýrska a Horšovotýnska podávají si u Dehneho dvéře. Do přádelny v poslední době přijímají se stále Němci ze sousedních Brůdků, Hajku a Studánek.

Tak se Kdýně germanisuje, Němcům dávají se výnosnější místa na úkor starých, osvědčených dělníků českých. Obec novokdýnská žije s továrnou dosud v největším míru a chová se k požadavkům továrny vždy kulantně, ale vše má své meze i ta mírnost a schovívavost česká!


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1903, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
25. října 2022


Diskuze k článku „Rok 1903: Češi, buď dáte své děti do německé školy, nebo dostanete výpověď!“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.