Rok 1901: Zajímavé rady pro odesílání vánočních balíků, aby mohly být poštou doručeny nepoškozené a včas

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Lidové noviny - 1901, autor C. k. ředitelství pošt a telegrafů v Brně. C. k dvorní rada a přednosta Lier.
Doba Vánoc přináší díky rozmachu e-shopů obří množství zásilek, které musí Pošta i všechny ostatní přepravní služby doručit adresátům. Jak vám ale ukáže článek z roku 1901, tak Vánoce představovaly pro poštu enormní zátěž v počtu doručovaných balíků už v době před sto deseti lety.
Následující text pochází z roku 1901

Zásylky poštovní ve vánočním období.

Za příčinou blízké doby vánoční činí se obecenstvo, by doprava povozných zásylek poštovních v čase tom nevázla, pozorno, že od 15. až včetně do 28. prosince t. r. pouze balíky náležitě zaobalené a jak na průvodní adrese poštovské, tak i na zásylce samé úplnou adresou opatřené ku dopravě poštou přijímati se budou.

Slabé krabice dřevěné, slabě lepenkové kartony a slabší druhy papíru nehodí se za přiměřený obal poštovních balíků. Co do adresování jest zejména na průvodních adresách a zásylkách určených pro Vídeň, Prahu, Budapešť a vůbec pro velká města přesně označiti jméno, příjmení a stav příjemcův, jakož i jeho byt a to okres, ulici a číslo domu tak, aby bylo lze doručovali resp. avisovati zásylky i tehdy, ztratí-li se průvodní adresa.

Při zásylkách podléhajících potravní dani budiž za příčinou rychlého vyměření daně této na adresách balíků samých jakož i na příslušných průvodních adresách blíže označen obsah zásylky, t. j. počet kilogramů, litrů, kusů aid., dle kterého se potravní daň vyměřuje. Adresy dlužno co nejpečlivěji na obal připevniti, kromě toho budiž do zásylek ještě druhá adresa vložena, resp. budiž každá zásylka opatřena druhým adresním praporečkem, aby je bylo možno doručiti i tehdy, když by došly bez adresy neb jedna adresa scházeli měla.

Adresy na obaly zásylek připečeťovati zrazuje se obecenstvu co nejdůtklivěji, jelikož se takové adresy velmi snadno odloupnou, následkem čehož pak dotyčné balíky buď vůbec adresátův nedojdou, nebo se značně opozdí. Při zásylkách se syrovým masem, rybami nebo zvěřinou budiž adresa bezprostředně na zevnějším obalu napsána.

Na zásylky toho druhu přilepovati adresy na papíře psané se neodporučuje, jelikož vlhkost obsahu obalem prosákne a lep, jímž adresa připevněna byla, rozmočí, následkem čehož tato se odlepí, po případě ztratí, takže dotyčnou zásylku pak doručiti nelze.

Zásylky, pozůstávající z jednotlivých kusů nekrvácející zvěře, jež bez všelikého obalu podati lze, dlužno opatřili na vhodném místě tak zv. adresními praporky z lepenky, pergamenu, kůže, tabulkami ze dřeva neb z jiné pevné látky a praporečky ty šňůrou neb motouzem přivázati.

Při balíkách se suchým obsahem mohou se adresy buď bezprostředně na obal, neb na zvláštní kus papíru napsati, který v tomto případě pak celou plochou na obal přilepili se má. Aby možno bylo poštu včas vypraviti, žádá se obecenstvo, aby v období vánočním zásylky své již dopoledne nebo alespoň v prvních hodinách odpoledních podávalo, při čemž se podotýká, že v neděli dne 22. tm. úřadovati se bude jako ve dnech všedních.


Poznámka Bejvávalo.cz
Pokud se vám zdá slovo zásylka jako ohromná hrubka, tak upozorňujeme, že jde o původní text napsaný před sto deseti lety! Tehdy se k pravopisu v češtině někdy přistupovalo poněkud volněji a napsat slovo zásilka s tvrdým Y bylo v pořádku.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1901, autor C. k. ředitelství pošt a telegrafů v Brně. C. k dvorní rada a přednosta Lier.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
13. prosince 2021


Diskuze k článku „Rok 1901: Zajímavé rady pro odesílání vánočních balíků, aby mohly být poštou doručeny nepoškozené a včas“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.