Rok 1900: Snahy poslanců neoprávněně pobírat peníze

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Hlas lidu - 1900, autor neuveden.
Myslíte, že některé poslance zajímá obsah vlastní peněženky víc, než snaha co nejlépe zastupovat své voliče? Článek z roku 1900 vám ukáže, že podobný typ politiků tu byl i před víc jak sto lety. Zajímá vás, koho tehdy takoví poslanci zastupovali?
Následující text pochází z roku 1900

Za dietami honící se poslanci.

Zemský poslanec na sněmě moravském, důstojný pan Veber nesúčastnil se třídenního zasedání zemského sněmu aniž by byl nepřítomnost svou omluvil. Jakmile však dne 26. března sešel se sněm, byla první jeho cesta k zemské pokladně, kde své diety za poslední sněmování žádal.

Dle ustanovení zemského sněmu moravského dostanou poslanci v případě odročení sněmu diety ještě za osm dnů od posledního sezení počítaje. Pan Veber žádal tedy diety za 11 dní.

Ale přísedící zemského výboru dr. Fuchs odepřel vyplacení diet z důvodu, že pan Veber posledního zasedání sněmu vůbec se nesúčastnil. Důstojný pan Veber počal tedy smlouvat.

Velkomyslně zřekl se diet za zmíněné tři dny, žádal však, aby mu za ostatních osm dní, tedy za dobu, kdy nemusí již poslanci v Brně meškati, byly vyplaceny. Ale dr. Fuchs ani těmto argumentům nedal průchodu a páter Veber, bude-li tedy chtít bráti diety, musí se sněmu také účastnit.

Ale jak pražský Čas oznamuje, také dr. Kohn, stranník Vebrův, jenž jako kníže arcibiskup na sněmě má virilní hlas, žádal svých 55 zl. za totéž sezení, jehož se též nesúčastnil. Ale dr. Fuchs také jemu vyplacení jich odepřel.

Dá-li se již u pana Vebra, jenž zajisté není tak obdařen statky pozemskými, tato lačnost diet omluvit, tedy se musíme tím více diviti jednání pana arcibiskupa, jenž jest jedním z nejbohatších velkostatkářů Moravy a jenž může každou minutu vyhodit dukát a ještě mu zůstane dosti ku kavalírskému živobytí.


Původní zdroj historického článku:
Hlas lidu - 1900, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
11. prosince 2020


Diskuze k článku „Rok 1900: Snahy poslanců neoprávněně pobírat peníze“



 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!




Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.