Rok 1899: Jak při péči o domácnost šetřit peníze a zbytečně neutrácet?

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Tajemství jak vystačíme s málem - 1899, autorka M. Vojnarova
Máte pocit, že je doba zlá a vaše rodinná pokladnička nebezpečně prázdná? Historický článek z roku 1899 nabízel mladým hospodyňkám řadu užitečných rad, jak si může i chudá domácnost vystačit s méně penězi. Zajímá vás, jestli některé z tehdejších rad mohou platit i dnes?
Následující text pochází z roku 1899

Některé praktické pokyny pro mladé hospodyně.

Aby měla hospodyňka stále úplný přehled svého hospodářství, hlavně aby každou chvíli si byla jista, dodržuje-li svůj rozpočet, je nezbytně potřebno, aby si sama všecko nakupovala.

Okolnost tato se rozumí u domácností, které nemají obsluhy, sama sebou, často však bývá přehlížena tam, kde je v domácnosti služka nebo posluhovačka.

Nikdo netuší, jaký účinek má na výsledek domácnosti, když se veškeré nákupy dějí před očima hospodyně. Až kam zlořád poskytováni provisí kuchařce může dospěti, je viděti z Paříže, kde to činí do roka statisíce franků, poskytovaných jako proviso osobám služebným na úkor domácnosti.

Kolik pak i u nás si dovede služka napočítati na úkor nezkušené hospodyňky, dovedla by říci pouze ona sama. Považme, že to může činiti denně pouze desetník a budeme hned viděti, že suma ta dosahuje do roka výše skoro 40 zlatých.

Avšak i naprosto poctivá služka nedovede koupiti věc tak, jak by si hospodyňka přála, koupí potravinu bez zájmu, neboť jí nejde o to, aby rodina lacino a dobře jedla, ona má pouze ten zájem, aby dostala svou službu a dobře se najedla.

Jak jsme již několikráte podotkli, plaťme vše bez výjimky hotově, a můžeme také na základě hotové platby žádati přísně zboží bezvadné a dobré, kdežto kdo bere věci na dluh nebo na splátky, musí vzíti za vděk i zbožím horším. Rovněž se při braní na dluh stává zvykem u řezníka, obchodníka, že vnutí kupci větší množství nebo přívažky, a kupec jsa dluhem vázán, netroufá si odporovati.

Při děláni zásob třeba jisté opatrnosti. Je pravda, že nerozumná hospodyně, má-li doma zásoby, s nimi hospodárně nezachází. Je-li však hospodyně šetrná a rozumná, jsou jí zásoby velmi vítány, jednak proto, že se při nákupu velmi ušetří jak peněz tak i času, jednak i proto, že jsou věci vždycky připraveny a po ruce.

Není snad každému známo, že svíčky a mýdlo uložením získávají na jakosti. Svíčky uleželé hoří daleko jasněji a třeba míti vždy několik kilogramů jich v zásobě.

Máme-li pro potraviny spižírnu, dbejme toho, aby byla zcela čistá, suchá a chladná a aby věci v ní uložené netrpěly mrazem.

Na úplnou, úzkostlivou čistotu třeba míti co největší zřetel, a také k tomu, aby se do spižírny nedostaly myši, které potraviny ohlodávají, nebo švábi.

Dobrá hospodyně dovede zužitkovati dobře zbytky masa, pečení, brambor a knedlíků a je dobře, když pro zbytky tyto je určeno zvláštní oddělení.

Máme-li v domácnosti více lahvi na tekutiny, jako: ocet, olej, petrolej atd. v užíváni, opatřme všecky nápadnými štítky, aby při užívání nenastal omyl, někdy osudný.

Co se týče čistění bytu, zavládl nyní všude zvyk, natírati podlahy olejovou nebo lihovou barvou. Natírání toto třeba odporučiti pro každou domácnost, neboť uspoří každotýdenní obtížné mytí podlahy, neposkytuje útulek prachu a bacilům nákazy a hubí neřest.

Kupujeme-li nábytek, rozhodněme se ve svém vlastním prospěchu pro nábytek leštěný, který se dá velmi lehce čistiti, je lacinější a poskytuje veselejší pohled v pokoji. Varujeme před nábytkem čalouněným, který velmi podléhá modě, mnoho nevydrží a poskytuje útulek prachu hlavně ve velkých městech.

Rovněž i přikrývky jsou nejlepší ty, které se dají čistiti vlhkým hadrem, jímž se odstraní nejen prach, ale i nakažlivé zárodky. Rozumná hospodyně i zde pochopí, že jednoduchost je výhodou.

Ostatní praktické pokyny pro hospodářství, které se nehodí v rámec tohoto pojednání, hodláme vydati co nejdříve ve zvláštní knížce a odkazujeme proto laskavé čtenáře tam.


Původní zdroj historického článku:
Tajemství jak vystačíme s málem - 1899, autorka M. Vojnarova


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
11. října 2022


Diskuze k článku „Rok 1899: Jak při péči o domácnost šetřit peníze a zbytečně neutrácet?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.