Rady našich prababiček: vedení domácích financí v těžkých dobách

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Česká hospodyně - 1916, autor M. Orlová.
Máte někdy problém udržet domácí finance? Vyzkoušejte dobré rady od našich prababiček, které vám poradí jak vést domácí účetnictví, jak v domácnosti ušetřit peníze nebo zda nakupovat na splátky. Toto vše a ještě mnohé další o spravování peněz v domácnosti se dozvíte v našem článku z roku 1916.
Následující text pochází z roku 1916

Účetnictví v domácností.

Muž prací získává, ale žena šetrností a spořivostí jmění hromadí. Šetrná žena jest neocenitelným podkladem v rodině, neboť udrželi moudře, co muž vydělá, je, jak známo, mnohdy těžší, než samo nabytí peněz.

Jakým způsobem však hospodyně snadno potřebná vydání přehlédne a co jí pomáhá rychle pravého poměru mezi příjmy a vydáním vystihnouti? Jen přesné účetnictví a okamžité zaplacení věcí koupených — toť dvě pravdy, které jí k tomu napomáhají.

Domácí účetnictví možno jednoduše a dobře vésti v každé domácnosti, větší i menší. Účetní má býti hospodyně. Ta během dne na tabulku si zaznamená každé i sebe menší vydání. Večer zapíše je do vyrubrikovaného sešitu. Součet denního vydání odečte od kasovní hotovosti.

Tak pečlivá hospodyňka se ihned dozví, co potřeby v domácnosti denně stály, čili mnoho-li vydala. Bylo-li vydáni větší, než by rozpočet dovoloval, třeba v příštích dnech se uskrovniti, vydání zmenšiti, aby nesoulad se vyrovnal.

Počíná-li si tak hospodyně, je nemožno, aby ku konci měsíce měla nedostatek čili deficit. Ovšem, že nutno jest vždy rozpočet poměrům peněžním přizpůsobiti, t. j. přidraží-li na některém zboží, musí se o to předpočet učiniti také případně větší. Utrží-li se za nějaký produkt hospodářský, na př. za máslo, vejce atd. více, nesmí se již zase o ten obnos více vydati, nýbrž ten obnos (příjem) musí se přenášeti stále od měsíce k měsíci a ten nemá se zmenšiti, nýbrž vzrůstati.

Abychom docílili jasného přehledu v jednotlivých vydáních a snáze je přehlédli, má hospodyně mýtí po ruce ještě jeden zápisník, ve kterém týdenní výdaje za maso, kávu, mouku, cukr, pivo atd. do jednotlivých rubrik znamená. Tak určitě ví, co za tu nebo onu věc v týdnu (měsíci, neb za celý rok) vydá a může v případu nutnosti na takových potravinách, které valné živné hodnoty nemají, se ještě omeziti.

Při tomto jednoduchém domácím účetnictví překvapí často mnohou hospodyni výsledek, co peněz za nepotřebné věci a tak zbytečně bylo vydáno.

Dále velice důležité a závažné jest, aby se vše hned a hotově platilo. Placení »na knížku« u kupce, řezníka, v hostinci a j. nelze doporušiti, jelikož, nezaplatí-li se malý obnos denně, tím obtížnější jest zaplatili větší obnos měsíční, i když správnost, reelnost, solidnost kupce jest nám úplně dobře známa.

Bývají také výmluvy, že při nynější drahotě je mamo počítati, že konec konců zbývá — deficit. Považme však, že i hospodářské produkty podražily, a že hospodyně neztržila nikdy tolik ¡peněz jako nyní. Poměr jest tedy týž: Na jedné straně přílišná drahota, na druhé veliká tržba; a právě proto, že všechno je drahé a mnoho peněz se ztrží, má se prováděti domácí účetnictví.

Kdo nepočítá — nedopočítá se. A proto každá opatrná hospodyně věnuje něco času alespoň zápiskům a jednoduchému účtování. Jen tak můžeme posuzovati správně dobré hospodaření v domácnosti.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně - 1916, autor M. Orlová.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
11. září 2020


Diskuze k článku „Rady našich prababiček: vedení domácích financí v těžkých dobách“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.