Naše projekty:   originální samolepky na stěnu Pieris.cz   —   magazín Příroda.cz   —   efektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz

Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Proč se ženám nechce do politiky a další vtipy z roku 1913

původně vyšlo: Kopřivy - 1913, autor neuveden.
Jak se naši předci vyrovnávali s politikou, zdražováním nebo s vysokými daněmi? Článek z roku 1913 vám ukáže že stejně jako my - pomocí humoru. Vyzkoušejte sami, zda vás vtipy z doby Rakousko-uherské monarchie rozesmějí i dnes.


— Myslím, že bude málo ženských poslanců, i když český sněm dá pí. Vikové-Kunětické certifikát. Každá se bude stydět říci, že je jí třicet pryč...


— Ženy jsou alfou i omegou básníkova života. Alfou je matka, omegou milenka.


— »Hleďte, toť oběť měšťáctva!« ukázali na žebračku.
»Uštvali ji? Měl s ní někdo dítě? Vyhodili ji z bytu?«
»Ne! Byla švadlenou a dámy z nejlepších kruhů u ní šily.«

— Kdy nemůže manželka aviatikova žárlit? Dělá-li muž zálety...


— Na staré mládence už teda také došlo; budou co nevidět zdaněni.
— A což když takový mládenec dokáže, že má někde ňáký děti?
— Tak bude zas platit alimenty . ..


Sedlák (k selce): Co koukal Venca tak na tu vánočku?
Selka: Že prej je menší, než byla loni.
Sedlák (pro sebe): Můj bože, je ten člověk šťastnej. Je už tady celej rok a má pořád ještě stejně dobrej žaludek ...


Matka: (k dceři na plesu, prohlížejíc její taneční pořádek): Čím je ten pán, s nímž jsi zadána na valčík?
Dcera: Doktorem.
Matka: A což tady ten, co s ním máš tančit kvapík?
Dcera: To je jeden student z reálky...
Matka: Tak jdi k oběma a požádej je, aby si ty tance vyměnili. Takový realista není ještě žádnou vážnou partií, abys se k vůli němu trmácela dokonce kvapíkem!


Páter: Pane bratře, pořád nám vytýkají, že nežijeme v chudobě podle přikladu Kristova.
Druhý: Hlupáci! Kdyby Kristus žil za dnešních dnů mezi námi, jistě by se ukřižovat nedal.


Baron (k vychovateli): Nu tak, pane vychovateli, jaké pak dělá syn můj pokroky v učení? Už mu to jde?
Vychovatel: Ano, prosím, a mohu dokonce říci, že mladý pan baron překonává už nejlehčí věci s největšími obtížemi.


Satan svolal pekelnou radu a mluvil smutně k čertům: »Byla válka, ale k veliké naší mrzutosti byla skončena. Měla být nová válka, ale nedošlo k ní dosud. A to je ještě mrzutější. Nyní se koná mírová konference v Londýně a různé konference mezi diplomaty evropských velmocí. Je tudíž vaší pekelnou povinností uplatňovat mezi nimi co nejvíce svůj vliv a našeptat jim něco hodně ďábelského...« Tu povstal jeden z čertů a odvětil: »To by mohli spíš oni nám! ...«


Host (v restauraci): Přineste mi malou housku k zakousnutí.
Číšník (přinese housku dvoukrejcarovou).
Host: Ale já chtěl jen malou, krejcarovou.
Číšník: To, vašnosti, nemáme. Pekaři je ted už nedělají. Ale račte se podívat, že tahle je zrovna tak malá jako krejcarová.


— Prosím vás, proč ten pan Odrbal bydlí tady v cizím domě, když má sám asi pět vlastních činžáků?
— Ovšem; ale on ty činžáky pronajal velmi draho většinou lehkým holkám, a v takových domech přece tak mravný člověk jako je on a jeho rodina nemohou bydlet.


A. : Nebyl váš muž o Sylvestru opilý?
B. : Nebyl.
A. : Mně se tak zdálo, jako kdyby...
B. : Nu věřte mi, že nebyl. Kdyby býval opilý, nebyl by přišel domů, protože by ho byl jistě policajt odvedl na strážnici.


Původní zdroj historického článku:
Kopřivy - 1913, autor neuveden.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
26. února 2020


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Debata k článku Proč se ženám nechce do politiky a další vtipy z roku 1913


Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2020 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.