Proč se ženám nechce do politiky a další vtipy z roku 1913

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Kopřivy - 1913, autor neuveden.
Jak se naši předci vyrovnávali s politikou, zdražováním nebo s vysokými daněmi? Článek z roku 1913 vám ukáže že stejně jako my - pomocí humoru. Vyzkoušejte sami, zda vás vtipy z doby Rakousko-uherské monarchie rozesmějí i dnes.
Následující text pochází z roku 1913


— Myslím, že bude málo ženských poslanců, i když český sněm dá pí. Vikové-Kunětické certifikát. Každá se bude stydět říci, že je jí třicet pryč...


— Ženy jsou alfou i omegou básníkova života. Alfou je matka, omegou milenka.


— »Hleďte, toť oběť měšťáctva!« ukázali na žebračku.
»Uštvali ji? Měl s ní někdo dítě? Vyhodili ji z bytu?«
»Ne! Byla švadlenou a dámy z nejlepších kruhů u ní šily.«

— Kdy nemůže manželka aviatikova žárlit? Dělá-li muž zálety...


— Na staré mládence už teda také došlo; budou co nevidět zdaněni.
— A což když takový mládenec dokáže, že má někde ňáký děti?
— Tak bude zas platit alimenty . ..


Sedlák (k selce): Co koukal Venca tak na tu vánočku?
Selka: Že prej je menší, než byla loni.
Sedlák (pro sebe): Můj bože, je ten člověk šťastnej. Je už tady celej rok a má pořád ještě stejně dobrej žaludek ...


Matka: (k dceři na plesu, prohlížejíc její taneční pořádek): Čím je ten pán, s nímž jsi zadána na valčík?
Dcera: Doktorem.
Matka: A což tady ten, co s ním máš tančit kvapík?
Dcera: To je jeden student z reálky...
Matka: Tak jdi k oběma a požádej je, aby si ty tance vyměnili. Takový realista není ještě žádnou vážnou partií, abys se k vůli němu trmácela dokonce kvapíkem!


Páter: Pane bratře, pořád nám vytýkají, že nežijeme v chudobě podle přikladu Kristova.
Druhý: Hlupáci! Kdyby Kristus žil za dnešních dnů mezi námi, jistě by se ukřižovat nedal.


Baron (k vychovateli): Nu tak, pane vychovateli, jaké pak dělá syn můj pokroky v učení? Už mu to jde?
Vychovatel: Ano, prosím, a mohu dokonce říci, že mladý pan baron překonává už nejlehčí věci s největšími obtížemi.


Satan svolal pekelnou radu a mluvil smutně k čertům: »Byla válka, ale k veliké naší mrzutosti byla skončena. Měla být nová válka, ale nedošlo k ní dosud. A to je ještě mrzutější. Nyní se koná mírová konference v Londýně a různé konference mezi diplomaty evropských velmocí. Je tudíž vaší pekelnou povinností uplatňovat mezi nimi co nejvíce svůj vliv a našeptat jim něco hodně ďábelského...« Tu povstal jeden z čertů a odvětil: »To by mohli spíš oni nám! ...«


Host (v restauraci): Přineste mi malou housku k zakousnutí.
Číšník (přinese housku dvoukrejcarovou).
Host: Ale já chtěl jen malou, krejcarovou.
Číšník: To, vašnosti, nemáme. Pekaři je ted už nedělají. Ale račte se podívat, že tahle je zrovna tak malá jako krejcarová.


— Prosím vás, proč ten pan Odrbal bydlí tady v cizím domě, když má sám asi pět vlastních činžáků?
— Ovšem; ale on ty činžáky pronajal velmi draho většinou lehkým holkám, a v takových domech přece tak mravný člověk jako je on a jeho rodina nemohou bydlet.


A. : Nebyl váš muž o Sylvestru opilý?
B. : Nebyl.
A. : Mně se tak zdálo, jako kdyby...
B. : Nu věřte mi, že nebyl. Kdyby býval opilý, nebyl by přišel domů, protože by ho byl jistě policajt odvedl na strážnici.


Původní zdroj historického článku:
Kopřivy - 1913, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
26. února 2020


Diskuze k článku „Proč se ženám nechce do politiky a další vtipy z roku 1913“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.