Proč se naši předci bránili dovozu masa z Argentiny?

rubrika: historické články / recepty, vaření a jídlo, původně vyšlo: Řeznické noviny - 1910, autor neuveden.
Maso z Argentiny mnozí lidé pokládají za jedno z nejlepších na světě a rádi si za něj připlatí vyšší cenu. Je ale skutečně dovážené argentinské maso lepší než maso z našich chovů? Historický článek z odborných řeznických novin z roku 1910 se vám pokusí vysvětlit, že maso z dovozu rozhodně lepší není.
Následující text pochází z roku 1910

Dovoz masa z Argentiny

Z Pešti. V Nyiregyháze konána byla minulý týden schůze zemského svazu uherských rolníků, ve které podniknuty byly prudké útoky na rakouskou vládu v příčině dovozu argentinského masa.

Předseda Ignác Daranyi, bývalý ministr orby, pravil, že již srbskou obchodní smlouvou jsou zemědělci těžce poškozeni. Nyní opět píše tisk v Rakousku na prospěch dovozu argentinského masa. Že jest nyní draho, o tom není pochyby. Však nejsou tím vinni zemědělci. Produkty se zdražily zrovna tak, jako veškeré průmyslové produkty, které musí zemědělci draho platiti. Proto nelze se divit, když také ceny produktů zemědělských stoupají.

Bývalý státní tajemník Béla Mezössy praví, že určité kruhy rakouské dokumentují novou akcí bezmezné bezpráví. Novou akcí zahájena byla kampaň, která jest s to, aby uherské zemědělství snížila na minimum. Uherští zemědělci však jsou silni dosti, aby tomu zabránili.

K referátu bývalého státního tajemníka Karla Mészka praví, že sice přiznává, že podražení potravin ve městech jest nesnesitelné, avšak tím nejsou vinni zemědělci, nýbrž podražování jest výsledkem nynějšího hospodářského života vůbec.

Nemůže býti dovoleno, aby do obchodní smlouvy mezi Rakouskem a Uherskem uzavřené způsoben byl průlom. Bez svolení Uher nesmí býti ani kg argentinského masa dopraven do Rakouska. Jest se snad nadíti, že Rakousko bude míti aspoň tolik cti, aby veškeré smlouvy dodrželo.

Uherští koňští handlíři, když uzavřeli smlouvu, dodrží ji také. Proto se očekává od Rakouska aspoň tolik, co od těchto uherských koňských handlířů. Ostatně bude již starostí zemědělců uherských, aby se Rakušanům nezkazil žaludek argentinským masem.

Řečník mluví pak o cestě ve příčině zkoušky masa argentinského do Terstu konané a praví, že to byla jenom komedie. Dvorní kuchyně upravila nejrafinovanějším způsobem maso argentinské a podala je pak hostům na expertisu přišlým. V tomto případě musí chutnati každému i dobře upravená kočka.

Konečně přijata byla resoluce, ve které se žádá, aby vláda nedopustila dovoz živého dobytka a masa argentinského do Rakousko-Uherska v zájmu domácích zemědělců.


Původní zdroj historického článku:
Řeznické noviny - 1910, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
14. července 2020


Diskuze k článku „Proč se naši předci bránili dovozu masa z Argentiny?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.