Proč je důležité, aby rodiče vyprávěli svým dětem pohádky?

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Domácí vševěd - 1926, autor Josef Kafka
Máte pocit, že dnešní rodiče svým dětem málo vypráví klasické pohádky? Asi vás to překvapí, ale podobný pocit měli lidé už před sto lety. Historický článek z roku 1926 vás seznámí s tím, proč je pro výchovu dětí vyprávění pohádek důležité a jaké pohádky volit s ohledem na věk dětí.
Následující text pochází z roku 1926

Pohádky

Pohádky, dobře vypravované, jsou tak jako báchorky důležitým prostředkem vychovatelským. Platí o nich totéž co o báchorkách, ač mají vyšší ještě úkol.

V mnohých pohádkách lze dítě o pravdách světa, o zákonech přírody beze všech obtíží poučiti a tyto základy bývají dobrou půdou pro celý budoucí život. Správné vědění o světě, nefantastické, nefrázovité, hluboké, pravdivé poznání s otevřenýma očima je největší síla na světě.

Je třeba urovnati dítěti rovnou cestu k moudrosti, skutečnosti tak, aby se mu nestalo, že pozná svět falešně a pak zklamáno probudí se ze lži k pravdě, když je již pozdě. Podle toho měřítka třeba voliti pohádky, které mají býti jakousi průpravou pro dítě, nežli začne do školy choditi. Pak ovšem nesmí matka přestati.

Pak jest jejím úkolem, aby si uvědomila, jakého druhu pohádky dětem ve škole se povídají, a má se podle nich pak říditi, neboť by bylo pochybeno, kdyby se mělo doma zvrátiti, co se ve škole dítěti vštěpovalo.

Vypravují se dnes dětem pohádky i mimo dům a školu, doprovázejí se promítanými obrazy, představují biograficky, to vše musí jaksi tvořiti jeden organický celek.

Vypravování pohádek je jeden z krásných, ale dnes častěji už zanedbávaných nebo nechápaných úkolů matčiných, úkolů, jimž by se žádná matka neměla vyhýbati; měla by to považovati za takovou potřebu jako denní chléb, jejž děcku dáti musí.

Jeť pohádka pro dítě chlebem duševním, a nedostává-li se tohoto, duše jeho hladoví. Matce to velice usnadňuje bohatá pohádková literatura.


Původní zdroj historického článku:
Domácí vševěd - 1926, autor Josef Kafka


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
8. února 2024


Diskuze k článku „Proč je důležité, aby rodiče vyprávěli svým dětem pohádky?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.