Naše projekty:   originální samolepky na stěnu Pieris.cz   —   magazín Příroda.cz   —   efektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz

Proč bychom měli dětem kupovat české hračky

původně vyšlo: Pozor - 1883, autor neuveden.
Budete dětem k dnešnímu Dni dětí kupovat nějakou hračku? Článek z roku 1883 vám vysvětlí, proč jsou pro naše děti české hračky lepší, než sebelepší hračky z dovozu.


Dávejme českým dětem české hračky.

Na pohled malichernou, ale velmi důležitou věcí jest hračka, zvláště hračka taková, k níž nutným jest jakýsi výklad nebo návod, nebo vůbec doplnění textem.

Podivným pak jest věru úkaz, že při všem pokroku, u nás skoro ve všech oborech vědění i snažení zapomínáno bylo na něco, co má svým časem na svém místě právě takovou důležitost, jako vědecké dílo pro učence: na hračku pro děti.

Zejmena však to jsou hry poučné nebo společenské pro děti, při kterýchž nikdo nevzpomněl, jak důležitým jsou faktorem v účinku svém na chápavou, pamělivou mysl dětskou, a dle starého „dobrého“ zvyku kupovaly a kupují se u nás dětem hračky, kteréž po případě provázeny jsou výlučně textem německým.

Znali jsme a známe co jiného nežli „Hammer und Glocke“, „Baukasten für Kinder“. „Bilder-Einmaleins“, „Festungs-Spiel“, „Bilder-Lotterie“ atd. atd.?

Všady hleděli jsme se emancipovati od němčiny, všady snažíme se, nahražovati jí řečí mateřskou, ale mezi tím, co jsme jí okny a dveřmi výhost dávali, vnucujeme sami nedospělým dětem svým hračky s německými výklady do rukou, snad aby již od hraček počínaje, připravovaly je k budoucím „kulturním“ úkolům svým.

Konečně však — když o věc tu nestarali se vychovatelé a pěstouni mládeže — připadl na ní obchodník a luští jí zajisté se zdarem jak z obchodního stanoviska tak vzhledem k dobré, užitečné, poučné, časem i duchaplné zábavě dětské Hračkář J. H. Braudeis v Praze vydal již několik dílem upravených, dílem zcela původních her v jazyku českém, s texty bezvadnými, jež pořádali mu i někteří spisovatelé čeští, a mnohé z těchto her vynikají úpravou skvostnou, zevně i uvnitř.

Jmenujeme tu jen „Národní divadlo“ pro dítky s průsvitnými dekoracemi Prahy, s českými knížkami, „Zábavnou množilkou obrázkovou“, „Obrázkovou loterii“, „Zeměpisnou hru skládací“ (obsahující království české, markrabství moravské i Slezsko), „Průsvitné obrázky k 6 pohádkám“ s českým zněním atd. atd.

Právě nyní nastává doba, kdy snad každá matka česká chystá pro miláčky své překvapeni k novému roku a p. Dejmež tedy výhost hračkám německým a učme děti brati po česku.


Původní zdroj historického článku:
Pozor - 1883, autor neuveden.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
1. června 2020


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Debata k článku Proč bychom měli dětem kupovat české hračky


Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2020 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.

 Naše další projekty: