Proč bychom měli dětem kupovat české hračky

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Pozor - 1883, autor neuveden.
Budete dětem k dnešnímu Dni dětí kupovat nějakou hračku? Článek z roku 1883 vám vysvětlí, proč jsou pro naše děti české hračky lepší, než sebelepší hračky z dovozu.
Následující text pochází z roku 1883

Dávejme českým dětem české hračky.

Na pohled malichernou, ale velmi důležitou věcí jest hračka, zvláště hračka taková, k níž nutným jest jakýsi výklad nebo návod, nebo vůbec doplnění textem.

Podivným pak jest věru úkaz, že při všem pokroku, u nás skoro ve všech oborech vědění i snažení zapomínáno bylo na něco, co má svým časem na svém místě právě takovou důležitost, jako vědecké dílo pro učence: na hračku pro děti.

Zejmena však to jsou hry poučné nebo společenské pro děti, při kterýchž nikdo nevzpomněl, jak důležitým jsou faktorem v účinku svém na chápavou, pamělivou mysl dětskou, a dle starého „dobrého“ zvyku kupovaly a kupují se u nás dětem hračky, kteréž po případě provázeny jsou výlučně textem německým.

Znali jsme a známe co jiného nežli „Hammer und Glocke“, „Baukasten für Kinder“. „Bilder-Einmaleins“, „Festungs-Spiel“, „Bilder-Lotterie“ atd. atd.?

Všady hleděli jsme se emancipovati od němčiny, všady snažíme se, nahražovati jí řečí mateřskou, ale mezi tím, co jsme jí okny a dveřmi výhost dávali, vnucujeme sami nedospělým dětem svým hračky s německými výklady do rukou, snad aby již od hraček počínaje, připravovaly je k budoucím „kulturním“ úkolům svým.

Konečně však — když o věc tu nestarali se vychovatelé a pěstouni mládeže — připadl na ní obchodník a luští jí zajisté se zdarem jak z obchodního stanoviska tak vzhledem k dobré, užitečné, poučné, časem i duchaplné zábavě dětské Hračkář J. H. Braudeis v Praze vydal již několik dílem upravených, dílem zcela původních her v jazyku českém, s texty bezvadnými, jež pořádali mu i někteří spisovatelé čeští, a mnohé z těchto her vynikají úpravou skvostnou, zevně i uvnitř.

Jmenujeme tu jen „Národní divadlo“ pro dítky s průsvitnými dekoracemi Prahy, s českými knížkami, „Zábavnou množilkou obrázkovou“, „Obrázkovou loterii“, „Zeměpisnou hru skládací“ (obsahující království české, markrabství moravské i Slezsko), „Průsvitné obrázky k 6 pohádkám“ s českým zněním atd. atd.

Právě nyní nastává doba, kdy snad každá matka česká chystá pro miláčky své překvapeni k novému roku a p. Dejmež tedy výhost hračkám německým a učme děti brati po česku.


Původní zdroj historického článku:
Pozor - 1883, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
1. června 2020


Diskuze k článku „Proč bychom měli dětem kupovat české hračky“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.