Odvážný rozhovor s císařem, který z moravského rolníka udělal národního hrdinu

původně vyšlo: Olomoucký pozor - 1892, autor neuveden.
Mluvit otevřeně s nejvyššími představiteli státu vyžaduje dávku odvahy a sebevědomí. A když šlo o krále a císaře Františka Josefa, tak to jistě platilo dvojnásob. Článek z roku 1892 vám představí jednoho statečného vlastence z Moravy, který se něčeho takového nezalekl.


Rozmluva Jeho V. císaře a krále s p. Čepkem, rolníkem z Bystřice pod Hostýnem

Když ve středu odpoledne J. V. císař v Hospodářské společnosti přijímal zástupce hospodářských spolků, oslovil rolníka pana Čepka z Bystřice pod Hostýnem těmito slovy:

„Kdo jste?“

Pan Čepek odpověděl: „Zástupce hospodářského spolku blazického“.

Císař na to: „Jaká je letos vaše úroda?“

Pan Čepek: „Velice krásná. Vůbec náš lid je velice šťasten pod vládou Vašeho Veličenstva. Ale jedno mu schází k úplnému štěstí: aby Vaše Veličenstvo dalo se korunovati na krále českého“.

Tato slova pronesl p. Čepek pomalu a s důrazem. Císař vyslechnuv je, neodpověděl, však potom vsedl hned do kočáru a odjel... Pan Čepek oděn byl v národním kroji valašském.

Jakmile zpráva o slovech páně Čepkových v české společnosti v besedním domě shromážděné se rozšířila, vzniklo pochopitelné nadšení. Vždyť p. Čepek tlumočil nejvřelejší přání celého českého národa!

Hned když p. Čepek vyšel z Františkova muzea, volal mu lid nadšeně „Sláva!“; v zahradě besedního domu nastaly pak scény úchvatné.

Když pak se rozneslo, že redaktor „Mor. Orl.“ p. Cejnek nazval jednání páně Čepkovo „beztaktností“ — a že posl. Rozkošný uděšený, jsa přítomen rozmluvě císařově s Čepkem, zvolal: „Ten nám to vyved“ — povstala nevole proti „Mor. Orlice“, její redaktoru, proti dr. Fanderlíkovi a došlo k bouřlivým demonstracím, odsuzujícím záhubnou politiku „vůdců“.

Pan Čepek ujav se slova, nadšenými slovy pobízel své přátely rolníky k vlastenecké práci. Hudba musila hráti „Hej Slované“ a jiné národní písně. Stoupenci „vůdců“ se vytratili...

V Králové Poli u Brna na rozkaz okr. hejtmana Prokeše odstraněny byly v posledním okamžiku před příjezdem císařovým znaky zemí koruny české se stožáru před Sokolovnou...

Ve středu večer opětovaly se v Brně demonstrace, jichž se súčastnilo studentstvo i jiné obecenstvo. — Žactvo německých škol v uplynulých dnech na různých místech volalo spontánně „sláva!“ Nový důkaz, kdo plní na Moravě německé školy. Při zmíněných demonstracích po zakročení policie volalo studentstvo: „Ať žije český král! Ať žije české státní právo!“


Původní zdroj historického článku:
Olomoucký pozor - 1892, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
29. června 2020


Diskuze k článku „Odvážný rozhovor s císařem, který z moravského rolníka udělal národního hrdinu“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.