Odvážný rozhovor s císařem, který z moravského rolníka udělal národního hrdinu

rubrika: historické články / významné osobnosti, původně vyšlo: Olomoucký pozor - 1892, autor neuveden.
Mluvit otevřeně s nejvyššími představiteli státu vyžaduje dávku odvahy a sebevědomí. A když šlo o krále a císaře Františka Josefa, tak to jistě platilo dvojnásob. Článek z roku 1892 vám představí jednoho statečného vlastence z Moravy, který se něčeho takového nezalekl.
Následující text pochází z roku 1892

Rozmluva Jeho V. císaře a krále s p. Čepkem, rolníkem z Bystřice pod Hostýnem

Když ve středu odpoledne J. V. císař v Hospodářské společnosti přijímal zástupce hospodářských spolků, oslovil rolníka pana Čepka z Bystřice pod Hostýnem těmito slovy:

„Kdo jste?“

Pan Čepek odpověděl: „Zástupce hospodářského spolku blazického“.

Císař na to: „Jaká je letos vaše úroda?“

Pan Čepek: „Velice krásná. Vůbec náš lid je velice šťasten pod vládou Vašeho Veličenstva. Ale jedno mu schází k úplnému štěstí: aby Vaše Veličenstvo dalo se korunovati na krále českého“.

Tato slova pronesl p. Čepek pomalu a s důrazem. Císař vyslechnuv je, neodpověděl, však potom vsedl hned do kočáru a odjel... Pan Čepek oděn byl v národním kroji valašském.

Jakmile zpráva o slovech páně Čepkových v české společnosti v besedním domě shromážděné se rozšířila, vzniklo pochopitelné nadšení. Vždyť p. Čepek tlumočil nejvřelejší přání celého českého národa!

Hned když p. Čepek vyšel z Františkova muzea, volal mu lid nadšeně „Sláva!“; v zahradě besedního domu nastaly pak scény úchvatné.

Když pak se rozneslo, že redaktor „Mor. Orl.“ p. Cejnek nazval jednání páně Čepkovo „beztaktností“ — a že posl. Rozkošný uděšený, jsa přítomen rozmluvě císařově s Čepkem, zvolal: „Ten nám to vyved“ — povstala nevole proti „Mor. Orlice“, její redaktoru, proti dr. Fanderlíkovi a došlo k bouřlivým demonstracím, odsuzujícím záhubnou politiku „vůdců“.

Pan Čepek ujav se slova, nadšenými slovy pobízel své přátely rolníky k vlastenecké práci. Hudba musila hráti „Hej Slované“ a jiné národní písně. Stoupenci „vůdců“ se vytratili...

V Králové Poli u Brna na rozkaz okr. hejtmana Prokeše odstraněny byly v posledním okamžiku před příjezdem císařovým znaky zemí koruny české se stožáru před Sokolovnou...

Ve středu večer opětovaly se v Brně demonstrace, jichž se súčastnilo studentstvo i jiné obecenstvo. — Žactvo německých škol v uplynulých dnech na různých místech volalo spontánně „sláva!“ Nový důkaz, kdo plní na Moravě německé školy. Při zmíněných demonstracích po zakročení policie volalo studentstvo: „Ať žije český král! Ať žije české státní právo!“


Původní zdroj historického článku:
Olomoucký pozor - 1892, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
29. června 2020


Diskuze k článku „Odvážný rozhovor s císařem, který z moravského rolníka udělal národního hrdinu“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.