Nový problém: vaření v chudých dělnických rodinách

rubrika: historické články / recepty, vaření a jídlo, původně vyšlo: Český hospodyně - 1904, autorka Marie Součková.
Začátek minulého století světu přinesl velké množství chudých dělnických rodin s řadou do té doby neznámých problémů - včetně problémů se stravou a vařením. Článek z roku 1904 vám přiblíží o co přesně šlo a jak se v tomto ohledu postavení dělnických rodin lišilo například od rolnických rodin.
Následující text pochází z roku 1904

Slovo o kuchyni dělnické.

Otázka správné výživy stavu dělnického, dosud málo nebo zhola nepovšimnutá, jest pro rolníka tím důležitější, že téměř celá jeho činnost závisí na zdravém lidu dělném a jeho dorostu.

Mladé ženy hospodářů nebo ze stavu měšťanského mají na počátku obyčejně buď nějakou v kuchařství obeznalejší služebnou ku své pomoci, nebo hledí své kusé vědomosti po této stránce doplniti nahlížením v dobré knihy kuchařské, kdež to mladá dělnice přináší s sebou do nové domácnosti po vdavkách jen velice nepatrné vědomosti v pořizování pokrmů, kterým jí její matka, často velmi nedostatečně naučila, aniž jí kyne odněkud potřebná pomoc při těchto výkonech.

Její celé umění obmezuje se obyčejně na schopnosti uvařiti kávu, brambory, hrách, čočku, polévky chlebovou, kru-pičnou, oukrop a zelovku.

To jsou obyčejné po celý týden se střídající pokrmy, které často dělnice jen v pochybné hodnotě dovede vyrobiti a jež jen v neděli poněkud lepšímu soustu (knedlík) ustoupí.

Za takových okolnosti není ovšem divu, když unavený dělník sáhne raději k pálence, která pak v jeho domácnosti jest nejdůležitější živinou a k niž často i nedospělí členové jeho rodiny jako ku zvláštní pochoutce sáhnou.

A zajisté málo která hospodyňka (rolnice nebo statkářka) vezme si tu práci, aby mladé dělnici v této příčině byla svou radou na ruku anebo jí snad docela v oboru umění kuchařského poučovala. Pro zámožnější třídy rolnické máme nyní již výborné školy hospodyňské.

Na vesnicích učí ve školách industriální učitelky plésti, šiti a spravovati, ba i skoro zbytečnému háčkování a vyšívání se učí, ale jak by prostá dělnická dívka se naučila přistrojiti laciný a chutný oběd, o to věru se dosud nikdo nestará.

A přec závisí valná část blahobytu a spokojenosti nejen dělného lidu, nýbrž i nepřímo chlebodárce od šťastného řešení otázky správného stravování bez spolupůsobení záhubného alkoholu, uvážíme-li, že po většině mrzutosti s dělnictvem zakládají se téměř bezvýminečně na požívání alkoholu.

Aby se alespoň s části těmto nedostatkům odpomohlo, mám za to, že by nejlépe bylo, aby zkušené hospodyňky, stavu rolnického různé vyzkoušené předpisy o levných a chutných pokrmech, jež svému dělnému lidu upravují z obyčejných potravin, v „České Hospodyni“ uveřejňovaly, jež by pak mohly býti sebrány a v laciných vydáních, nákladem hospodářských družstev pořízených, mladým ženám — dělnicím zdarma býti rozdávány. My pak bychom se postarali o uspořádání a vyzkoušení podávaných předpisů, aby spis naprosté spolehlivosti nabyl.

Nížepsaná pisatelka těchto řádků nabízí se příspěvky do „Dělnické kuchyně“ přijímati, upravovati a doplňovati, a mohou přímo na její adressu do Chrudimi býti zasýlány.


poznámka redakce Bejvávalo.cz
Pokud vás zarazila hrubka v posledním slově, tak nejde o náš překlep. Slovo zasýlány je s tvrdým ý psáno už v původním článku z roku 1904 a proto to stejně uvádíme i my :-)


Původní zdroj historického článku:
Český hospodyně - 1904, autorka Marie Součková.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
21. května 2020


Diskuze k článku „Nový problém: vaření v chudých dělnických rodinách“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.