Nejlepší hračky roku 1904, které by bavily i dnešní děti

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Věda a práce - 1904, autor neuveden.
Hledáte dárky k Vánocům pro děti a stále nevíte, jaké jim pod stromeček koupit hračky? Potom vás jistě zaujme podrobné představení nejnovějších hraček z roku 1904, se kterými by si určitě rádi hráli i dnešní kluci a holky. Stejně zajímavé hračky totiž dnes v hračkářstvích nenajdete.
Následující text pochází z roku 1904

Soutěž hraček v Paříži r. 1903.

Lonská soutěž hraček v Paříži pořádána byla v přízemních místnostech Malého Paláce v Elysejských Polích. Místnost byla velmi vhodně volena, neboť přístup byl pohodlný a obecenstvo, zvláště mladé, od rána do večera pilně prohlíželo nahromaděné tu poklady.

U největší části hraček použito bylo tentokráte stlačeného vzduchu k jich pohybu, a sice pomocí kaučukového balonku. Výběr nejzajímavějších hraček předvádíme svým čtenářům na připojeném obrázku a podáme k němu stručné vysvětlení.

Tramway (č. 1.), sestrojená C. Schmeltzem, jezdí po kaučukových kolejnicích; jsou to kaučukové rourky, do nichž možno stisknutím balonku vháněti vzduch. Vozík tramwayový spočívá na dvou osách, z nichž jedna jest opatřena dvěma kolečky, druhá pak dřevěným válečkem stejného s kolečky průměru.

Váleček spočívá na kaučukové rource, která se pod jeho vahou sploští; vháníme-li však do ní vzduch, nadzveduje rourka váleček po jedné straně a valí ho ve směru hrnoucího se vzduchu. Pojíždění vozíku oběma směry umožněno jest kohoutkem, kterým můžeme podle libosti vpouštěti do kaučukové rourky vzduch z toho či onoho konce.

Tentýž vynálezce sestrojil pneumatické dělo (č. 3.), jež střílí rovněž pomocí stlačeného vzduchu. Náboje vpravovány jsou do děla svislou trubičkou, vsazenou do zadního jeho konce; vystřelování pak provádí se jednoduše stlačením vzduchového balonku.

Řiditelný balon (č. 2.), opatřený vzdušným motorem, sestrojil Passeman. Vzduch veden jest dutým stojánkem, na němž jest balon zavěšen na otáčivém raménku. Motor balonu pak záleží ze šroubu, ačkoliv již samotný zpětný odraz vzduchu, unikajícího z tenké trubičky, stačí ku pohonu balonu. Také zde jest nezbytný kaučukový mačkací balonek.

Gasselinův házeč míče (č. 4.) sestrojen jest na podobném základu. Míče dáme postavičce do duté paže a před ní umístíme terč, nebo kuželky a pod.; stisknutím mačkacího balonku vymrští se házečova paže a jeden míč z ní vyletí. Bylo-li dobře mířeno a balonek s patřičnou prudkostí stisknut, zasáhne míč vyvolený cíl. Tato hračka vyžaduje značnou zručnost a může pobaviti i dospělé osoby.

Týž konstruktér vystavoval malý model beranidla, uváděného v pohyb rovněž stlačeným vzduchem; úkolem této hračky bylo louskání ořechů.

Rozumí se samo sebou, že na výstavě nescházeli časoví tanečníci cake walku, uvádění v pohyb stlačeným vzduchem; naše č. 7. představuje námořníka, tančícího (každý to nedovede) jak po nohou, tak i po hlavě. Tentokráte nebylo použito stlačeného vzduchu, nýbrž hodinového pera ku pohybu. Viděli jsme též pověstného krále Sahary jako loutku, jež majíc na hlavě homoli cukru, oddávala se náruživě tanci.

Elektřina zaujímala též význačné místo na této zajímavé výstavě, ačkoliv její použití podmiňuje vyšší cenu hračky. Páni Henry, Lenud & Cie., specialisté ve výrobě kapesních lampiček elektrických, napájených suchými články, jež jsou nyní tak oblíbeny, upotřebili suchého článku velmi důmyslně na maličkém automobilu (č. 6.), který pracoval velmi dokonale.

Délka automobilu obnášela 35 cm, výška 15 cm. Batterie šesti suchých článků, spojených po dvou na množství, uložených v krabici nad předními koly, stačila dodávati proud potřebný k jízdě na dobu 1 hodiny. Když si byly články odpočaly, mohlo se v jízdě pokračovati. Pod sedadly umístěna batterie jiná, jež sloužila ke svícení pomocí dvou svítilen. Tato hračka nás přesvědčila, že jsou tyto malé suché články trvalejší, nežli jsme se domnívali a vrátíme se k nim v jednom z příštích čísel V. a P., kde popíšeme jich výrobu a rozmanité způsoby jich upotřebení.

Střelnici bez nebezpečí vystavoval Laillier pro upokojení starostlivých rodičů. Projektily jsou tu malé kornoutky z tuhého papíru, jež se nabíjejí do kovové trubky; aby se pak mohly na terči zachytiti, jest tento (č. 5.) proveden z drátěné sítě, napjaté na dřevěné obruči. Oka sítě jsou volena tak velká, aby v nich kornoutky uvízly polovicí své délky.

Zastaralý houpací kůň a tricykl nahrazen jest Daunayovým mechanickým ořem (č. 9.), který utíká stejně dobře do předu jako po zpátku; při tom se však arci nenamáhá, neboť pohyb obstarává tu jezdec sám.

H. Chasles, jenž byl v předcházejících soutěžích vyznamenán prvními cenami, obírá se výhradně sestrojováním hraček na základě statické elektřiny. Tentokráte sestrojil hru učených perel; jejich vědomosti jsou vskutku překvapující. Do každého ze 24 oddělení kruhové desky (č. 8.) vložíme po jedné perle.

Zvenčí otáčivě kolem desky upraven jest ukazatel, který se staví vždy proti jedné ze 24 otázek napsaných na okraji desky v kruhu. Perly pak mají nám dáti odpověď na tyto otázky. K tomu cíli přidržíme nad nimi ebonitovou tyčinku, kterou jsme byli třením zelektrisovali, a ona perla, jež ležela v oddělení obsahujícím odpověď na označenou ukazatelem otázku, ano právě tato perle vyskočí a přilne k tyčince.

Vysvětlení záhady jest toto : Perly spočívající na dobrém isolátoru, nejsou přitahovány elektrisovanou tyčkou ebonitovou. Jedná se tedy o to vpraviti pod perlu, která má odpověď na otázku ukazatelem označenou, podložku z lepšího vodiče. K tomu cíli upraveno jest u všech 24 oddělení ebonitové dno společné, otáčivé a polepené malými kroužky z černého papíru, souvisící mimo to s ukazatelem. Postavíme-li ukazatele proti kterékoliv otázce, otočí se dno tak, že právě pod jedinou perlu, udávající odpověď na otázku, přijde papírová podložka, kdežto všecky ostatní perly spočívají na ebonitu.

Uvedeme-li ještě, že na výstavě bylo množství hraček, sestrojených na základě známého akrobatického výkonu cyklistského »Hooping the loop«, ukončili jsme pro tentokráte svůj stručný referát.


Původní zdroj historického článku:
Věda a práce - 1904, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
11. prosince 2020


Diskuze k článku „Nejlepší hračky roku 1904, které by bavily i dnešní děti“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.