Manželství - tajný recept našich předků na dlouhý život

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Rozkvět 1908, autor Dr. Alois Velich.
Manželství má větší vliv na lidský život než si většina lidí myslí. Zajímavý výzkum na toto téma vám představí článek z roku 1908. Myslíte, že taková čísla platí i dnes?
Následující text pochází z roku 1908

Ženit či neženit?

Důležitá otázka, jež v té neb oné podobě nesčíslněkráte byla vyslovena a různých duchaplných i méně duchaplných, žertovných i vážných doznala odpovědí.

Nečekejte, že odpovím na celou tuto otázku. Jet sice nadobyčej krátká, ale nesmírně složitá musela by býti na ní odpověď. Vždyť novější dobou celé knihy o mnoha svazcích napsány byly ku zodpovědění i jen malé části z otázky té.

Dnes chci uvésti tu jen poznámku nepatrnou, několik prostých čísel, kteráž vrhají hrsť paprsků na prospěchy, kynoucí pokolení lidskému z trvalého manželství a mluví ve smyslu přesvědčení, dle něhož trvalé manželství jeví se jakožto zařízení, nejen s hlediska mravního, ale též se stanoviska zdravotního nejsprávnějším spůsobem styků obou pohlaví.

Přirozeno jest, že při pátrání po odpovědi k otázce, zda ženění prospívá, obrácena pozornost ku prozkoumání a vzájemnému srovnání úmrtnosti mužů svobodných i ženatých, a tu se ukázalo, že zmírá ročně:

z 1000 svobodnýchz 1000 ženatých ve věku
25 let 7 4
30 let 9 5
35 let 11 5
40 let 14 7
45 let 19 9
50 let 22 11
55 let 28 15
60 let 37 22
65 let 49 31
70 let 70 48

Je patrno, že rozdíly v úmrtnosti jsou velice značné a lze pozorovati, že mezi stejným počtem svobodných a ženatých lidí do stáří 50 let umírá svobodných jednou tolik co ženatých. Čísla ta objevují zřetelně blahodárný vliv manželského stavu pro muže.

Pro ženy jsou tato čísla zcela jiná.

Umíráť ročně žen:

z 1000 svobodných z 1000 vdaných
ve věku 25 let 5 6
30 let 6 6
35 let 7 7
40 let 8 8
45 let 10 8
50 let 12 9
55 let 17 12
60 let 23 17
65 let 34 27
70 let 49 42

Zřejmě se tu objevuje, že příznivý vliv manželství jeví se u žen teprve v období, kdy dosahují věku, v němž pomíjejí nebezpečí a vysilující vlivy, jež v manželství nese sebou povolání ženy jak rodičky.

Uvedená čísla svědčí výmluvně pro to, že pokud zdravotní stránky manželství se týče, je zřejmá výhoda na straně mužů. V okolnosti té lze též spatřovati jednu z vysvětlivek příznivého vlivu trvalého manželství.

Blahodárný účinek jeho zakládá se hlavně v pravidelnějším životě ženatých mužů, v průměrně menším zneužívání lihových nápojů a v mnohem řidším vyskytování se pohlavních chorob v manželství.

Je jisto: manželství zachrání mnohého před zhoubnými vlivy nepořádného života, podrývajícího zdraví. Jedno však nutno jest při tom neustále připomínati. Nikdy nemá platiti zásada, že nutno se v mládí »vybouřit«.

Takový »vybouřený« muž často byl zkázou zdraví i života své ženy. Nutno k tomu směřovati, aby obecně ve známost přišlo, že není zvrácenějšího soudu než ten, který praví, že pohlavní zdrženlivostí utrpí zdraví. Manželství má uzavírati se v úplné dospělosti a kde to možno ve věku mladém, při tom pak muž jako žena mají v manželství přinášeti poklad — čistotu.


Původní zdroj historického článku:
Rozkvět 1908, autor Dr. Alois Velich.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
15. prosince 2019


Diskuze k článku „Manželství - tajný recept našich předků na dlouhý život“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.