Koňské maso: nebezpečná, ale přesto některými lidmi vyhledávaná pochoutka

původně vyšlo: Česká hospodyně - 1919, autor M. O.
Dáte si rádi k jídlu koninu, nebo máte naopak k pojídání masa z koní odpor? Článek z roku 1919 vám popíše jaké vlastnosti, výhody a nevýhody koňské maso má.


Maso koňské.

Od obležení Paříže r. 1870 spotřeba masa koňského jak na venkově, tak zvláště ve velkých městech neustále vzrůstá a spotřebuje se ve značném množství dílem přímo na místě hovězího, dílem nepřímo přidáváno do různých výrobků masových.

Od hovězího masa snadno se rozezná temnější barvou, která na povrchu přechází až v červenohnědou s modravým leskem, i tím, že není lojem prorostlé, nýbrž obrostlé. Lůj je také žlutavější, měkčí, méně chutný, ale mastnější a proto lid mu říká „koňské sádlo“. Brzy se kazí.

Kosti mají tuk či morek rovněž žlutý a měkký. Svalová vlákna, zvláště na stehnách jsou tuhá a hustě slehlá. Maso hovězí zpravidla není možno nahraditi ani chutí, ani výživností — proto asi, že většinou zabíjí se na jatkách jen koně vybrakovaní, staří, tahem opotřebovaní a nevykrmení, kdežto tažný i plemenný dobytek hovězí bývá před zabitím aspoň poněkud odkrmen nebo vytučněn.

Výjimečně jen přichází na jatky kůň mladý, když si nohu zláme, nebo jiná nehoda ho potká, že není k potřebě.

A tu možno říci, že maso hříbat ve stáří 1 — 2 let, dobře živených, nezadá masu hovězímu ve výživností, ani v chuti, kdežto maso mladších hříbat je bílé a pěkné jako telecí, ale výživnější. Takové maso dá se pak připraviti podobnými způsoby jako telecí, na řízky, kotlety, zadělávané a jinak, a je zcela chutné. Z masa hříbat 1—2letýc,. zvlášť svíčková, upravená po způsobu svíčkové hovězí, tuto často i v chuti předčí.

Čím je maso koňské starší, tím více obsahuje Glykogenu, kterážto látka dodává mu chuti zvláštní, nasládlé, až nepříjemné; touto chutí značí se pak i polévka z masa koňského. Kromě toho je polévka žlutá, také nápadná je žlutými oky.

Kromě masa jsou plíce koňské velmi tuhé, nepoživatelné, nicméně spotřebují je řezníci konští do jaternic, vuřtů a j. uzenin. Ledviny jsou vždy nepříjemným zápachem koňské močoviny nápadné a jen z mladých hříbat bývají ještě požívatelné. Jazyk není chutný jako hovězí a zvláště v místě, kde uzda leží, bývá tuhý a nepoživatelný. Nicméně udí se a jako specialita prodává.

Také mladé koňské maso rozezná se dle světlé barvy i světlosti loje a pro láci svou i chutnost zasluhuje vždy povšimnutí jako potravina Širokých vrstev lidských, která ostatně dobře upravena i hovězí zastupuje často v restauracích a to nikoli posledního řádu.

Výrobky z koňského masa a uzeniny, jako cerveláty, uzenky a uzenáče, jaternice, bachory, tučnice, salámy, paštiky a rosoly, jež v obchodě a na trzích se prodávají, různí se velice svou jakostí. Tato závisí nejen od jakosti masa, jakého se užilo, ale také od celého způsobu úpravy, jakož i od toho, jak výrobky jsou staré nebo jakým účinkům v obchodě podléhají.

Kupujeme-li takové zboží pro stůl domácí, nebo hostinský, dbejme vždy, aby bylo co nejčerstvější, aby neprozrazovalo se nápadnou změklostí, dokonce ne v nářezu nepříznivou barvou, modrošedou, žlutošedou nebo žlutavou, zvláště ne dutinami vnitřními, mazlavou nebo zapáchající hmotou povlečenými.

Také vůně svěží, lahodná přesvědčí nás o jakosti zboží, které v případě nepříznivém mívá zápach nakyslý. Zvláště snadno a rychle kazí se zboží neuzené.

Že zevnější úprava a čistota podporuje chtivost a chuť, vidíme v restauracích a na drahách,’ kde nabízejí se párky nebo damascenky a j., o nichž je jisto, že jsou plněny a více méně- míchány masem koňským.

A poněvadž se při nabídce takřka smějí na člověka — on neodolá — koupí a s neobyčejnou chutí jako specialitu ztráví. Nebo vídáme na jarmarcích a trzích babku nebo dědka u kamínek plechových, kde ohřívá ve vodě koňské uzenky, nebo praží na plechu koňské jaternice, anebo visí celé růžence cervelátů a buď studené nebo ohřívané okukovačům se nabízejí.

Zevnějškem svým, jsouce výrobky ty dosti úhledné, lákají mlsné jazyky bodrých občanů, kteří veřejně a vpravdě pochutnávají si na nich a ještě všech pět prstů olízají. Vida to, nikdy jsem jim toho nezáviděla, ale nikdy jsem si také podívanou na takový „masný krámek“ neodepřela.

Fysiologové tvrdí a dokazují, že je škodlivo maso koňské požívati, že způsobuje vážné poruchy v zažívání.

Kdo ho požívá, má je mísili s tukem hovězím nebo skopovým v poměru 25 g na 1 kg masa. Též se doporučuje maso předem vyvařiti a odvar (polévku) vyliti. Polévka z koňského masa je rozhodně škodliva. Protože výzkumy tyto jsou málo známy, je záhodno lidi, kteří kupují a hojně maso koňské požívají na toto upozorniti.

Dosti často dočítáme se v novinách, že nastala otrava po požití koňského masa. Týká se to však vždy masa starého, snad již zahnívajícího, v rozkladu a nejčastěji uzenin, jaternic a j. přípravků. Do těch rádi vyrabitelé dávají a rozsekávají vše, co masem se nazývá, ale nehledí se, jaké to maso bylo, zdaž čerstvé či staré. Rozsekané maso v drobech z kterýchkoliv zvířat brzy se kazí a o mase koňském to platí nejspíše. Není tudíž divu, že otrava masem koňským bývá nejčastěji.

Maso koňské platilo dříve za potravu jen lidu chudému. Nyní objevuje se i na tabulích vznešených lidí a boháčů, ač pod různou úpravou a pod rozličnými jmény.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně - 1919, autor M. O.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
23. února 2020


Diskuze k článku „Koňské maso: nebezpečná, ale přesto některými lidmi vyhledávaná pochoutka“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.