Jaký byl Ing. Václav Havel, stavitel Lucerny a dědeček prezidenta Václava Havla?

rubrika: historické články / významné osobnosti, původně vyšlo: Lidové noviny - 1921, autor B.
U příležitosti smutného výročí úmrtí našeho prvního polistopadového prezidenta Václava Havla vám připomeneme život jeho významného předka, architekta a stavitele Ing. Václava Havla (někdy psané Vácslava Havla). Text pochází z roku 1921, kdy tento stavitel legendární Lucerny zemřel.
Následující text pochází z roku 1921

Inž. Václav Havel zemřel.

Praha 7./9.
V noci na dnešek zemřel raněn byv mrtvicí inženýr Václav Havel, vynikající technik a odvážný budovatel známého paláce » Lucerny«.

Inženýr Havel narodil se roku 1861 a po vystudování techniky odejel do ciziny, odkud se vrátil s hlavou plnou velkých myšlenek. Pustil se brzo do stavebního podnikání a z řady budov, jež v Praze vystavěl, nejznámější se stal dům »u 2000« na Palackého nábřeží, který ve své architektuře přes secesní prvky měl některé pozoruhodné zajímavosti konstrukčního řešení, zřejmě získaného studiem v cizině.

Konstruktérská technika byla vůbec základem Havlova snažení, s niž spojoval touhu vyrovnati se velikým výtvorům stavebním, které znal ze svých cest. Z obojí snahy vyrostla představa obrovského obchodního domu vybudovaného nejmodernějšími prostředky se všemi vymoženostmi techniky.

Tak vznikl plán paláce, jehož hladká fasáda prolomená nesčetnými okny vzbudila při první prohlídce v rodinném kruhu dojem veliké lucerny. A toto jméno paláci zůstalo, i když se později přikročilo k praktickému řešení.

Za stavební materiál vyvolil si Havel vyztužený beton, věc tehdy ještě nepříliš známou a vyzkoušenou. Inženýr Havel věřil však v její výhody a jako při všech svých plánech dovedl správně odhadovati budoucnost, měl i zde šťastnou ruku.

Tuším, že před 15 lety začal se stavbou, která teprve letos byla otevřením »Velkého sálu« ukončena. Původní »Lucerna« ve Vodičkově ulici neměla příliš veliký půdorys. Za to využiti parcely šlo s americkou odvážností nad zemí i pod ni.

Zvláště podzemní řešení překvapilo důmyslným uspořádáním. Získal v něm hlavně místnosti pro vinárnu a kabaret, které po stránce technického vypravení byly nejdokonalejším podnikem v Evropě. Vedlejší místnosti, šatny, skladiště, dekorace, kuchyně, strojírny, sklepy tvořily při své soustavě středových polopater pod celou Lucernou hotový labyrint.

Ve vrchní stavbě, již zcela využil na obchodní kanceláře a ateliéry, rozhodl se vybudovati v zadním traktu divadlo, která by se stala dávnou hledanou komorní scénou Národního divadla, v jehož výboru Havel zasedal. Opět tu vytvořil scénu technicky znamenitě vybavenou, mající na příklad otáčecí jeviště, která se tehdy zdálo býti vrcholem divadelní dokonalosti. Zatím se však Havel rozešel s některými činiteli Národního divadla a divadlo přestavěl na biograf.

Při prováděni všech těchto plánů, jež stále někde narážely na odpor a potíže, projevil inženýr Havel houževnatost a vytrvalost, jaká není u nás častým zjevem. Byl podnikatelem velkého slohu. Všechny ohledy ustupovaly u něho hlavní myšlence, kterou provedl neústupně v celém rozsahu. Lucerna, jak ji před deseti lety dostavěl, ho neuspokojila.

Toužil po něčem ještě větším. A tak záhy padl jeho zrak na starý Aehrenthalův palác, který stál na rohu Václavského náměstí a Štěpánské ulice a jehož zahrada rozkládala se právě za zadní zdí Lucerny. V roce 1912 zahájil Havel jednání, vykoupil parcelu ve Štěpánské ulici a začal s přístavbou Lucerny, z níž stala se pasáž spojující Václavské náměstí s Vodičkovou a Štěpánskou ulicí.

Přístavba, která rozměry a odvahou některých konstrukci předstihla původní budovu, trvala deset let. Nešla kupředu klidně, naopak před válkou i za války přišlo několik otřesů stavebního ruchu i úvěru, který hrozil Havlovi pádem. Jeho energie však zdolala všechny tyto překážky.

Lucerna se vztyčila ve vší své pýše a pod strašlivou tíhou svého betonového bloku pohřbila jen zdraví svého tvůrce. Inženýr Havel byl loni raněn mrtvicí a přes všechno léčení nenabyl již své dřívější pružnosti. Přes to docházel denně na inspekci svých podniků. Včera večer byl ještě v biografu a ráno věšeli sluhové kolem jeho busty na schodišti černý flor.

Jméno inženýra Havla nebude snad uvedeno v dějinách české umělecké architektury. Umělecká inspirace nebyla mu dána a po té stránce zůstával v zajetí uznaných forem a průměrného vkusu zámožných a konservativních vrstev. Zato po stránce stavebně-technické byl osobností vynikající a jeho dílo bude vždy čestným dokladem velkého českého podnikání.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1921, autor B.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
18. prosince 2022


Diskuze k článku „Jaký byl Ing. Václav Havel, stavitel Lucerny a dědeček prezidenta Václava Havla?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.