Jaký byl císař František Josef I.

rubrika: historické články / významné osobnosti, původně vyšlo: Besedy lidu 1901, autor neuveden.
21. listopadu 1916 ve vídeňském zámku Schönbrunn císař František Josef zemřel. Zajímá vás, jak se v českém tisku psalo o tomto rakousko-uherském císaři za jeho života? Přiblíží vám to náš historický článek z roku 1901.
Následující text pochází z roku 1901

J. V. císař rakouský František Josef I., král český.

František Josef I., císař rakouský z rodu habsbursko-lotrinského, jest třicátým prvním králem českým vůbec a prvním králem českým nekorunovaným.

Narodil se dne 18. srpna 1830 jakožto prvorozený syn arciknížete Františka Karla, mladšího bratra císaře Ferdinanda V. (Dobrotivého) a syna císaře Františka II.

Jest jedním z nejstarších panovníků evropských. Na císařský trůn rakouský nastoupil 2. prosince 1848.

Neodvolatelným diplomem ze dne 20. října 1860 prohlásil císař František Josef I., že právo zákonodárné v budoucnosti vykonáváno bude jen za součinnosti sněmů zemských a říšské rady.

R. 1867 říše rakouská obdržela soustavu dualistickou, již podržela až po dnešní dobu.

Dne 12. září 1871 vydán velepamátný patent, v němž císař František Josef I. uznal státní právo české a slíbil stvrditi je tím, že se dá na krále českého korunovati.

Císař František Josef I. mluví i plynně česky a osvědčil se při různých příležitostech vznešeným přítelem zvláště kulturních snah národa našeho, jenž vítaje jej ve středu svém, královské metropoli pražské, vítá v něm záruku konečného splnění svých svatých práv a skládá mu srdečný a nadšený hold srdcí jakožto nejvyšší pevné záštitě ve svém boji o rozkvět hmotný i duševní!


Původní zdroj historického článku:
Besedy lidu 1901, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
21. listopadu 2019


Diskuze k článku „Jaký byl císař František Josef I.“



 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!




Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.