Jaký byl císař František Josef I.

původně vyšlo: Besedy lidu 1901, autor neuveden.
21. listopadu 1916 ve vídeňském zámku Schönbrunn císař František Josef zemřel. Zajímá vás, jak se v českém tisku psalo o tomto rakousko-uherském císaři za jeho života? Přiblíží vám to náš historický článek z roku 1901.


J. V. císař rakouský František Josef I., král český.

František Josef I., císař rakouský z rodu habsbursko-lotrinského, jest třicátým prvním králem českým vůbec a prvním králem českým nekorunovaným.

Narodil se dne 18. srpna 1830 jakožto prvorozený syn arciknížete Františka Karla, mladšího bratra císaře Ferdinanda V. (Dobrotivého) a syna císaře Františka II.

Jest jedním z nejstarších panovníků evropských. Na císařský trůn rakouský nastoupil 2. prosince 1848.

Neodvolatelným diplomem ze dne 20. října 1860 prohlásil císař František Josef I., že právo zákonodárné v budoucnosti vykonáváno bude jen za součinnosti sněmů zemských a říšské rady.

R. 1867 říše rakouská obdržela soustavu dualistickou, již podržela až po dnešní dobu.

Dne 12. září 1871 vydán velepamátný patent, v němž císař František Josef I. uznal státní právo české a slíbil stvrditi je tím, že se dá na krále českého korunovati.

Císař František Josef I. mluví i plynně česky a osvědčil se při různých příležitostech vznešeným přítelem zvláště kulturních snah národa našeho, jenž vítaje jej ve středu svém, královské metropoli pražské, vítá v něm záruku konečného splnění svých svatých práv a skládá mu srdečný a nadšený hold srdcí jakožto nejvyšší pevné záštitě ve svém boji o rozkvět hmotný i duševní!


Původní zdroj historického článku:
Besedy lidu 1901, autor neuveden.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
21. listopadu 2019


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.