Jak správně podávat ruku? Známá i méně známá pravidla etikety týkající se podávání ruky

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Česká hospodyně 1903, autor neuveden.
Měl by muž podávat ruku ženě jako první? A jak je to s podáváním ruky mezi samotnými muži? Všechna tato zákoutí etikety vám vysvětlí historický článek z roku 1903.
Následující text pochází z roku 1903

Stisknutí ruky.

Co všecko lze vložiti do stisknutí ruky?

Přítel příteli rukou potřese srdečně a silně a nelze hlubší pocit slovy vyjádřiti, než lze jej do stiknutí ruky vložiti. Když nemohou ústa mluviti a oko nemůže shlédnouti, poví všecko stisknutí ruky co ústa musí zamlčeti a oko neviděti. Ale také pro pocity srdce jest stisk ruky bezpečným měřítkem.

Dotknutí rukou může tak úplnou lhostejnost, takový odpudivý chlad vyjádřiti, že si tisíckrát přejeme, kdybychom byli ruky ani nepodali.

Nabízí-li se nám ruka, i když není přítelova, musíme ji přirozoně přijmouti, jinak by to bylo urážkou; patří aspoň k tomu veliký takt a neobyčejná obratnost, tak své chování v tom okamžiku zaříditi, jako bychom byli pohyb ruky neviděli.

Jest skoro samozřejmé, že podání ruky musí vždy vyjiti od osoby starší. Tentýž poměr panuje mezi osobami výše a níže postavenými.

Páni k podáni ruky jsou dámami vyzváni t. j. musí čekati, zda jim dáma ruku podá; na každý způsob není to zvykem, aby pán dámě ruku podal, jen tenkráte, je-li značně starší, neb osobou vysoce postavenou, neb jsou-li v přátelském svazku, neb jsou li spolu dobře známí.

V tomto případě není ale na místě, aby pán dámě ruky stiskl; lehké obemknutí neb pouhý dotek musí postačiti, stisknutí mohlo by ve zlé vykládáno býti.

Rovněž jest nemístno podanou ruku déle podržeti, než to forma zdvořilosti žádá.

Dámy musí uvážiti, že jest to známkou otevřené důvěrnosti, když pánu ruku podají, nechť tedy dámy jsou s tím opatrny, ne že by tím jistá práva poskytovaly, tak také nebude to vzdělaný muž pojímati. Za žádných okolností nesmí ale pán ruky dámou podávané odmítnouti.

Konečně třeba se zmíniti, že páni, jimž dáma ruku podá, jí nesmí ruku stisknouti. To by bylo pro pána jistým právem předpokládati u dámy city, jež náklonnosti se rovnají, a tomu se má dáma rozhodně vyhnouti.

Kde se tak stane, tam musí býti jich vzájemné shody a pak nelze proti tomu čeho namítati; pak praví stisknutí ruky, co ústa nechtí vysloviti a tak lehký vřelý stisk činí přešťastným.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1903, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
16. února 2020


Diskuze k článku „Jak správně podávat ruku? Známá i méně známá pravidla etikety týkající se podávání ruky“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.