Jak rodiče nevědomky učí své děti lhát

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Česká hospodyně 1912, autor V. Bušek.
Lež je určitě velmi špatná věc, přesto dospělí často při komunikaci s dětmi lžou. Zda je to správně a kam takové lhaní dětem může vést, to vám popíše článek z roku 1912. Myslíte, že je to dnes jiné?
Následující text pochází z roku 1912

Výchova ku lži.

Často, přečasto pravdu velebíme, ale vychováváme ku lži. Vychvalujeme dětem vznešenost pravdy, líčíme lež barvami co nejčernějšími a dokládáme se pořekadly, příslovími, bajkami i podobenstvími. ale vzepiaté vzněty našeho citu pro pravdu jsou velmi pomíjivé.

Zdá se, že jsou nám jen k tomu, bychom upokojili své svědomí, abychom vykonali svou vychovatelskou povinnost.

Odbyvše své krasořečnění o pravdě a pravdomluvnosti, lžeme svým dětem dál zcela nerušeně až do té doby, kdy zas se probudí z těch nebo oněch příčin potřeba zařečniti a zamoralisovati si a udati několik svých průpovědí.

Ale lžeme. Lžeme svým dětem, kdykoli se nám k tomu naskýtá příležitost, a naskýtá se často.

Slibujeme dětem mnoho věcí, ale zřídka sliby své plníme. Hrozíme jim tresty, jsouce předem rozhodnuti, že je nepotrestáme. Skutky, jež dětem dovolujeme, označujeme za nedovolené a navádíme je často k nedovoleným, dávajíce jim vzezření skutků dovolených.

Na otázky dětí, jež nás uvádějí v rozpaky nebo zdají-li se nám nepohodlné či snad »choulostivé«, odpovídáme lží, a děti, jež považujeme za příliš naivní, nevšímavé a o nichž myslíme, že hnedle zapomenou, za krátko poznají, že je klameme.

Aby se návod ke lži nestal jednotvárným a jednostranným, nepřestáváme na lžích slovních a lžeme také skutky. Předstíráme žal, jsouce veselí, předstíráme radost, jsouce smutni, předstíráme rozhorlení, jsouce zcela klidni...

A lžeme, velice lžeme, činíce sebe vzorem všech ctností, znechucujíce děti sebechválou: »Když já jsem byl malý, když já jsem chodil do školy, tak jsem nebýval atd.« Lžeme dětem dost a před dětmi ještě více. Maminky bývají neunavny v obelhávání tatínků ve prospěch synáčků a dcerušek. A maminky i tatínkové dovolávají se přečasto svědectví svých dětí ve věcech malicherných i vážných.

Přicházejí návštěvy. Rodiče se jednou dávají zapřít, jindy zažehrají, než návštěva přijde a jak otevře dveře, rozplývají se radostí. Mluví sladce s hosty, pochlebují, lichotí a vychvalují a když návštěva odešla, vytáhnou stavidla svého odporu, nepřízně a pomluv. Dítě snad si hraje někde v koutku a zdá se, že si řečí nevšímá. Zatím však se ukáže, buď hned nebo za čas, že velmi pozorně sledovalo všecko — i ty sladké řeči při návštěvě i pomluvy a posměšky po návštěvě.

Systematický kurs lhaní nebyl by úplný, kdyby nebyl doplněn praktickým cvičením. A tak se tedy dítě cvičí lživými vzkazy, návodem k lživým omluvám ve škole (někdy s dodatkem: »Ne aby ses potom začervenal!«), ponaučením, co mají říci, až přijdou k tetě, k sousedce, až potkají kamaráda. Pýchou dmou se prsa mnohým horlitelům pro vznešenost pravdy, když děti jejich »dobře vyřídí« lživý vzkaz nebo když si dokonce samy v případě okamžité potřeby obratnou lež vymyslí...

Ku podivu krásně ujímá se tato setba naší výchovy. Neboť nachází v duši dítěte půdu velmi příznivou: dítě přirozeně jeví silnou náklonnost ku lži. Celé okolí působí tu v souhlase s přirozenou tendencí. V žádném jiném oboru výchovy není působení prostředí tak přiměřeno přirozeným disposicím dětské duše jako ve výchově ku lži. Podajný, plastický duch dítěte jest důvěrný a nekritický a podléhá bez odporu vlivu a vedení svých vychovatelů.

Příklad na ně mocně působí, nebo řekněme to moderněji — podléhá suggesci. Jedná neuvědoměle, pod vlivem jednání svých rodičů, opakuje jejich slova, přejímá jejich názory, jejich záliby a sdílí jejich odpor. A setba lži sílí a zmáhá se působením druhého základního činitele výchovy: zvyku. Obklopuje-li dítě od samé kolébky atmosféra lži, vdechuje-li ji v rodině, přichází-li s ní do styku všude, kamkoli jen z domova vyjde k příbuzným, přátelům a známým, cvičí-li se ve lži soustavně den ode dne od nejútlejšího věku, dospěje jistě znamenité dokonalosti.

Musíme ovšem dodati, že ne vždy úplné. Jsou případy, ve kterých výchova ku lži sebe soustavnější a spořádanější setkává se se zdarem jen polovičním. Stává se, že s probuzením soudnosti procitají u jednotlivců i pochyby a vznikají rozpory mezi příkladem a poučením. jež vřezávají se bolestně v duši nezakotvenou a zmítanou.

Nejsou sice tyto krise s to, aby zcela shroutily dílo po léta pracně budované, neboť jest nemožno sprostiti se vlivů, které působily ve vývoj a vzrůst duše v nejplastičtější době života, a bylo by divem, kdyby dítěte, které vyrostlo mezi lidmi lkavými, zmocnila se tak silná nenávist ku lži, že by jí vůbec zanechalo; ale celistvost a jednota porušuje se nicméně velmi citelně.

A jen zachovávající mocí zvyku překlenuje a zaceluje se tato bolestná trhlina. Neboť zvyk uspí i velmi jemné svědomí a zdolá i velmi pevnou vůli.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1912, autor V. Bušek.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
25. října 2019


Diskuze k článku „Jak rodiče nevědomky učí své děti lhát“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nejčtenější články
za posledních 30 dní

Nákupem na Hapík.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.