Jak první světová válka změnila svět letadel?

rubrika: historické články / letectví a vzduchoplavba, původně vyšlo: Kapitoly o letectví - 1925, autor podplukovník Václav Rypl
První světová válka zásadním způsobem urychlila vývoj letadel a z riskantní zábavy pro dobrodruhy udělala vražedný stroj, schopný změnit výsledek bitvy. Více vám o tehdejších letadlech prozradí text z roku 1925 od plukovníka Václava Rypla.
Následující text pochází z roku 1925

Letectví ve válce.

Od doby prvního vzletu letadla, opatřeného motorem, až do prvních dnů vzplanutí světové války, nebyl v letectví učiněn lak nápadný pokrok jako za války samé. Letectví bylo namnoze pokládáno jen za odvážný a drahý druh sportu a soudilo se o něm, že nebude nikdy k praktickému použití.

Zprávám letců v prvních měsících světové války nebyla věnována valná důvěra. Bylo jim často vytýkáno, že vidí daleko více než ve skutečnosti jest.

S počátku byly kresleny jen skizzy nepřátelských posic, byly většinou neúplné a byly od letců přijímány s nedůvěrou. Letecká fotografie válečná vznikla a uplatnila se mnohem později.

Popatřme, jak se letectví válečné vyvíjelo a jak byla služba vojenských letadel specialisována.

Se stránky čistě bojové, letadlo plnilo s počátku úkol morálně působili na nepřítele, který byl naprosto nezvyklý, očekávali nahodilý útok shora. Tehdáž letadla nebyla ozbrojena, poněvadž motory byly slabé a konstrukce letadla samého velmi něžná. Tehdy nemělo letadlo ani jednu desítinu nosnosti, nepočítaje v to posádku, jakou vyniká normální bojové letadlo doby nejnovější.

Strojní pušky pro pilota objevily se ve světové válce po prvé na letadlech „Nieuport“ a byly umístěny nad vrtulí. Pozorovatel byl jen zřídka vyzbrojen buď karabinou nebo dalekonosnou pistolí.

Poněvadž bylo po letadlech stříleno často vlastními vojsky, bylo na počátku války pěchotě stříleti po letadlech zakázáno.

výzvědnou a nepřítele znepokojující. Postupem času, když letectví bylo přímo zázračnými kroky zdokonalováno sesilováním motorů a účelnou solidní stavbou draků, tím bezpečnost i rychlost letu byla zvýšena; letadlo dostávalo stále nové úkoly válečné, které překvapovaly svou přesností. Vedle zvýšení rychlosti byla i zvětšena nosnost letadel a proto mohla býti ozbrojena kulomety, kterými mohli stříleli pilot i pozorovatel.

V dalších fásích světové války vznikly postupně dva typy letadel, letadlo stíhací, jehož úkolem bylo napadali nepřátelské letce, a letadlo pozorovací, ozbrojené k obraně proti napadení. Později bylo sestrojeno letadlo bombardovací, které mohlo skvěle v svém úkolu dostáli, neboť bylo přizpůsobeno, unésti ; načnou váhu výbušných těles, zejména pum (bomb), k ničení i k útoku. Tato letadla byla značných rozměrů a velmi silné stavby.

S množstvím rozmanitých úkolů, které letadla plnila neobyčejně dobře, rozmnožován byl jejich počet, takže se v pozdějších obdobích války zúčastňují bojů ve velkých skupinách. Setkáváme se proto s dalším novým typem, s letadlem bojovým, které pro přímé útočení na pěchotu jest vyzbrojeno několika kulomety.

Letadla s kulomety měla v boji proti pěchotě značný morální úspěch, neboť létala neobyčejně nízko, až padesát metrů nad nepřítelem, a způsobovala paniku i shazováním půl až 1 kg pum.

V posledním období války, v obrovských bojích dělostřelectva, jichž se bubnovou palbou zúčastnilo tisíce děl různých kalibrů najednou, byl velitelům, řídícím válečné operace, ničením telefonické a omezením zvědné služby znemožňován přehled o boji. Tehdy letadlo převzalo příslušnou zvědnou službu na sebe a vznikla tak letadla pěchotní.

Podle naznačeného vývoje rozlišují se přesně určité typy letadel podle úkolů, které ve válce vyplňují.

Zvědná letadla mají za úkol, ihned po vyhlášení mobilisace vyzvídati a hlásiti, kdy, kde a v jaké síle je shromážděno nebo se shromažďuje vojsko nepřítele, počet vlaků přijíždějících k hranicím, cirkulaci na silnicích a pod. Během války samé výzvědná letadla pozorují pohyby nepřítele v jeho posicích, aby mohla ihned zjistili jeho nástup k boji, jak daleko jeho přípravy k útoku nebo ústupu pokročily a v kterých místech útok nastane.

Pátrají po nepřátelských zálohách v etapě. Hluboko v týlu nepřítele hledají muniční, oděvní a technické sklady. Pozorují, kde jsou spojovací linie mezi jednotlivými nepřátelskými armádami. V těch případech se uplatňuje letecká fotografie, která byla velmi zdokonalena užíváním pečlivě k tomu cíli konstruovaných fotografických přístrojů.

Hlášení s přiloženými fotografiemi po jednotlivých letech jsou ihned veliteli armády podávána, kterému jest umožněno disponovali vojenskými silami tak, aby se vyhnul překvapení se strany nepřátelské.

Pozorovací letadla vyvíjejí činnost, která se omezuje jen na bojové pásmo nepřítele. Zjišťují shromáždiště vojska k útoku, dělostřelecké kryty, umístění minometů i plamenometů a kulometná hnízda. Výsledky pátrání sdělují potom dělostřelectvu, a řídí jeho palbu. Při pozorování nepřítele se uplatňuje zvláště radiotelegrafie.

Tato letadla, kde není zvláštních leteckých jednotek pro službu pěchotní, vykonávají zmíněnou službu. Za bitvy pozorují stále průběh boje a zjišťují podle daných znamení vlastní bojovou čarou (signalisačními plátny, kouřem, raketami a jinak), jak daleko útok pokročil. Zásobují v boji odříznuté vlastní oddíly pěchoty shazováním zvláštních vaků s municí, potravinami a nápoji.

Stíhací letadla vynikají znamenitou rychlostí a zabraňují operacím nepřátelských letců, chrání vlastních pozorovacích a výzvědných letců. Jsou vyzbrojena kulomety. K lomu jest třeba poznamenati, že kulomety jsou pilotovi k disposici a může jimi stříleli na všechny strany, jak toho právě situace boje vyžaduje.

Bombardovací letadla denní i noční mají velmi značnou nosnost. Vrhají pumy na nepřátelskou pěchotu, dělostřelectvo, kryly, zálohy i shromaždiště. Létají do nepřátelské etapy a do hlubokého týlu nepřítele. Bombardují, nebo zapalují zápalnými pumami nepřátelská tábořiště, sklady, nádraží, trati,

V prvních měsících války nebylo letectvo bojujícím útvarem, nýbrž bylo jen speciální pomůckou mosty, silnice, pevnosti, muniční továrny, zbrojovky a jsou i odvetnými opatřeními, bombardují-li nepřátelská města.

Bojová letadla jsou posledním, skoro universálním typem. Podporují vlastní pěchotu za útoku tím, že létají velmi nízko nad nepřítelem, střílejí do něho kulomety, shazují lehké pumy a ruční granáty. Neustálým znepokojováním zabraňují rozvinutí nepřátelské pěchoty k útoku.

Napadají bojující dělostřelectvo a zálohy k boji připravené. Dávají signály vlastnímu dělostřelectvu, kam má v bitvě přeložili palbu. Svádějí boje ve vzduchu s nepřátelskými bojovými letadly a pozorovací balony sestřelují fosforovými patronami.

Ze stručně podaného popisu válečné letecké služby plyne, že záleželo jen na stavbě letadla, síle motoru a obratných pilotech, aby bylo dosaženo úspěchů co největších. Ovšem s vývojem válečné techniky letecké kráčí ruku v ruce vývoj pozemní ochrany proti letadlům.


Původní zdroj historického článku:
Kapitoly o letectví - 1925, autor podplukovník Václav Rypl


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
17. července 2023


Diskuze k článku „Jak první světová válka změnila svět letadel?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.