Historie rozvodů ve světě: Kde k rozvodu stačilo jen chybějící slovo a kde mohl rozvod skončit popravou?

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Lidové noviny - 1924, autor neuveden.
Jsou v dnešní době rozvody příliš snadné, nebo naopak zbytečně komplikované? To záleží na tom, s čím se to srovnává. Historický článek z roku 1924 vám prozradí, jak to bylo s rozvody třeba ve starém Římu, v Koreji nebo u indiánů, kdo mohl o rozvod požádat i jaké důvody k tomu musel mít.
Následující text pochází z roku 1924

Rozvod u různých národů.

Rozvod manželství není nijakým moderním vynálezem. Za starých dob mohl se Říman dáti rozvésti s manželkou, byla-li nevěrná, otevřela-li bez jeho dovolení jeho soukromé truhlice anebo pila-li jeho dovolení opojné nápoje.

Přes to nedošlo během pěti set let k žádnému rozvodu; ty začaly se teprve, když vyšel zákon, podle něhož také manželka měla právo žádati o rozvod. Historik Hieronymus vypravuje o muži, který zapudil dvacet manželek, a o ženě, která dala rozvésti od 22 mužů. Přísné zákony císaře Augusta učinily konec překotnému rozvádění manželství.

U Řeků už v dávných dobách upisována byla manželce jistá částka peněz, na vdovství a pro případný rozvod. Klausule o rozvodu u všech národů pozbývá automaticky platnosti, zrodil-li se z manželství syn.

Na Korei může muž, může-li dokázati, že se mu manželka zpronevěřila, žádati rozvod jejím usmrcením. Jinak mají se věci v Habeši a u Tatarů, kde se manželství mohou rozváděti zcela po libosti obou manželů. U Tibeťanů je rozvod dovolen, ale je zakázáno, aby rozvedení opět vešli v manželství.

V Číně zákonný rozvod dovolen pro vzájemný odpor, nesmiřitelnost a — tlachavost manželčinu. U Turkmenů a Drůzů, žádá-li manželka o dovolení k vycházce a manžel řekne: »Jdi!« aniž připojil: »Vrať se zase!« znamená to rozvod. Oba však mohou opět uzavříti sňatek.

V mnohých krajinách sibiřských provádí se rozvod tak, že muž odejme manželce závoj, šátek nebo čepici, čímž projevil svoji vůli k rozvodu. Indiáni, kteří jako svatebního svědka používají dřevěné hole, dokumentují rozvod tím, že spálí tohoto »svědka«.

Velkou ránu zasadila manželství světová válka, po níž se počet rozvodů úžasně rozmnožil.

Přes to není třeba míti obav o instituci manželství, které je sice dílem lidským, ale v podstatě přece jen také zákonem přírodním.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1924, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
22. února 2024


Diskuze k článku „Historie rozvodů ve světě: Kde k rozvodu stačilo jen chybějící slovo a kde mohl rozvod skončit popravou?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.